Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Sinong tauhan ang nasa Noli Me Tangere ang nagbalik sa El Filibusterismo

  upang isakatuparan ang kanyang mga balak?

  Basilio

  Benzayb

  Padre Florentino

  Simoun

  30s
 • Q2

  Kanino inialay ni Jose Rizal ang kanyang nobelang Noli Me Tangere?

  Kay Maria Clara

  Sa tatlong Paring Martir 

  Sa Inang Bayan

  Padre Florentino

  30s
 • Q3

  Ano ang kahulugan sa Wikang Filipino ng salitangFilibustero?

  Ang paghihiganti                        

  Ang Puspusang Pagsunod

  Ang Pagsusuwail

  .  AngPagbabalik-loob                    

  30s
 • Q4

  Paano inilantad ni Gat Jose Rizal ang tunay na kalagayan ng bayan?

  Sa pamamagitan ng pagsulat ngmga akdang naglalantad ng mga

  pangyayari sa lipunan.

  Sa pamamagitan ng pagpapamudmod ng mga polyeto.

  Sa pamamagitan ng pagtatanghalsa mga perya tungkol mga nangyayari

  Sa pamamagitan ng pagtatanghal samga perya tungkol mga nangyayari

  sa lipunan.

  30s
 • Q5

  Saang ebanghelyo sa Bibliya hinango ni Rizal angpamagat na Noli Me Tangere na tumutukoy rin sa kung paano pinagsusuot ng mgapatalastas  ang mga may ketong upanglubayan sila ng mga makakasalubong nila.

  Exodo 3:12

  Juan 3:16     

  Juan 20: 13-17               

  Gawa 20: 28

  30s
 • Q6

  . Exodo 3:12

  Sino ang nagpayo kay Rizal na lisanin ang Pilipinas na agad naman niyang

  sinunod upang mailayo ang sarilisa kapahamakan?

  Ang Gobernador

  Ang Kanyang mga magulang

  Ang kanyang mga kapatid

  Ang kanyang mga kasama sa La Liga

  30s
 • Q7

  Malibankay Valentin Ventura, ang lahat ay binigyan ni Rizal ng kauna unahang sipi ngkanyang aklat MALIBAN SA ISA:

  Graciano Lopez Jaena

  Marcelo H. del Pilar

  GOMBURZA

  Blumentritt

  30s
 • Q8

  Anglahat ay bahagi o tema sa Count of Monte Cristo na nahahawig sa El Filibusterismo ni Rizal MALIBAN SA ISA.

  paggamit ng limpak-limpak nakayamanang itinapon o itinago sa

  kailaliman ng dagat at nahanap ngpangunahing tauhan

  pagkakaroon ng pangalawang pagkakataon.

  Paggamit ng rebolusyonaryong paksa   

  Paghihiganti

  30s
 • Q9

  .Saan nailimbag ang nobelang El Filibusterismo?

  Inglatera

  Pilipinas

  Belgium

  Espanya

  30s
 • Q10

  Alinsa mga akdang naging inspirasyon ni Rizal ang nagpapakita ng

  paggamit ng limpak-limpak nakayamanang itinapon o itinago sa kailaliman

  ng dagat at nahanap ngpangunahing tauhan?

  The Tale of Two Cities

  The Count of Monte Cristo

  Ang Bibliya

  La Miserable

  30s
 • Q11

  Si Edmund Dantes ang pangunahing tauhan sa The Count of Monte Cristo,  Si Jean Valjean sa Les Miserables, samantangsi ________________ ang  pangunahingtauhan sa  El Filibusterismo.

  Ben Zayb

  Basilio

  Simoun

  Padre Florentino

  30s
 • Q12

  Saansinumulang isulat ni Rizal ang El Filibusterismo?

  Pilipinas

  Espanya

  Belgium

  Inglatera

  30s
 • Q13

  Sino ang matalik na kaibigan ni Rizal natumulong upang maipagpatuloy  angpaglilimbag ng kanyang nobelang El Filibusterismo?

  Graciano Lopez Jaena

  Dr. Blumentritt

  V. Ventura

  Marcelo H. Del Pilar

  30s
 • Q14

  Ang lahat ay mga pangyayaring naganap saPilipinas habang nasa ibang  bansa siRizal, MALIBAN SA ISA

  Ipinakasal sa iba ang kaniyang kasintahan(Leonor Rivera).

  Tinanggihan ng mga pari na  ilibing sa maayos na libingan ang isang  mabuting Kristiyano na si Mariano Herbosa(asawa ni Lucia Rizal)  dahil lamang sasiya ay bayaw ni Jose Rizal.

  Ang tatlong paring sina Don Mariano Gomez, DonJose Burgos at Don Jacinto Zamora ay binitay sa Bagumbayan.

  Inusig ang kaniyang pamilya kaugnay ng usapinsa lupa na umabot  hanggang saKataas-taasang       Hukuman ng Espanya.

  30s
 • Q15

  Ano ang naging balakid paglilimbag ng ElFilibusterismo?

  Ipinakasal sa iba ang kaniyangkasintahan na si               LeonorRivera

  Pagsamsam sa mga sipi   

  Panggigipit sa mga kamag-anak ni Rizal sa

  Kakulangan ng Pondo sa Pilipinas

  30s

Teachers give this quiz to your class