placeholder image to represent content

Filipino 10 (dr)

Quiz by ANTONIO JR. NALAUNAN

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ay isang mabisang paraang maaaring gamitin sa paghahanay ng mga pangyayaringnaganap sa isang kasaysayan.

  grapikong pantulong 

  flashback o balik-tanaw

  diaryo talaarawan

  timeline o talatakdaan

  30s
 • Q2

  Ayonsa kasaysayan, ipinagbawal ni Don Francisco na ama ni Jose Rizal ang paggamit ng salitang filibustero dahil ____________.

   ipinagbawal ito ng mga Kastila

  masamaang kahulugan nito

  mapanganibang salitang ito    

  makukulongang magwiwika nito

  30s
 • Q3

  Nasaksihan ng batang si Jose Rizal ang kalunos-lunos na pagbitay sa tatlong paring martirkaya __________.

  sila ang pinag-alayan niya ng nobelang El Filibusterismo

  binigyan niya ng kopya ng nobela ang kanilang pamilya

  ibinigay niya ang orihinal na manuskrito ng nobela upang isama sa libingan ng tatlong pari

  naisipan niyang ipaghiganti ang sinapit nila

  30s
 • Q4

  Madilim, madawag at maraming ugat na nag-uslisa iyong lalakaran. Ang tinutukoy na lugar sa pangungusap ay isang __________.

  kagubatan

  kapatagan

  kalawakan

  karagatan

  30s
 • Q5

  Ang tamang pagbabantas, pagbaybay at paggamit ng malaking titik ay mga __________sa pagsulat.

  mekaniks

  pamantayan 

   salik

   layunin

  30s
 • Q6

  Alin samga sumusunod ang HINDI katangian ng banghay ng isang mitolohiya?

  Salat sa aksyon at tunggalian dahil nakatuonlamang ito sa iisang tauhan.

  Ipinapakita ang ugnayan ng mga tao at ng mgadiyos at diyosa.

  Nakatuon sa mga suliranin at kung papaano itomalulutas.

  Tumatalakay sa pagkalikha ng mundo.

  30s
 • Q7

  Isang anyo ng pagsusuri o rebyu ng binasangteksto ng anumang anyo ng panitikan.

  Panunuri

  Pagsusuri

  Pagkilatis

  Suring basa

  30s
 • Q8

  Piliinang pinakaangkop na salin ng salawikain sa Filipino na, “Kung ano ang itinanimay siya rin ang aanihin”.

  Plant today and you will harvest later. 

  If you plant a tomato, you will harvest a tomato.

  What you sow is what you reap.

  If you plant a seed, it will grow to a tree

  30s
 • Q9

   Ito ay bahagi ng komiks na pinagsusulatan ngmaikling salaysay.

  kuwadro

  pamagatng kuwento

   kahon ng salaysay 

  loob ng usapan

  30s
 • Q10

  Alin sa sumusunod na elemento ng tula ang tumutukoy sa pagpili at pagsasaayos ng mgasalitang ilalapat sa tula?

   tugma

  tayutay 

  kariktan

  simbolismo     

  30s

Teachers give this quiz to your class