placeholder image to represent content

FILIPINO 3_SECOND PERIODIC TEST

Quiz by CID Marikina

Grade 3
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 13 skills from
Grade 3
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F3WG-IIIc-d-4
F3PS-Ii-3.1
F3PS-If-12
F3PN-IIj-13
F3WG-IIIa-b-6
F3PT-IIh-2.3
F3KP-IIb-d-8
F3PB-IIIi-14
F3PB-Ii-15
F3PT-IIc-1.5
F34AL-IIe-14
F3PY-IIIb-2.2/2.3
F3KM-IVd-3.1

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa sumusunod ang naglalarawan ng isang hayop na makikita sa pamayanan?

  Ang mga aso sa aming lugar ay panay nakatali.

  Maraming elepante sa aming nayon.

  Naghahabulan ang mga isda sa ilalim ng dagat.

  Masyadong mataas ang lipad ng Agila

  30s
  F3WG-IIIc-d-4
  Edit
  Delete
 • Q2

  Alin ang naglalarawan sa isang tao?

  Malawak ang hardin ni Inay.

  Masarap kainin ang mga hinog na manga.

  Magandang pagmasdan ang buhok ni Ate.

  Nakipaghabulan ang aming pusa sa ibang mga pusa.

  30s
  F3WG-IIIc-d-4
  Edit
  Delete
 • Q3

  Alin ang naglalarawan tungkol sa isang bagay?

  Kulay dilaw at asul ang kaniyang payong.

  Mabilis tumakbo ang Kuneho.

  Mabagal maglakad si Bunso.

  Magandang lungsod ang Marikina.

  30s
  F3WG-IIIc-d-4
  Edit
  Delete
 • Q4

  Alin ang naglalarawan sa isang lugar?

  Maraming gusali sa Quezon City.

  Mahaba ang damit ng pinsan ko.

  Nagugutom na si Muning.

  Hinog na ang Atis.

  30s
  F3WG-IIIc-d-4
  Edit
  Delete
 • Q5

  May naobserbahan kang grupo ng mga kabataan na naglilinis sa inyong lugar. Alin sa sumusunod ang pinakaangkop na paraan para mo ito maipaalam sa marami?

  Magpatulong sa nakatatandang kapatid para igawa ito ng vlog at  i-post sa social media.

  Iulat sa klase kahit di hinihingi ng guro.

  Maghintay kung kailan magpapaulat ang guro ng ganuong pangyayari.

  Ikuwento ito sa kung sino-sino.

  30s
  F3PS-Ii-3.1
  Edit
  Delete
 • Q6

   Alin sa sumusunod angnag-uulat ng isang pangyayaring naobserbahan sa pamayanan?

  Lulubog, lilitaw ang sikat ng araw.

  Nanood kaming magkakapatid ng pelikula gamit ang laptop ni Ate.

  Sa tuwing araw ng Sabado ay naglilinis ang mga tao upang hindi pamahayan ng lamok ang aming lugar.

  Nagsimula nang umulan ng snow sa Amerika.

  30s
  F3PS-Ii-3.1
  Edit
  Delete
 • Q7

  “Kaya ko _____dinampot iyan dahil muntik nang maapakan ng mga naglalakad sa daan. ______ na____ kayo kung di ko agad naibigay sa inyo.” Punan ng angkop na salitang paggalang ang patlang.

  po, Pasensiya, po

  po, Ikaw, po

  ginawa, kasi po, po

  kasi, sorry, po

  30s
  F3PS-If-12
  Edit
  Delete
 • Q8

   Alin sa sumusunod ang gumamit ng magalang na pananalita sa pagpapaliwanag?

  A.   Bakit po kayomalungkot? Hindi po ba siya nagpaalam sa inyo?

  B.   Bawal po ang pumitas ng mga bulaklak.

  C.  Paalala, mag-ingat pokayo sa mga aso.

  Nais ko pong sabihin sa inyo na narito ako para tulungan po kayo.

  30s
  F3PS-If-12
  Edit
  Delete
 • Q9

  “Nakaupo si Angel sa lilim ng malagong punong Narra. Tinitingnan lamang niya ang mga bata batang babae.” Alin sa sumusunod ang pinakaangkop na tanong para sa binasa?

  Paano nakaupo si Angel sa ilalim ng puno?

  Saan nakaupo si Angel?

  Bakit bagong lipat lamang siya sa paaralan?

  Ano ang sinabi sa kaniya ng batang babae?

  30s
  F3PN-IIj-13
  Edit
  Delete
 • Q10

  “Dumating ang lolonina Lara at Nilo. Ngayon lamang nila uli nakita ang kanilang lolo sa loob ng mahigit dalawang taon. Tuwang-tuwa sila sa pasalubong na lobo ng kanilang lolo.” Alin ang pinakaangkop na tanong na mabubuo para sa binasa?

  Bakit dumating ang kanilang lolo?

  Ilang taon bago nila nakitang muli ang kanilang lolo?

  Bakit lobo ang pasalubong ng lolo?

  Hindi ka ba naiingit sa kanila?

  30s
  F3PN-IIj-13
  Edit
  Delete
 • Q11

  “Si Amay ay isang mabait na bata. Hindi niya pinapatulan ang bunsong kapatid tuwing siya ay inaaway at inaagawan ng laruan. Inuunawa niya ito at pinagsasabihan lamang. Minsan, lumabas silang magkapatid sa bakuran upang maglaro ng bola. Paghagis ni Amay sa bola ay tumalbog ito palabas ng bakuran at tinamaan sa ulo nito ang isang bata.” Alin sa sumusunod ang pinakaangkop na tanong na mabubuo para sa binasa?

  Bakit tumatalbog ang bola?

  Ano ang kulay ng mga halaman sa paligid?

  Anong klaseng bata si Amay?

  Talaga bang kaya mong gawin iyan?

  30s
  F3PN-IIj-13
  Edit
  Delete
 • Q12

   Alin sa sumusunod ang angkop na pagtatanong para sa tao?

  Ano ang pangalan ng lugar na ito?

  Nasaan na ba tayo?

  Sino-sino ang mga kasama mo?

  Bakit ka nandito?

  30s
  F3WG-IIIa-b-6
  Edit
  Delete
 • Q13

  Alin sa sumusunod ang nagtatanong tungkol sa hayop?

  Kumain na ba si Muning?

  Bakit ka natatawa?

  Ano ang kulay ng bag na bibilhin mo?

  Paano tayo makararating doon?

  30s
  F3WG-IIIa-b-6
  Edit
  Delete
 • Q14

   Alin sa sumusunod ang wastong tanong para sa isang lugar?

  Bakit maalat ang lasa ng asin?

  Nakatutuwa ba siyang kasama?

  Anong lugar itong narating natin?

  Tama ba ang sinabi ko sa'yo?

  30s
  F3WG-IIIa-b-6
  Edit
  Delete
 • Q15

  Alin ang wastong tanong kaugnay sa bilang?

  Paano natin sila makikita?

  Ilan ba ang kasama niya?

  Bakit tayo magmamadali?

  Kumain ka na ba?

  30s
  F3WG-IIIa-b-6
  Edit
  Delete
 • Q16

   Alin sa sumusunod ang angkop na tanong tungkol sa pangyayari?

  Ano-ano ‘yang dala mo?

  Kailan natin ipinagdiriwang ang araw ng Bagong Taon?

  Paano kung magalit siya?

  Sino si Manuel L. Quezon?

  30s
  F3WG-IIIa-b-6
  Edit
  Delete
 • Q17

  Nalula siDennis dahil sa dami ng tao sa palengke.” Alin ang kasingkahulugan ng salitang may salungguhit?

  Nahawa

  Natawa

  Nahilo

  Nalito

  30s
  F3PT-IIh-2.3
  Edit
  Delete
 • Q18

  “Napakatayog ng pangarap ni Leah.” Alin ang kasalungat ng salitang may salungguhit?

  Katamtaman

  Napakababa

  Napakataas

  Napakapangit

  30s
  F3PT-IIh-2.3
  Edit
  Delete
 • Q19

  Alin ang mabubuong bagong salita mula sa salitang ugat na “Loob”?

  Taklobo

  Looban

  Loob na loob

  Sa loob

  30s
  F3PT-IIh-2.3
  Edit
  Delete
 • Q20

  Alin sa sumusunod ang maikling salita na makikita sa loob ng salitang “kinabukasan”?

  Kina

  Kasan

  Bukas

  Bukasan

  30s
  F3PT-IIh-2.3
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class