placeholder image to represent content

Filipino 6

Quiz by Michael Jan Lachica

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Patalastas Tinatawagan ang lahat ng mga miyembro ng Sangguniang Kabataan sa lahat ng barangay. Magkakaroon ng maikling pagpupulong sa ika-9 ng Nobyembre ng taong kasalukuyan sa ganap na ikawalo ng umaga sa Tanggapan ng Meyor. Ang pagpupulong ay tungkol sa programang pang-edukasyon para sa mga kabataan ngayong taong ito. Inaasahan na ang lahat ay dadalo sapagkat ito ay isang panimulang gawain na ninanais ng ating lungsod sa kasalukuyang panahon na magkaroon ng magandang bukas ang mga kabataan ng Marikina. Magkita-kita tayo! Ano ang layunin ng gagawing pagpupulong?
  Magandang bukas para sa kabataan
  Pagpaplano ng panimulang gawain
  Programang pangkabuhayan
  Programang pang-edukasyon
  120s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Patalastas Tinatawagan ang lahat ng mga miyembro ng Sangguniang Kabataan sa lahat ng barangay. Magkakaroon ng maikling pagpupulong sa ika-9 ng Nobyembre ng taong kasalukuyan sa ganap na ikawalo ng umaga sa Tanggapan ng Meyor. Ang pagpupulong ay tungkol sa programang pang-edukasyon para sa mga kabataan ngayong taong ito. Inaasahan na ang lahat ay dadalo sapagkat ito ay isang panimulang gawain na ninanais ng ating lungsod sa kasalukuyang panahon na magkaroon ng magandang bukas ang mga kabataan ng Marikina. Magkita-kita tayo! Ano ang naging hinuha mo sa unang talata ng teksto?
  Maraming kabataan ang hindi sasang-ayon sa pulong
  Hindi papansinin ang nasabing patalastas
  Hindi matutuloy ang pagpupulong
  Maraming kabataan ang dadalo sa pulong
  120s
  Edit
  Delete
 • Q3
  Patalastas Tinatawagan ang lahat ng mga miyembro ng Sangguniang Kabataan sa lahat ng barangay. Magkakaroon ng maikling pagpupulong sa ika-9 ng Nobyembre ng taong kasalukuyan sa ganap na ikawalo ng umaga sa Tanggapan ng Meyor. Ang pagpupulong ay tungkol sa programang pang-edukasyon para sa mga kabataan ngayong taong ito. Inaasahan na ang lahat ay dadalo sapagkat ito ay isang panimulang gawain na ninanais ng ating lungsod sa kasalukuyang panahon na magkaroon ng magandang bukas ang mga kabataan ng Marikina. Magkita-kita tayo! Habang binabasa mo naman ang ikalawang talata, ano ang naiisip mong kasunod na mangyayari?
  Makikiisa ang lahat sa nasabing programa
  Babaliwalain ng mga magulang ang proyekto
  Hindi sasangayunan ng lahat ang programa
  Hindi matutuloy ang programa
  120s
  Edit
  Delete
 • Q4
  Patalastas Tinatawagan ang lahat ng mga miyembro ng Sangguniang Kabataan sa lahat ng barangay. Magkakaroon ng maikling pagpupulong sa ika-9 ng Nobyembre ng taong kasalukuyan sa ganap na ikawalo ng umaga sa Tanggapan ng Meyor. Ang pagpupulong ay tungkol sa programang pang-edukasyon para sa mga kabataan ngayong taong ito. Inaasahan na ang lahat ay dadalo sapagkat ito ay isang panimulang gawain na ninanais ng ating lungsod sa kasalukuyang panahon na magkaroon ng magandang bukas ang mga kabataan ng Marikina. Magkita-kita tayo! Sa katapusan ng teksto, ano naman ang palagay o hinuha mo kung matutuloy ang pagpupulong?
  Mababalewala ang pagpapatupad sa nasabing proyekto
  Maiinis ang mga kabataan dahil marami silang gawain
  Marami ang aayaw sa nasabing proyekto
  Magkakaroon ng pagpaplano at pagpapatupad ng nasabing proyekto
  120s
  Edit
  Delete
 • Q5
  Ayon sa patalastas, ang meyor ng lungsod ang ______ ng pulong para sa mga kabataan.
  pinatawag
  tinawagan
  nanawagan
  magpatawag
  45s
  Edit
  Delete
 • Q6
  Alin sa sumusunod na pahayag ang HINDI gumagamit ng magagalang na pananalita?
  Tuloy po kayo sa aming munting tahanan.
  Nabutas ata ang gulong ivulcanize mo nga.
  Meron po ba kayong kilalang magaling na pintor?
  Parang awa niyo na po, kailangan po namin ng tulong.
  45s
  Edit
  Delete
 • Q7
  Ano ang dapat maging tugon sa nasabing pahayag “ Anak, paki-ligpit mo nga ang ating pinag kainan”?
  Opo, Nanay ililigpit ko na po.
  Pagkatapos ko ng aralin ko Nanay.
  Sandali lang Nanay aayusin ko yan mamamaya.
  Pwede po bang mamaya na pagkatapos kong maglaro?
  45s
  Edit
  Delete
 • Q8
  Ang mga sumusunod ay magagalang na pananalita sa pagbati, MALIBAN sa isa, ano Ito?
  Maganda ka ngayon!
  Magandang gabi!
  Magandang umaga!
  Magandang hapon!
  45s
  Edit
  Delete
 • Q9
  Ano ang sasabihin mo kung nais mong dumaan, ngunit may mga nag-uusap sa iyong daraanan?
  Nakaharang kayo, dadaan ako.
  Pakitabi, daraan ako.
  Pwedeng tumabi kayo, nakaharang kayo eh.
  Makikiraan po.
  45s
  Edit
  Delete
 • Q10
  Sino sa mga sumusunod ang gumagamit ng magagalang na pananalita?
  Ba’t ako Nay!
  Opo!, nanay aayusin ko napo.
  Inayos ko na Nay!
  Wait!, lang Nay.
  45s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class