placeholder image to represent content

FILIPINO 6 -4TH QUARTER -1ST SUMMATIVE TEST

Quiz by KELVIN MALLARI

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
45 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang ibig sabihin ng patalastas?

  Paraanng pagbibigay ng kaalaman sa radyo

  Isanguri ng palabas sa telebisyon

  Paraanng pag-aanunsiyo ng mga produkto, serbisyo, at kaganapan

  Ibangsalita para sa poster

  60s
 • Q2

  Sa anong mga lugar maaaring mabasa ang isang patalastas?

  Internet, telebisyon, at dyaryo

  Internet, radio, at telebisyon

  Telebisyon, dyaryo, at magasin

  Magasin,dyaryo, at radyo

  60s
 • Q3

  Alin sa mga sumusunod na impormasyon ang maaaring makita sa isang patalastas?

  Kwentotungkol sa mga tauhan ng patalastas

  Numerong telepono ng kumpanya

  Isangmaikling dokumentaryo

  Pag-uulat ng isang pagsusuri ng produkto

  60s
 • Q4

  Ano ang kaugnayan ng infomercial sa patalastas?

  Ito ay ginagamit upang magbigay ng impormasyon o kaalaman.

  Ito ayginagawa ng mga ahensya ng gobyerno o mga samahang adbokasiya.

  Ito ayisang anyo ng pag-aanunsiyo na may kasamang telepono o website.

  Ito aynagpapakita ng magandang epekto ng produkto o serbisyo.

  60s
 • Q5

  Ano ang mga hakbang sa paggawa ng nakalimbag na patalastas?

  Kilalanin ang mga kustomer, alamin ang pangangailangan ng kustomer, suriin ang katangian ng produkto, gawin ang patalastas

  Alaminang pangangailangan ng kustomer, kilalanin ang mga kustomer, gawin angpatalastas, suriin ang katangian ng produkto

  Gawinang patalastas, kilalanin ang mga kustomer, alamin ang pangangailangan ngkustomer, suriin ang katangian ng produkto

  Suriinang katangian ng produkto, kilalanin ang mga kustomer, gawin ang patalastas,alamin ang pangangailangan ng kustomer

  60s
 • Q6

  Ano ang pangunahing layunin ng infomercial?

  Mag-advertise ng mga kaganapan sa telebisyon

  Magbigayng mga detalye tungkol sa produkto, serbisyo, at kompanya

  Magpakita ng magandang epekto ng produkto o serbisyo

  Magbigayng impormasyon o kaalaman

  60s
 • Q7

  Ano ang pagkakaiba ng magandang epekto at masamang epekto na ipinapakita sa patalastas?

  Magandangepekto: gumamit ng produkto o serbisyo; Masamang epekto: hindi gumamit ngprodukto o serbisyo

  Magandang epekto: hindi gumamit ng produkto o serbisyo; Masamang epekto:gumamit ng produkto o serbisyo

  Magandang epekto: gumamit ng produkto o serbisyo; Masamang epekto: hindi kilalanin ang mga kustomer

  Magandang epekto: hindi gumamit ng produkto o serbisyo; Masamang epekto:hindi kilalanin ang mga kustomer

  60s
 • Q8

  Bakit mahalagang alamin ang pangangailangan ng kustomer sa paggawa ng patalastas?

  Upang malaman kung aling bahagi ng pananalita ang dapat gamitin sapatalastas

  Upang malaman kung aling kulay ang dapat gamitin sa patalastas

  Upang malaman kung ano ang dapat bigyang diin o kahalagahan sapatalastas

  Upang malaman kung aling medium ng patalastas ang dapat gamitin

  60s
 • Q9

  Sa anong mga midyum maaaring mabasa ang patalastas?

  Magasin, billboards, at telebisyon

  Pahayagan, internet, at radyo

  Kalsada, poster, at flyers

  Tarpaulin, radyo, at pahayagan

  60s
 • Q10

  Ano ang dapat isaalang-alang sa pagbuo ng patalastas?

  Pagsuri ng mga eksena sa telebisyon

  Pagbasa ng mga impormasyon sa pahayagan

  Pagsusuri ng iba't ibang patalastas

  Kulay, midyum, larawan, at simbolo na gagamitin

  60s
 • Q11

  Bakit mahalagang kilalanin ang mga kustomer sa paggawa ng patalastas?

  Upang malaman kung aling bahagi ng pananalita ang dapat gamitin sapatalastas

  Upang malaman kung aling kulay ang dapat gamitin sa patalastas

  Upang malaman kung aling medium ng patalastas ang dapat gamitin

  Upang malaman kung ano ang dapat bigyang kahalagahan o diin sa patalastas

  60s
 • Q12

  Aling bahagi ng pananalita ang nagbibigay-turing o naglalarawan sa pang-uri at pang-abay?

  Pang-ukol

  Panghalip

  Pantukoy

  Pang-uri

  60s
 • Q13

  Ano ang pagkakaiba ng pangngalan at panghalip?

  Ang pangngalan ay mga salitang nagsasaad ng pangalan ng tao, hayop,bagay, at iba pa, samantalang ang panghalip ay mga salitang panghalili sa pangalan.

  Ang pangngalan ay nagbibigay-turing o naglalarawan sa pangngalan at panghalip, habang ang panghalip ay nagbibigay-turing o naglalarawan sa pandiwa.

  Ang pangngalan ay mga salitang nagbibigay-turing o naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, at kapuwa nito pang-abay, samantalang ang panghalip ay mga salitang panghalili sa pangalan ng tao, bagay, at iba pa.

  Ang pangngalan ay naglalarawan sa pandiwa habang ang panghalip ay naglalarawan sa pangngalan.

  60s
 • Q14

  Bakit mahalagang suriin ang katangian ng produkto o serbisyong dapat bigyan ng kahalagahan o diin sa patalastas?

  Upang malaman kung aling medium ng patalastas ang dapat gamitin

  Upang malaman kung ano ang magandang epekto kapag ginamit ang produkto o serbisyo

  Upang malaman kung aling bahagi ng pananalita ang dapat gamitin sa patalastas

  Upang malaman kung ano ang maidudulot na mabuti ng produkto o serbisyo sa mga kustomer

  60s
 • Q15

  Paano ginagawa ang infomercial?

  Ipinapakita ang masamang epekto kapag hindi gumamit ng produkto o tinangkilik ang serbisyo

  Ipinapakita ang magandang epekto kapag ginamit ang produkto o tinangkilik ang serbisyo

  Ginagamitang mga salitang nagbibigay-turing o naglalarawan sa pangngalan at panghalip

  Ginagamit ang dokumentaryo bilang anyo ng pagpapakita

  60s

Teachers give this quiz to your class