Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
47 questions
Show answers
 • Q1

  Ang salitang silid-tulugan ay nasa tambalang di-ganap.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q2

  Ito ay binubuo ng salitang ugat lamang. 

  freetext://payak

  30s
 • Q3

  Ito ay pangngalang binubuo ng salitang-ugat at panlapi.

  freetext://maylapi

  30s
 • Q4

  Ito ay pangngalang binubuo sa pamamagitan ng pag-uulit nag unang dalawang pantig ng salitang-ugat na maaring mayroon o walang dagdagna panlapi.

  freetext://inuulit

  30s
 • Q5

  Anong uri ng kayarian ng pangngalan ang mga salita?      kuya      ate    baba    tao

  freetext://payak 

  30s
 • Q6

  Anong uri ng kayarian ng pangngalan ang mga salita?   hampas lupa    bahaghari        asal hayop    nag alsa-  balutan 

  freetext://tambalan 

  30s
 • Q7

  Alin ang naiiba sa pangkat?  naglibot          umiyak       kumain        bata 

  freetext:// bata 

  30s
 • Q8

  Alin ang naiiba sa pangkat?        isip         laro        tambay              tiya         kain-tulog 

  freetext://kain-tulog

  30s
 • Q9

  Alin ang naiiba sa pangkat?      akyat-bahay   kapit-tuko    babad-tubig    araw-araw

  freetext://araw-araw

  30s
 • Q10

  Paano natin maipapaliwanag ang tunay na kayamanan?

  papagpapahalaga sa mga bagay higit pa sa gusto natin

  pakikipag-away sa ating kapuwa

  pagpapahalaga sa mga bagay na mayroon sa atin 

  30s
 • Q11

  Maipapakita ba natin ang pagmamahal sa magulang kapag tayo ay nagiging masunurin, masipag at mabait sa kanila.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q12

  Ang salitang kulay-dugo ay nasa tambalang ganap

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q13

  Ang salitang hatid-sundo ay nasa tambalang di-ganap

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q14

  Ang Tunay na kayamanan ba ay ang pagiging mabait at mapagbigay sa kapwa?

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q15

  Ano ang hindi nabibili ng salapi? 

  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s

Teachers give this quiz to your class