Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
6 questions
Show answers
 • Q1

  Ang ______________ ay isang pang-araw-araw na talalalo na ng mga personal na karanasan, saloobin, obserbasyon at pananaw.

  mapa

  talaarawan

  tsart

  graph

  30s
  F5EP-If-g-2
 • Q2

  Ang _________ ay naglalarawan nglokasyon, hugis at distansya.

  freetext://mapa

  30s
  F5EP-If-g-2
 • Q3

  Nagpapakita ng dami o estruktura ng isang sistema sa pamamagitan nghanay batay sa hinihingi o ibibigay na impormasyon.

  scrambled://TSART

  30s
  F5EP-If-g-2
 • Q4

  Ang grap ay matatagpuan sa mga aralin sa Matematika, Agham, at Sibika.

   

  boolean://True

  30s
  F5EP-If-g-2
 • Q5

  Ito’y sumusukat at naghahambing ng mga datos oimpormasyon sa pamamagitan ng paghahati-hati nito.

  Question Image

  Bar Graph

  Line Graph

  Tsart

  Pie Graph

  30s
  F5EP-If-g-2
 • Q6

  Itugma ang tamang salita

  linking://pamaraan|paano:panlunan|saan:pamanahon|kailan

  30s
  F5EP-If-g-2

Teachers give this quiz to your class