placeholder image to represent content

Filipino 7- 3rd Quarter Pre-Test

Quiz by Sharlene Sison

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  MAG-IMPOK UPANG UMUNLAD

  ni Porferia A. Alampayan

  Iniluwas nina Ana at Niko sa bayan ang kanilang pinitas na mga gulay. Ipinagbili nila ito sa palengke. Gusto nilang ipunin ang kanilang kinita upang ipambili ng bagong sapatos sa darating na pasukan. “Inay, saan po namin itatago ang aming pera?” Tanong ni Ana sa kaniyang nanay. “Sa bangko ninyo ideposito ang inyong pera upang kumita pa ito ng interes,” sagot ng kanilang ina. “Saan pong bangko?” Tanong ni Niko. “Maghanap kayo sa diyaryo kung alin ang magandang bangko,” tugon ng kaniyang ina. Naghanap si Ana at si Niko ng mga anunsiyo sa diyaryo at kanilang binasa.“Inay dito po sa Savings Bank kami magdedeposito,” sabay na sabi nina Ana at Niko. “Sige, sasamahan ko kayo bukas,” sagot ng kanilang nanay.

  Ano ang pinagbili nina Ana at Niko?

  diyaryo

  prutas 

  gulay 

  sapatos  

  30s
 • Q2

  Bakit gusto nilang ipunin ang kinita nilang pera?

  Para makabili ng sapatos

  Upang maibigay sa kanilang nanay

  Para may baon sa eskuwela

  Upang maihulog sa bangko

  30s
 • Q3

  Alin sa sumusunod na mga pahayag ang nagpapakita ng argumento?

  Ang pandemya ay labis na nakababahala sa lahat.

  Paano tayo makatutulong sa ibang tao?

  Sa aking palagay, mas higit na mahalagang mag-ingat tayo ngayon.

  Ano ang nangyayari na sa atin ngayon?

  30s
 • Q4

  Ang lahat ng pahayag ay nagsasaad ng argumento maliban sa ____________.

   Walang may nais ng ganito kaya dapat tayong making sa mga eksperto.

  Sa aking paniniwala, mahalaga na may bakuna na ang lahat.

   Sana ligtas tayong lahat.

  Sa katunayan, marami na ang nasawi dahil sa pandemya.

  30s
 • Q5

  Ano ang tamang pang-angkop na dapat gamitin sa “Ang bansa___ ito ay atin kaya ipaglaban at ipagmalaki natin ito.”?

  nang

  g

  na

  ng

  30s
 • Q6

   Ang isa sa mga karapatang pantao ay ang “Kalayaan____ Makapagpahayag.”

  Anong pang-angkop ay dapat na gamitin?

  g

  na

  ng

  nang

  30s
 • Q7

  Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang may pangatnig?

  Dahil sa iyo, nailigtas ang buhay niya.

  Tinulungan mo siyang makaahon sa hirap.

  Buhay ang inialay ko sa pagkamit ng aking tagumpay.

  Malawak ang pag-iisip ng taong nakauunawa ng kapwa.

  30s
 • Q8

  Anong pangatnig ang angkop sa pangungusap na “Matututo ka ng mga aralin ___________ mag-aaral ka nang mabuti”?

  samantala

  sapagkat

  pero

  kapag

  30s
 • Q9

  Ano ang mga panlaping ginamit sa salitang “Pinagdausan”?

  Pin-, -an

  Pinag-, -an

  daos

  In-, -an

  30s
 • Q10

  Kanser ang ____________ (patay) ng kaniyang ama.  Anong salitang maylapi ang angkop para mabuo ang diwa ng pangungusap?

  ipinangpatay

  pumatay

  ikinamatay

  pinagpatayan

  30s
 • Q11

  Batay sa citiscan na ginawa sa pasyente, may namagang ugat sa ulo kung kayat nag-iisip bata siya minsan.

  Katotohanan 

  Opinyon

  30s
 • Q12

  Para sa akin, ang pinakamasarap na ulam ay lechon.

  Opinyon

  Katotohanan 

  30s
 • Q13

  Si Ferdinand E. Marcos ang may pinakamahabang panunungkulan bilang pangulo ng Pilipinas. 

  Katotohanan

  Opinyon

  30s
 • Q14

  Mag-ingat po tayo sa paglabas ng bahay sapagkat uso ngayon ang sakit.  Anong anyo ng pangungusap ito?

  payak 

  tambalan  

  langkapan

  hugnayan    

  30s
 • Q15

  Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang nasa anyong HUGNAYAN?

  Lumapit sa guro at itanong ang nais malaman mo.

  Mag-aral nang mabuti upang maabot natin ang ating mga pangarap.

  Masakit ang mawalan ng mahal sa buhay.

  Nakikinig naman siya ngunit hindi talaga niya maintidihan ang aralin.

  30s

Teachers give this quiz to your class