placeholder image to represent content

FILIPINO 7_SUMMATIVE TEST_UNANG MARKAHAN

Quiz by Mary Cris Mirabel

Grade 7
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 12 skills from
Grade 7
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F7PN-Ia-b-1
F7PN-Ic-d-2
F7PB-IVc-d-22
F7PS-Id-e-4
F7PB-Id-e-3
F7PD-Id-e-4
F7PN-Ij-6
F7PB-Ij-6
F7PD-Ij-6
F7WG-Ij-6
F7WG-Ia-b-1
F7WG-If-g-4

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  1.  Ito ay isang proseso ng pag-iisip na ginagamit upang maihayag ang mga maaaring mangyari batay sa mga sitwasyon o kondisyon?

  Paghihinuha

  Paglalahat

  Paglalapat

  Pagbibigay sanhi at bunga

  60s
  F7PN-Ia-b-1
 • Q2

  2.  Ano ang mahalagang bagay na dapat isaisip kung sakaling ikaw ay nagbibigay ng paghihinuha?

  Magbigay ng mga obserbasyon batay sa nagaganap sa paligid.

  Sikaping maghanap ng patunay

  Kailangan mong maipakita ang iyong mga ebidensya

  Kailangan mong suriin ang daloy ng mga pangyayari.

  60s
  F7PN-Ia-b-1
 • Q3

  3. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang kakikitaan ng paghihinuha batay sa mga pangyayari sa ating bansa?

  Dapat na sumunod ang bawat isa upang masugpo ang kumakalat na epidemya.

  Tayo ay magsama-sama sa pagsugpo ng Covid-19

  Siguro malalampasan lamang natin ang pandemyang ito kung tayo ay magkakaroon ng disiplina susunod sa health protocol.

  Ang pagpapanatili ng kalinisan sa katawan ay pag-iwas sa pagkakaroon ng sakit.

  60s
  F7PN-Ia-b-1
 • Q4

  4. Dapat nag-aral ako ng mabuti para hindi ako nakakuha ng mababang marka sa pagsusulit, wika ni Liza. Mahihinuhang si Liza ay____ 

  nagtataka

  nangangamba

  Nagsisisi

  natutuwa

  60s
  F7PN-Ia-b-1
 • Q5

  5. Sa paanong paraan lumaganap ang mga kuwentong-bayan?

  Pagsulat ng ating mga ninuno

  Paglilimbag sa mga bato

  Pakikinig 

  Pasalindila at pagkakaroon nito ng iba't ibang bersiyon

  60s
  F7PN-Ia-b-1
 • Q6

  6. Kilalanin ang katangian ng tauhan batay sa kanyang sinabi sa akda "Ang ardilya ay naiwan. HInarap siya ng matandang aso at galit na nagwika, “akala mo siguro ay mapapatay mo ako sa pamamagitan ng leong iyon!” Matanda na ako at marami na karanasan. Hindi ninyo ako malilinlang." 

  Matatakutin

  Mapanlinlang

  Pagiging matalino at mapamaraan

  Pagiging tuso

  60s
  F7PN-Ic-d-2
 • Q7

  7. kung magpapatuloy ang ardilya sa ginagawang panlinlang o panloloko sa mga kapwa niya hayop

  Pupurihin siya ng lahat

  Gagayahin din ng ibang hayop

  Iiwasan siya ng mga hayop at walang makikipagkaibigan sakanya

  Mapipili siya bilang pinuno

  60s
  F7PN-Ic-d-2
 • Q8

  8. Bakit sagrado kung ituring ng mga Muslim ang pagislam?

  Ito ay sumasalamin sa kultura at paniniwala ng mga Muslim

  bahagi ng kanilang pamumuhay

  seremonyang kailangang sundin

  paraan ng pagbibinyag

  60s
 • Q9

  9. Ito ang tawag sa pagbibinyag ng mga Muslim.

  seremonya

  pag-islam

  kaarawan

  pagbinyag

  60s
  F7PB-IVc-d-22
 • Q10

  10. Base sa iyong pagsusuri, ang akdang "Nakalbu ang Datu" ay isang halimbawa ng ___________.

  pabula

  alamat

  Kwentong-bayan

  parabula

  60s
  F7PB-IVc-d-22
 • Q11

  11. Bakit mahalagang pag-aralan ang panitikang Mindanao?

  Ito ay sumasalamin sa kanilang kultura, pamumuhay, tradisyon at kasaysayan

  Ito ay bahagi ng kasaysayan

  Ito ay bahagi ng panitikan ng Pilipinas

  Ito ay bahagi ng literatura

  60s
  F7PS-Id-e-4
 • Q12

  12. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagkakatulad ng kuwento, mito, kuwentong bayan at alamat tungkol sa ating lahi?

  Ang kuwento, mito, kuwentong bayan at alamat ay nagsasalaysay ng mga pangyayari na hindi kapani-paniwala.

  Ito ay mga kuwentong pambata lamang

  Ito'y mga kuwentong nangyayari sa tunay na buhay

  Ang kuwento, mito, kuwentong bayan at alamat ay pawang sumasalamin sa kultura, tradisyon at pamumuhay.

  60s
  F7PS-Id-e-4
 • Q13

  13.  Ikaw ay naatasan ng iyong guro na bumuo ng buod batay sa iyong binasang kuwento, ano ang hakbang na dapat mong gawin?

  Gamitin ang sariling karanasan at iugnay sa kuwento.

  Magsaliksik ng buod nito sa internet upang ipasa sa guro.

  Sumipi ng akda mula sa mapagkakatiwalaang tao.

  Basahin at unawaing mabuti ang kuwento upang makuha ang diwa nito.

  60s
  F7PS-Id-e-4
 • Q14

  14. Marami ang nagtatapon ng basura sa ilog kaya kaunting pag-ulan ay umaapaw na ito. Tukuyin ang sanhi ng pangyayari.

  marami ang nagattapon

  kaya kaunting pag-ulan ay umaapaw na ito

  Marami ang nagtatapon ng basura sa ilog

  kaunting pag-ulan

  60s
  F7PB-Id-e-3
 • Q15

  15. Nag-aaral ako ng mabuti dahil gusto kong makakuha ng mataas na marka. Tukuyin ang pang-ugnay na ginamit upang maipahayag ang sanhi sa pangungusap. 

  dahil

  dahil gusto ko makakuha ng mataas na marka

  nag-aral ako ng mabuti

  nakakuha ng mataas na marka

  60s
  F7PB-Id-e-3

Teachers give this quiz to your class