Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Tukuyin ang inihahayag ng pangungusap.

  Ito ay isang tula na ang paksa o tema ay tumutukoy sa kalikasan.

  Tanaga

  Haiku

  Elihiya

  Tanka

  30s
  F9PB-IIa-b-45
 • Q2

  Tukuyin ang inihahayag ng pangungusap.

  Ito ay isang tula na may 31 pantig at naglalaman ng paksang tumatalakay sa pag-ibig o kabiguan ng isang tao.

  Elihiya

  Tanaga

  Tanka

  Haiku

  30s
  F9PB-IIa-b-45
 • Q3

  tukuyin ang inihahayag ng pangungusap.

  Ito ang itinuturing  na pinakamatandang tulang isinusulat  ng mga makata sa buong daigdig.

  tulang patnigan

  Tulang Liriko

  Tulang pasalaysay

  Tulang dula 

  30s
  F9PB-IIa-b-45
 • Q4

  Tukuyin ang inihahayag ng pangungusap.

  Ito ay uri ng panitikan na gumagamit ng mga tauhang hayop na taglay ang katangianng tao sa kuwento.

  Pabula

  Mito

  Parabula

  Padula

  30s
  F9PB-IIc-46
 • Q5

  Tukuyin ang inihahayag ng pangungusap.

  Ito ang taong lumaki bilang alipin subalit pinagkalooban ng kalayaan at hinayaangmaglakbay at makilahok sa mga kilusang pambayan at makisalamuha sa mgatao.

  Socrates

  Phalacrus

  Aesop

  Romulus

  30s
  F9PB-IIc-46
 • Q6

  Tukuyin ang inihahayag ng pangungusap.

  Ito ay uri ng pagpapahayag na may layuning ikuwento ang mga kawil ng pangyayari na maaaring pasulat o pasalita.

  Tula

  Pagsasalaysay

  Parabula

  Pagsasadula

  30s
  F9PB-IIc-46
 • Q7

  Tukuyin ang inihahayag ng pangungusap.

  Ito ang pananaw na gumagamit ng panghalip panaong ako ang tagapagsalaysay sa paglalahad ng mga pangyayari.

  Mala-diyos na pananaw

  Ikalawang panauhang pananaw

  Unang panauhang pananaw

  Ikatlong panauhang pananaw

  30s
  F9PB-IIi-j-49
 • Q8

  Tukuyin ang inihahayag ng pangungusap.

  Ito ang pananaw na gumagamit ng panghalip panaong siya, ang tagapagsalaysay sa paglalahad ng mga pangyayari.

  Ikalawang panauhang pananaw

  Ikatlong panauhang pananaw

  Unang panauhang pananaw

  Mala-diyos na pananaw

  30s
  F9PB-IIi-j-49
 • Q9

  Tukuyin ang inihahayag ng pangungusap.

  Ito ang pananaw na gumagamit din ng panghalip na panaong siya, ang tagapagsalaysay sa paglalahad ng mga pangyayari subalit hindi limitado ang kanyang nakikitang panlabas na kilos ng mga tauhan kundi maaari rin niyang mabasa ang isipan at damdamin ng mga tauhan.

  Ikalawang panauhang pananaw

  Ikatlong panauhang pananaw

  Mala-diyos na pananaw

  Unang panauhang pananaw

  30s
  F9PB-IIi-j-49
 • Q10

  Isulat kung TAMA o MALI ang inihahayag ng pangungusap.

  Ang sanaysay ay isang uri ng panitikang nasusulat sa anyong tuluyan na karaniwangpumapaksa tungkol sa mga  kaisipan na sadyang kinapupulutan ng impormasyon ng mga mambabasa. 

  Mali

  Tama

  30s
  F9PB-IId-47
 • Q11

  Ang paksa o tema ng pormal nasanaysay ay naghahatid ng mahahalagang kaalaman sa pamamagitan ng makaagham  at lohikal na pagsasaayos ng mga impormasyon.  

  Tama

  Mali

  30s
  F9PB-IId-47
 • Q12

  Tukuyin kung TAMA o MALI ang ipinahahayag ng pangungusap.

  Ang pananalitang ginagamit sa maanyong sanaysay ay parang usapan lamang ng magkaibigan

  Mali

  Tama

  30s
  F9PB-IId-47
 • Q13

  Tukuyin ang ipinahahayag ng pangungusap.

  Ang pananaw ng pagsulat sa pamilyar o personal na sanaysay ay mapitagan at gumagamit ng ikatlong panauhan sa paglalahad.  

  Tama

  Mali

  30s
  F9PB-IId-47
 • Q14

  Iantas ang mga sumusunod na salita mula 1 bilang pinakamababaw, 2 bilang katamtaman, at 3 bilang pinakamasidhi. Isulat ang wastong bilang sa patlang.  

  Users link answers
  Linking
  60s
  F9PT-IIc-46
 • Q15

  Iantas ang mga sumusunod na salita mula 1 bilang pinakamababaw, 2 bilang katamtaman, at 3 bilang pinakamasidhi. Isulat ang wastong bilang sa patlang.  

  Users link answers
  Linking
  60s
  F9PT-IIc-46

Teachers give this quiz to your class