placeholder image to represent content

FILIPINO 9 SUMMATIVE TEST (2ndQ)

Quiz by MYLENE RABANO

Grade 9
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1

        TAGSIBOL

   ni: Adelwisa P. Mendoza

        Luha’y pumatak

        Lupang tigang nagalak

        Pag-asa ay sumibol

        Ibon ay humalakhak

  Ano ang pakahulugan ng pahayag na “Pag-asa ay sumibol” batay sa iyong pagkakaunawa sa paggamit nito sa tulang binasa?

  Tumubo ang pag-asa

  Nagkalakas ng loob

  Nagkaroon ng pangarap

  Nagkaroon ng pag-asa

  60s
 • Q2

  Anong tayutay ang ginamit sa taludtod na “ang ibon ay humalakhak”?

  Pagsasatao

  Pagmamalabis

  Pagtutulad

  Pagwawangis

  60s
 • Q3

  Mahalaga ang papel mo sa lipunang iyong kinabibilangan. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit batay sa paggamit sa pangungusap.

  Gawain sa buhay

  Tungkuling ginagampanan

  Ginagamit bilang sulatan

  Karakter sa kuwento

  60s
 • Q4

  “Kaya’t huwag mo akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na ang taong iyan” wika ng baka. Ano ang damdamin ng nagsasalita batay sa kanyang diyalogo?

  Nagtatampo

  Nangungutya

   Nagagalit

  Nagdaramdam

  60s
 • Q5

  Ang puso ko ay ______________ at walang pagsidlan ng kaligayahan sa pagdating ng munting anghel sa aming buhay. Anong angkop na salita ang dapat gamitin upang mailahad ang pinakamataas na antas ng damdamin ng nagsasalita?

  Natutuwa

  Nalulumbay 

  Nasisiyahan 

  Nagagalak

  60s
 • Q6

  "Ang unang kalagayan noong nakalipas na 50taon, ang babae sa Taiwan ay tulad ng kasambahay o housekeeper. Ang tanging tungkulin nila ay tapusin ang hindi mahahalagang gawaing bahay na hindi natapos ng kanilang asawa. Ang mga babae ay walang karapatang magdesisyon dahil sa kanilang mababang kalagayan sa tahanan."

  Batay sa binasang pahayag, Anong kultura sa bansang Taiwan ukol sa mga kababaihan ang lutang sa pahayag?

  Hindi kinikilala ang mga Karapatan at kakayahan ng mga kababaihan.

  Ang mga babae ay tagasunod lamang.

  Ang mga babae ay sa bahay lamang.

  Walang saysay ang mga babae sa lipunan.

  60s
 • Q7

  Anong sistemang panlipunan ang umiiral sa kultura ng mga Taiwanese batay sa isinasaad ng pahayag sa bilang 6?

  Matriyalkal

  Patriyalkal

  Matrimonya

  Patrimonya

  60s
 • Q8

  _____________ang proyektong inilunsad ng pamahalaan upang matugunan ang hamon ng pandemya. Anong panandang pangsang ayon ang wastong gamitin?

  Sa aking palagay

  Ayon sa

  Totoong mahusay

  Talagang naniniwala

  60s
 • Q9

  Patuloy na bumababa ang bilis ng hawaan ng covid-19 sa rehiyon ng NCR ito ay _______________  Octa Research group nitong nagdaang dalawang lingo batay sa mga nakalap nilang mga datos. Anong pananda ang wastong gamitin upang mabuo ang pahayag?

  Ayon sa

  Ayon Kay

  Sa tingin ko 

  Para sa

  60s
 • Q10

  ____________ ang pagbabakuna ay isang mabisang paraan upang makaiwas sa malubhang epekto ng sakit na covid-19. Kaya naman kahapon ay nakapagpabooster shot na ako. Anong pananda ang wastong gamitin upang mabuo ang pahayag?

  Sa palagay ko

   Sa palagay ng 

   Ayon kay

  Ayos sa

  60s
 • Q11

  Dahil hindi makapagpasya ang kuneho kung dapat ba o di dapat kainin ng tigre ang tao _____________ minabuti na lamang niya na bumallik ang mga ito sa pinagmulan ng lahat. Anong angkop na pang-ugnay ang dapat gamitin?

  Dahil sa 

  Kaya naman

  Maaari

   Siguro

  60s
 • Q12

  Nabago na unti unti ng bansang Taiwan ang kanilang kultura ukol sa mga kababaihan _____________ ay sinikap nilang mabigyan ng Karapatan at kilalanin ang kakayahan ng mga kababaihan sa kanilang lipunan. Anong angkop na pang-ugnay ang dapat gamitin?

  kaya naman

  Dahil sa

  Kaya man

  Simula noon

  60s
 • Q13

  ___________ nakasalalay pa rin sa pagsunod ng mga mamamayan ang ikatatagumpay ng anumang programa ng pamahalaan upang mawakasan ang pandemya. Anong angkop na pang-ugnay ang dapat gamitin?

  Simula noon

  Sa huli

  Maari

  Kaya naman

  60s
 • Q14

  Huwag na lang kaya akong tumuloy na magtrabaho sa ibang bansa? Anong damdamin ang ipinahihiwatig ng pahayag?

  Natatakot

  Nagdadalawang - isip

  Nag-aalala

  Nagdududa

  60s
 • Q15

  Napakahusay ng mga naunang kalahok, parang hindi  ko sila kayang tapatan. Anong damdamin ang ipinahihiwatig ng pahayag?

  Kinakabahan

  Natatakot

  Nahihiya

  Nasasabik

  60s

Teachers give this quiz to your class