placeholder image to represent content

FILIPINO GRADE 3

Quiz by CID Marikina

Grade 3
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 8 skills from
Grade 3
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F3PB-IIc-2
F3PT-IIh-2.3
F3PB-IIId-10
F3PB-IIIf-8
F3PB-IIIh-6.2
F3WG-IIIi-j-7
F3WG-IVe-f-5
F3PT-IIIc-i-3.1

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Alin sa mga panuto sa ibaba ang nagpapakita ng pinakawastong pagkakasunod-sunod sa Paghuhugas ng Pinagkainan?
  Alisin ang mga tirang pagkain sa pinggan. Unahing sabunin ang mga baso. Isunod ang kubyertos, platito at plato. Pagkatapos, banlawan ito ng malinis na tubig.
  Sabunan ang mga baso. Isunod ang mga kubyertos, platito at plato. Sa huli, banlawan.
  Una, alisin ang mga tirang pagkain sa pinggan. Sunod, unahing sabunan ang mga baso at saka sabunan ang mga kubyertos. Pagkatapos, sabunan ang mga platito at plato. At sa huli, banlawan ito ng malinis na tubig.

  Una, hugasan ang plato, platito at kubyertos, baso. Sabunan at saka banlawan

  30s
  F3PB-IIc-2
 • Q2
  Bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, alin sa sumusunod na panutong nasa ibaba ang dapat mong sundin kung ikaw ay Magsasaing?
  Una, magtakal ng bigas. Ilagay sa kaldero at hugasan. Pagkatapos, isalang sa kalan at hintaying maluto.
  Una, magtakal ng bigas at ilagay sa kaldero. Sunod, hugasan ng dalawa hanggang tatlong beses gamit ang malinis na tubig upang maalis ang dumi. Pagkatapos, lagyan ng sapat na dami ng tubig ayon sa takal ng bigas. Sa huli, isalang ito at hintaying maluto.

  Isalang at saka hintaying maluto ang bigas na nasa lkalderong hinugasan nang malinis na tubig, lagyan ng wastong dami ng tubig

  Maglagay sa kaldero ng isang takal ng bigas. Sunod, lagyan ng malinis na tubig at saka hugasan upang maalis ang dumi. Pagkatapos, lagyan ng sapat na dami ng tubig ayon sa takal ng bigas at saka isalang at hintaying maluto.
  30s
  F3PB-IIc-2
 • Q3
  Alin sa mga larawang nasa ibaba ang nakasunod sa tamang panuto?
  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  F3PB-IIc-2
 • Q4
  Tingnan ang mga salitang may salungguhit sa pangungusap. Alin sa mga sumusunod ang pangungusap na may magkasingkahulugan at magkasalungat na salita?

  Kung si Troy ay matangkad siya namang laki ng kaniyang kuya.

  Si Maria ay maganda at marikit. Para siyang isang bulaklak na mabango at mahalimuyak sa gabi.
  Humagikhik si Ken nang makita ang butas na shorts ni Taka. Hindi niya mapigilan ang sarili na tumawa kaya ang mabagal na lakad ni Taka ay biglang bumilis.
  Masipag mag-aral ang pinsan ko ngunit sa gawaing bahay, siya ay tamad.
  30s
  F3PT-IIh-2.3
 • Q5
  Piliin ang pangungusap na may angkop na pares ng salitang magkasingkahulugan.
  Ang puno ng niyog ay mataas at malaki.
  Nang malasahan ng mga tao ang matamis na manggang tinda ko, marami rin ang nagkagustong matikman ito kaya naman, marami akong nabenta.

  Malawak ang hardin ng mag-asawa ngunit hindi man lang tumutulong sa sakahan ang mga anak nila.

  Nagtatakbuhan sina Kate at Ken nang biglang nadapa si Kate at natisod naman si Ken.
  30s
  F3PT-IIh-2.3
 • Q6
  Alin sa mga nakasulat sa ibaba ang kahulugan ng paksa?
  Ang paksa ay pangunahing ideya.

  Ang paksa ay opinyong binasa

  Ang paksa ay pangunahing ideya ng teksto na maaaring matagpuan o mabasa sa simulang bahagi, gitna o wakas. Maaaring ito ay pangungusap o di naman kaya ay parirala.
  Ang paksa ay pangunahing ideya ng teksto na maaaring pangungusap o parirala.
  30s
  F3PB-IIId-10
 • Q7
  Ano ang paksa sa binasang teksto?
  Epekto ng pandemya

  Epekto ng pandemya sa Pilipinas

  Epekto ng pandemya sa pamumuhay ng mga tao sa buong mundo
  Epekto ng pandemya sa iba’t ibang bansa kabilang na sa Pilipinas
  30s
  F3PB-IIId-10
 • Q8
  Alin sa mga sumusunod ang angkop na pamagat sa binasang teksto?
  Ang Repolyo
  Repolyo ang Paborito Kong Ulam

  Ang Ulam

  Masarap na Ulam ang Repolyo
  30s
  F3PB-IIIf-8
 • Q9
  Suriin ang pamagat ng teksto. Sa iyong palagay, angkop ba ang pamagat sa tekstong binasa?

  Hindi angkop ang pamagat dahil hindi binanggit sa pamagat ang bilin ni nanay.

  Hindi angkop ang pamagat dahil hindi lamang ito tungkol sa sustansiya ng gatas kundi maging sa tamang oras ng pag-inom ng gatas.
  Angkop ang pamagat dahil tungkol sa sustansiya ng gatas ang pinag-uusapan sa teksto.
  Angkop ang pamagat dahil ang teksto ay tungkol sa sustansiya ng gatas at sa mga benepisyong dulot nito sa ating katawan.
  30s
  F3PB-IIIf-8
 • Q10
  Aling pangungusap na may sanhi at bunga ang angkop na maibibigay base sa larawan?
  Question Image
  Dahil sa malakas na buhos ng ulan kaya nagkaroon ng baha sa kapatagan.
  Kaunti na lamang ang puno sa kapatagan kaya lumubog sa baha ang mga kabahayan.

  Binaha ang kabahayan nang bumuhos ang ulan.

  Bumaha dahil malakas ang ulan.
  30s
  F3PB-IIIh-6.2
 • Q11
  Alin ang nagpapakita ng ugnayang sanhi at bunga ayon sa binasang teksto?
  Nakamamatay ang COVID-19 dahil nagdudulot ito ng iba’t ibang sakit mula sa karaniwang ubo’t sipon hanggang sa malubhang impeksyon.
  Maghugas ng kamay dahil nakatutulong ito.

  Sumunod sa safety health protocols

  Maiiwasan ang COVID kung ang mga tao ay susunod sa pagsusuot ng facemask at face shield.
  30s
  F3PB-IIIh-6.2
 • Q12
  Alin sa sumusunod ang pinakaangkop na kahulugan ng Pang-ukol? Ang pang-ukol ay _______________.
  mga salitang ginagamit sa pag-uugnay ng pangungusap upang mabuo ang diwa nito.

  pananalita

  mga salitang nag-uugnay.
  mga salitang bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa pangngalan o panghalip sa iba pang salita sa pangungusap.
  30s
  F3WG-IIIi-j-7
 • Q13
  Alin sa sumusunod ang pinakaangkop na mga pang-ukol upang mabuo ang diwa ng pangungusap sa itaas?
  para kay, ayon kay

  para sa, ayon kina

  para sa, ayon kay
  tungkol sa, ayon kina
  30s
  F3WG-IIIi-j-7
 • Q14
  Alin sa sumusunod na pangungusap ang may angkop na paggamit sa pang-ukol?
  Ang mga opisyal ng PHILVOLCS ay may ulat tungkol sa pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Ayon sa PHILVOLCS, may posibilidad na pumutok ito anomang oras.
  Kararating lamang ng mga sundalo tungo sa Permanent Danger Zone ng bulkan.

  Dahil sa kanilang kaligtasan ang pagpapalikas sa mga residente.

  Pinaalis ang mga residente sa mga lugar na mapanganib kung sakaling pumutok ang bulkan. Ang paglikas na ito ay alinsunod sa utos ng lokal na pamahalaan.
  30s
  F3WG-IIIi-j-7
 • Q15
  Nasa silid-aklatan sila. Doon sila gumagawa ng mga takdang-aralin, nagbabasa ng mga paboritong aklat at naglalaan ng oras sa paghahanap ng mga bagong aklat. Alin sa sumusunod na pares ng salita mula sa pangungusap ang salitang kilos?

  doon, bagong aklat

  gumagawa, nagbabasa
  gumagawa, paghahanap
  sila, nagbabasa
  30s
  F3WG-IVe-f-5

Teachers give this quiz to your class