placeholder image to represent content

FILIPINO GRADE 3

Quiz by CID Marikina

Grade 3
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 8 skills from
Grade 3
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F3PB-IIc-2
F3PT-IIh-2.3
F3PB-IIId-10
F3PB-IIIf-8
F3PB-IIIh-6.2
F3WG-IIIi-j-7
F3WG-IVe-f-5
F3PT-IIIc-i-3.1

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Alin sa mga panuto sa ibaba ang nagpapakita ng pinakawastong pagkakasunod-sunod sa Paghuhugas ng Pinagkainan?
  Alisin ang mga tirang pagkain sa pinggan. Unahing sabunin ang mga baso. Isunod ang kubyertos, platito at plato. Pagkatapos, banlawan ito ng malinis na tubig.
  Sabunan ang mga baso. Isunod ang mga kubyertos, platito at plato. Sa huli, banlawan.
  Una, alisin ang mga tirang pagkain sa pinggan. Sunod, unahing sabunan ang mga baso at saka sabunan ang mga kubyertos. Pagkatapos, sabunan ang mga platito at plato. At sa huli, banlawan ito ng malinis na tubig.

  Una, hugasan ang plato, platito at kubyertos, baso. Sabunan at saka banlawan

  30s
  F3PB-IIc-2
  Edit
  Delete
 • Q2
  Bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, alin sa sumusunod na panutong nasa ibaba ang dapat mong sundin kung ikaw ay Magsasaing?
  Una, magtakal ng bigas. Ilagay sa kaldero at hugasan. Pagkatapos, isalang sa kalan at hintaying maluto.
  Una, magtakal ng bigas at ilagay sa kaldero. Sunod, hugasan ng dalawa hanggang tatlong beses gamit ang malinis na tubig upang maalis ang dumi. Pagkatapos, lagyan ng sapat na dami ng tubig ayon sa takal ng bigas. Sa huli, isalang ito at hintaying maluto.

  Isalang at saka hintaying maluto ang bigas na nasa lkalderong hinugasan nang malinis na tubig, lagyan ng wastong dami ng tubig

  Maglagay sa kaldero ng isang takal ng bigas. Sunod, lagyan ng malinis na tubig at saka hugasan upang maalis ang dumi. Pagkatapos, lagyan ng sapat na dami ng tubig ayon sa takal ng bigas at saka isalang at hintaying maluto.
  30s
  F3PB-IIc-2
  Edit
  Delete
 • Q3
  Alin sa mga larawang nasa ibaba ang nakasunod sa tamang panuto?
  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  F3PB-IIc-2
  Edit
  Delete
 • Q4
  Tingnan ang mga salitang may salungguhit sa pangungusap. Alin sa mga sumusunod ang pangungusap na may magkasingkahulugan at magkasalungat na salita?

  Kung si Troy ay matangkad siya namang laki ng kaniyang kuya.

  Si Maria ay maganda at marikit. Para siyang isang bulaklak na mabango at mahalimuyak sa gabi.
  Humagikhik si Ken nang makita ang butas na shorts ni Taka. Hindi niya mapigilan ang sarili na tumawa kaya ang mabagal na lakad ni Taka ay biglang bumilis.
  Masipag mag-aral ang pinsan ko ngunit sa gawaing bahay, siya ay tamad.
  30s
  F3PT-IIh-2.3
  Edit
  Delete
 • Q5
  Piliin ang pangungusap na may angkop na pares ng salitang magkasingkahulugan.
  Ang puno ng niyog ay mataas at malaki.
  Nang malasahan ng mga tao ang matamis na manggang tinda ko, marami rin ang nagkagustong matikman ito kaya naman, marami akong nabenta.

  Malawak ang hardin ng mag-asawa ngunit hindi man lang tumutulong sa sakahan ang mga anak nila.

  Nagtatakbuhan sina Kate at Ken nang biglang nadapa si Kate at natisod naman si Ken.
  30s
  F3PT-IIh-2.3
  Edit
  Delete
 • Q6
  Alin sa mga nakasulat sa ibaba ang kahulugan ng paksa?
  Ang paksa ay pangunahing ideya.

  Ang paksa ay opinyong binasa

  Ang paksa ay pangunahing ideya ng teksto na maaaring matagpuan o mabasa sa simulang bahagi, gitna o wakas. Maaaring ito ay pangungusap o di naman kaya ay parirala.
  Ang paksa ay pangunahing ideya ng teksto na maaaring pangungusap o parirala.
  30s
  F3PB-IIId-10
  Edit
  Delete
 • Q7
  Ano ang paksa sa binasang teksto?
  Epekto ng pandemya

  Epekto ng pandemya sa Pilipinas

  Epekto ng pandemya sa pamumuhay ng mga tao sa buong mundo
  Epekto ng pandemya sa iba’t ibang bansa kabilang na sa Pilipinas
  30s
  F3PB-IIId-10
  Edit
  Delete
 • Q8
  Alin sa mga sumusunod ang angkop na pamagat sa binasang teksto?
  Ang Repolyo
  Repolyo ang Paborito Kong Ulam

  Ang Ulam

  Masarap na Ulam ang Repolyo
  30s
  F3PB-IIIf-8
  Edit
  Delete
 • Q9
  Suriin ang pamagat ng teksto. Sa iyong palagay, angkop ba ang pamagat sa tekstong binasa?

  Hindi angkop ang pamagat dahil hindi binanggit sa pamagat ang bilin ni nanay.

  Hindi angkop ang pamagat dahil hindi lamang ito tungkol sa sustansiya ng gatas kundi maging sa tamang oras ng pag-inom ng gatas.
  Angkop ang pamagat dahil tungkol sa sustansiya ng gatas ang pinag-uusapan sa teksto.
  Angkop ang pamagat dahil ang teksto ay tungkol sa sustansiya ng gatas at sa mga benepisyong dulot nito sa ating katawan.
  30s
  F3PB-IIIf-8
  Edit
  Delete
 • Q10
  Aling pangungusap na may sanhi at bunga ang angkop na maibibigay base sa larawan?
  Question Image
  Dahil sa malakas na buhos ng ulan kaya nagkaroon ng baha sa kapatagan.
  Kaunti na lamang ang puno sa kapatagan kaya lumubog sa baha ang mga kabahayan.

  Binaha ang kabahayan nang bumuhos ang ulan.

  Bumaha dahil malakas ang ulan.
  30s
  F3PB-IIIh-6.2
  Edit
  Delete
 • Q11
  Alin ang nagpapakita ng ugnayang sanhi at bunga ayon sa binasang teksto?
  Nakamamatay ang COVID-19 dahil nagdudulot ito ng iba’t ibang sakit mula sa karaniwang ubo’t sipon hanggang sa malubhang impeksyon.
  Maghugas ng kamay dahil nakatutulong ito.

  Sumunod sa safety health protocols

  Maiiwasan ang COVID kung ang mga tao ay susunod sa pagsusuot ng facemask at face shield.
  30s
  F3PB-IIIh-6.2
  Edit
  Delete
 • Q12
  Alin sa sumusunod ang pinakaangkop na kahulugan ng Pang-ukol? Ang pang-ukol ay _______________.
  mga salitang ginagamit sa pag-uugnay ng pangungusap upang mabuo ang diwa nito.

  pananalita

  mga salitang nag-uugnay.
  mga salitang bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa pangngalan o panghalip sa iba pang salita sa pangungusap.
  30s
  F3WG-IIIi-j-7
  Edit
  Delete
 • Q13
  Alin sa sumusunod ang pinakaangkop na mga pang-ukol upang mabuo ang diwa ng pangungusap sa itaas?
  para kay, ayon kay

  para sa, ayon kina

  para sa, ayon kay
  tungkol sa, ayon kina
  30s
  F3WG-IIIi-j-7
  Edit
  Delete
 • Q14
  Alin sa sumusunod na pangungusap ang may angkop na paggamit sa pang-ukol?
  Ang mga opisyal ng PHILVOLCS ay may ulat tungkol sa pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Ayon sa PHILVOLCS, may posibilidad na pumutok ito anomang oras.
  Kararating lamang ng mga sundalo tungo sa Permanent Danger Zone ng bulkan.

  Dahil sa kanilang kaligtasan ang pagpapalikas sa mga residente.

  Pinaalis ang mga residente sa mga lugar na mapanganib kung sakaling pumutok ang bulkan. Ang paglikas na ito ay alinsunod sa utos ng lokal na pamahalaan.
  30s
  F3WG-IIIi-j-7
  Edit
  Delete
 • Q15
  Nasa silid-aklatan sila. Doon sila gumagawa ng mga takdang-aralin, nagbabasa ng mga paboritong aklat at naglalaan ng oras sa paghahanap ng mga bagong aklat. Alin sa sumusunod na pares ng salita mula sa pangungusap ang salitang kilos?

  doon, bagong aklat

  gumagawa, nagbabasa
  gumagawa, paghahanap
  sila, nagbabasa
  30s
  F3WG-IVe-f-5
  Edit
  Delete
 • Q16
  Bukas ________ ulit kami ni Dan at tiyak kong marami na naman kaming _________ dahil sa pagbabasa ng mga libro. Alin sa sumusunod ang angkop na salitang kilos na bubuo sa diwa ng pangungusap?
  magkikita, natutuhan

  kikitain, natuto

  magkikita, matututuhan
  magkita, matutuhan
  30s
  F3WG-IVe-f-5
  Edit
  Delete
 • Q17
  Alin sa sumusunod ang pinakaangkop na kahulugan ng Tambalang salita na nananatili ang kahulugan? Ang tambalang salita ay ______________.
  dalawang payak na salitang pinagsama na nakabuo ng isang salita.
  dalawang payak na salitang pinagtambal upang makabuo ng isang salita ngunit ang kahulugan ng mga ito ay nananatili.

  isang payak na salita.

  pinagsamang dalawang salita.
  30s
  F3PT-IIIc-i-3.1
  Edit
  Delete
 • Q18
  Alin sa mga salita sa ibaba ang halimbawa ng tambalang salitang nananatili ang kahulugan?

  magandang dalaga

  kapit-tuko
  takip-silim
  silid-aklatan
  30s
  F3PT-IIIc-i-3.1
  Edit
  Delete
 • Q19
  Alin sa sumusunod ang halimbawa ng pangungusap na ginamitan ng tambalang salitang nananatili ang kahulugan?
  Sikat na laro ang palo-sebo tuwing pista.
  Nagsimula sa balik-aral ang aming aralin sa Filipino.
  Taos-puso ang pasasalamat ng biktima ng krimen sa mga taong tumulong upang mailigtas siya.

  Binigyan ng ayuda ang mga mamamayang mahirap

  30s
  F3PT-IIIc-i-3.1
  Edit
  Delete
 • Q20
  Nag-aaral silang mabuti ngayon para sa isang magandang kinabukasan dahil ayaw na nilang maranasang muli ang paghihirap nila noon. Alin sa sumusunod na pares ng salita mula sa pangungusap ang salitang kilos?
  nag-aaral, paghihirap
  nag-aaral, mabuti

  mabuti, sila

  nag-aaral, maranasan
  30s
  F3WG-IVe-f-5
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class