placeholder image to represent content

FILIPINO GRADE 4

Quiz by CID Marikina

Grade 4
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 16 skills from
Grade 4
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F4PB-Ia-97
F4PDI-e-2
F4PN-IIb-12
F4PB-IIdi-6.1
F4PS-IIIa-8.6
F4PS-IIIb-2.1
F4PB-IIIf-19
F4PS-IIIe-8.8
F4PN-IIIg-17
F4PN-IIIj-8.4
F4PS-IVa-8.7
F4PS-IVe-12.18
F4PB-IVf-j-102
F4WG-IVh-j-13.6
F4WG-IVa-13.1
F4EP-IVa-d-8

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1
  Piliin ang kahulugan ng elemento ng kuwento.
  Tumutukoy kung kanino nakasentro ang mga pangyayari, lugar, at pagkakasunod-sunod ng kuwento

  Isang anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng buhay ng pangunahing tauhan.

  Tauhan ang tawag sa mga gumaganap, tagpuan ang tumutukoy sa pinangyarihan ng mga kaganapan at ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kuwento.
  Nagsisilbing gabay sa mga mambabasa upang mas maintindihan nila ang kuwentong binasa.
  30s
  F4PB-Ia-97
 • Q2
  Alin sa mga sumusunod ang kahulugan ng media?

  Ang media ay nakapagpapaunlad at nakapagpapahusay sa kaalaman ng mamamayan.

  Ang media ang pinagkukuhanan ng mahahalagang balita sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid, na maaaring pang-impormasyon, pang-aliw at panghikayat.
  Ang telebisyon, radio at internet ay mga halimbawa ng media.
  Ang media ay nagbibigay impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa kapaligiran sa buong bansa.
  30s
  F4PDI-e-2
 • Q3

  Bakit mahalaga ang media?

  multiplem://Nakapagbibigay ang media ng mga impormasyon, aliw, at humihikayat sa mga tao na makiisa sa ibat ibang usapin.|5:Nakapagpapaunlad ito at nagiging mahusay ang komunikasyon ng mga tao.|3:Nagpapalaganap ito ng impormasyong kailangang maipaalam sa mamamayan.|4

  Makakatulong ang media sa mga tao upang manahimik upang masolusyunan ang problema ng bansa.

  30s
 • Q4
  Alin sa mga sumusunod ang kahulugan ng paghihinuha?

  Isang proseso na nagpapakita ng katotohanan.

  Batay sa mga ebidensya,hinuhulaan ng mambabasa kung ano ang resulta o kahihinatnan ng pangyayari
  pagpapaliwanag batay sa damdamin o opinyon
  pagbibigay ng saloobin sa mga detalyeng inilahad
  30s
  F4PN-IIb-12
 • Q5
  Ano ang pagkakaiba ng sanhi at bunga?
  Ang sanhi ay pinagmulan ng pangyayari samantala ng bunga ay kinalabasan ng pangyayari

  Ang sanhi ay ang epekto ng pangyayari at ang bunga ay dahilan.

  Ang sanhi ay dahilan ng pangyayari samantala ang bunga ay epekto ng pangyayari.
  Ang sanhi ay nagpapakita ng dahilan o pinagmulan ng pangyayari samantala ang bunga naman ay ang kinalabasang resulta o epekto ng pangyayari.
  30s
  F4PB-IIdi-6.1
 • Q6
  Tukuyin ang sanhi at bunga sa nabasang teksto.
  Nasa trabaho pa si Itay kaya hindi tuloy kami nakalaro.

  Hayaan mo na at ako na muna ang makakalaro mo.

  Kailangan mag-overtime ni Itay sa trabaho kaya wala akong kalaro.
  Mahaba ang oras ni Itay sa kanyang tabaho kaya nawalan ng oras sa pakikipalaro sa kanyag anak.
  30s
  F4PB-IIdi-6.1
 • Q7
  Alin ang pinakaangkop na paliwanag sa kahalagahan ng hakbang isang gawain?
  Ang mga hakbang sa isang gawain ay mahalaga upang matapos ito nang maayos sa itinakdang oras.
  Ang pagbibigay ng hakbang sa isang gawain ay mahalaga upang matagumpay itong maisagawa. Ang mga hakbang ang magsisilbing gabay at paalala kung paano mo magagawa nang wasto ang isang gawain.
  Ang kahalagahan ng mga hakbang sa isang gawain ay mapadali ang gawain.

  Ang hakbang ay para sa hindi nakakaintindi upang matapos ang isang gawain.

  30s
  F4PS-IIIa-8.6
 • Q8
  Ibigay ang mga wastong hakbang ng paglalaba ng damit.
  Una, ihiwalay ang puti at de-kulay. Sunod sabunin ng magkahiwalay at banlawang mabuti. Tapos isampay sa malinis na sampayan.
  Una, ihiwalay ang mga damit na puti sa de-kolor. Ikalawa, basain ang mga puting damit at isunod ang mga may kulay bago sabunin. Ikatlo, sabunin nang magkahiwalay ang mga damit na puti at may kulay. Susunod, banlawang mabuti ang mga damit pagkatapos sabunin. Panghuli, isampay ang mga damit sa malinis na sampayan.
  Paghihiwalay ng mga damit, basain at sabunin. Banlawang mabuti tapos isampay sa malinis na sampayan.

  Una, ihiwalay ang mga damit na puti  sa de-kolor. Ikalawa, basain ang mga puting  damit at isunod ang mga may kulay bago sabunin. Ikatlo, sabunin nang magkasama ang mga damit na puti at may kulay. Susunod, banlawang mabuti ang mga damit pagkatapos sabunin. Panghuli, isampay ang mga damit sa malinis na sampayan.

  30s
  F4PS-IIIa-8.6
 • Q9
  Alin sa mga sumusunod ang akmang diskripsyon sa tauhan batay sa kaniyang ikinikilos, ginawa, sinabi o maging damdamin ayon sa binasa.
  Mabilis na binuhat ni Jack ang dala ng ama dahil naaawa siya dito nang makita niyang hinhingal ito.
  Naawa si Jack sa kaniyang ama kaya tinulungan niya ito sa pagbubuhat.

  Pinagmasdan ni Jack ang kanyang tatay habang binubuhat ang mga dala nito.

  Tinulungan ni jack sa pagbubuhat ang kaniyang ama.
  30s
  F4PS-IIIb-2.1
 • Q10
  Ilarawan ang tauhan batay sa ikinikilos, gawi, sinabi o maging damdamin ayon sa binasang sitwasyon.
  batang bukas-palad sa kapwa
  isang batang mapagbigay at mabait sa kapwa na nangangailangan.

  matalino

  maawain
  30s
  F4PS-IIIb-2.1
 • Q11
  Alin sa mga sumusunod ang angkop na kahulugan ng opinyon at katotohanan.
  Ang opinyon ay batay sa palagay at ang katotohanan ay tanggap at hindi nagbago

  Ang opinion ay nagsasabi ng nasaksihan ng isang  tao at ang katotohanan ay ideya ng pangyayari.

  Ang opinyon ay pwedeng mabago at ang katotohanan hindi maaaring mabago.
  Ang opinyon ay pananaw ng isang tao o pangkat na maaaring totoo pero puwedeng pasinungalingan ng iba. Ang katotohanan ay nagsasaad ng pangyayaring napatunayan.
  30s
  F4PB-IIIf-19
 • Q12
  Alin sa mga sumusunod ang katotohaan batay sa binasang pahayag.
  Ayon sa ulat ng NDRRMC, ang Marikina ang isa sa mga pinakanaapektuhan ng bagyong Ulysses dahil sa lawak ng pinsalang idinulot nito sa pamayanan.
  Ayon sa ulat ng NDRRMC, ang Marikina ang pinakanaapektuhan ng bagyong Ulysses dahil sa taas ng tubig-baha.

  Ayon sa NDRRMC, ang Marikina ay kabilang sa mapalad na nakaiwas sa pinsala ng bagong Ulysses.

  Ayon sa NDRRMC, ang Marikina ang isa sa apektado ng bagyong Ulysses.
  30s
  F4PB-IIIf-19
 • Q13
  “Paglalaro ng online games, nagiging dahilan upang mapabayaan na mga mag-aaral ang pag-aaral. Hindi nakatutulong ang pagkahilig ng mga kabataan sa online games dahil napapabayaan nila ang kanilang pag-aaral at maari pa silang hindi makapasa.” Alin sa sumusunod ang reaksyon sa binasang isyu.

  Nagiging malawak ang pang-unawa ng mga kabataan kung naglalaro ng online games.

  Hindi nakatutulong ang pagkahilig ng mga kabataan sa online games dahil napapabayaan nila ang kanilang pag-aaral at maaring di sila makapasa.
  Hindi nakatutulong ang pagkahilig ng mga kabataan sa online games kaya napapabayaan ang pag-aaral.
  Hindi mainam sa mga kabataan ang paglalaro ng online games.
  30s
  F4PS-IIIe-8.8
 • Q14
  Ano ang kahulugan ng pamagat sa teksto? Ang Unang Sapatero_____
  Question Image
  Tumutukoy sa kauna-unahang tao na gumawa ng sapatos.

  nag-iisang manggawa ng sapatos

  nagpasimula ng paggawa ng sapatos.
  isang taong tagagawa ng sapatos.
  30s
  F4PN-IIIg-17
 • Q15
  Piliin ang angkop na pamagat sa teksto.
  Dobleng Pag-iingat
  Panlaban sa COVID-19
  Paano Maiiwasan ang COVID-19?

  Ang COVID-19

  30s
  F4PN-IIIg-17

Teachers give this quiz to your class