placeholder image to represent content

FILIPINO LONG QUIZ #2

Quiz by Stephanie Mae C. Torres

Grade 2
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Anong bahagi ng aklat ang gagamitin mo sa sumusunod na pagkakataon?

  Nakalagay ang mga aklat sa kabinet. Kinuha mo ang isa dahil nakita mong ito ang hinahanap mo. Anong bahagi nito ang agad mong nakita?

  paunang salita

  pabalat

  300s
 • Q2

  Anong bahagi ng aklat ang gagamitin mo sa sumusunod na pagkakataon?

  Gusto mong malaman kung saang pahina nakikita ang paksang hinahanap mo. Anong bahagi ang bubuklatin mo?

  pahina ng karapatang sipi

  talaan ng nilalaman

  300s
 • Q3

  Anong bahagi ng aklat ang gagamitin mo sa sumusunod na pagkakataon?

  Nakita mo kung saang pahina nakalagay ang paksang hinahanap mo. Binuklat mo ang aklat para mabasa na ito. Anong bahagi ito?

  indeks

  nilalaman ng aklat

  300s
 • Q4

  Anong bahagi ng aklat ang gagamitin mo sa sumusunod na pagkakataon?

  Gusto mong malaman ang mensahe ng manunulat o awtor para sa kanyang mga mambabasa. Anong bahagi ang bubuklatin mo?

  paunang salita

  talaan ng nilalaman

  300s
 • Q5

  Anong bahagi ng aklat ang gagamitin mo sa sumusunod na pagkakataon?

  Gusto mong malaman kung kailan naisulat ang aklat.

  talaan ng nilalaman

  pahina ng karapatang sipi

  300s
 • Q6

  Piliin ang angkop na panghalip na bubuo sa diwa ng pangunggusap.

  Si Benny ay laging nagrereklamo. Nakalagay kasi (siya, sila) sa isang madilim na lugar.

  sila

  siya

  300s
 • Q7

  Piliin ang angkop na panghalip na bubuo sa diwa ng pangunggusap.

  (Tayong, Siyang) lahat ay puwedeng matuto sa karanasan niya.

  Siyang

  Tayong

  300s
 • Q8

  Piliin ang angkop na panghalip na bubuo sa diwa ng pangunggusap.

  Nakinig ako at ang aking mga kaklase sa kuwento ng aming guro. Natuto (ako, tayo) mula sa kuwento ng buto.

  tayo

  ako

  300s
 • Q9

  Piliin ang angkop na panghalip na bubuo sa diwa ng pangunggusap.

  Ikaw, ako, at lahat ng batang Pilipino ay dapat matutong maging mabuti. (Tayo, Kami) kasi ang pag-asa ng bayan.

  Kami

  Tayo

  300s
 • Q10

  Piliin ang angkop na panghalip na bubuo sa diwa ng pangunggusap.

  Ito rin ang gusto ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. (Siya, Sila) ay umaasang tayong lahat ay magiging mabubuting Pilipino.

  Sila

  Siya

  300s
 • Q11

  Saan ginagamit ang pang-ugnay na sapagkat?

  bunga

  sanhi

  300s
 • Q12

  Saan ginagamit ang pang-ugnay na dahil sa?

  bunga

  sanhi

  300s
 • Q13

  Ito ay ang resulta ng isang sitwasyon.

  bunga

  sanhi

  dahilan

  300s
 • Q14

  Ano ang tawag sa dahilan ng isang pangyayari sa isang sitwasyon?

  bunga

  sanhi

  300s
 • Q15

  Anong salita ang hindi kabilang sa pangkat?

  asul, dilaw, araw, pula

  araw

  dilaw

  pula

  asul

  300s

Teachers give this quiz to your class