placeholder image to represent content

Filipino Part 3 (Quarter 3)

Quiz by Shiela M. Rivera

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Magpalipad tayo ng Saranggola Maganda ang panahon. Gustong maglaro ni Niko. Niyaya ni Niko na maglaro ang kakambal na si Noli. Pumunta ang kambal sa labas. May dala silang mga saranggola. Makukulay ang mga saranggola ng kambal. Pinalipad agad nila ang mga saranggola. Mataas ang lipad ng saranggola ni Niko. Napansin ni Niko si Noli. Malungkot ang mukha ni Noli habang nakatingin kay Niko. “Halika, tuturuan kita kung paano paliparin ang saranggola.” sabi ni Niko. Tumingin si Noli. Ipinakita ni Niko kay Noli kung paano magpalipad. Ilang saglit pa, nakangiti na si Noli. “Salamat, Niko,” wika niya. “Maraming salamat mga bata. Natatapos agad ang gawain kung nagtutulungan,” sabi niya. ________1. Saan pumunta ang mga bata?
  sa labas
  sa paaralan
  sa simbahan
  30s
 • Q2
  2. Ano ang gusto nilang gawin?
  maglaro
  magbasa
  maglaba
  30s
 • Q3
  3. Anong panahon kaya magandang magpalipad ng saranggola?
  maaraw
  mahangin
  maulan
  30s
 • Q4
  4. Bakit kaya tinuruan ni Niko ng tamang pagpapalipad ng saranggola si Noli?
  Nasira ang hawak na saranggola ni Niko.
  Hindi mapalipad ni Nilo ang saranggola niya.
  Walang sariling saranggola si Niko.
  30s
 • Q5
  5. Anong uri ng kapatid si Niko?
  magalang
  matulungin
  masipag
  30s
 • Q6
  Isulat sa patlang ang titik ng angkop na pamagat sa bawat bilang. _______6. Hindi na mabilang ang mga kababayan nating nanguna sa larangan ng pag-awit, pagpipinta at pag-ukit. Hinahangaan ng mga dayuhan ang mga produkto nating gawang kamay na tulad ng binurdahan at nililok. Tunay na ang mga Pilipino ay malikhain sa iba’t ibang larangan.
  Ang Pilipino: Likas na Malikhain
  Mga Pagkaing Pinoy
  Ang Kababayan: Paglilok at Pagpinta
  30s
 • Q7
  7. Ang Kawanihan ng Rentas Internas (Bureau of Internal Revenue) ay ang sangay ng pamahalaan na namamahala sa pangongolekta ng buwis ng mga mamamayang may hanapbuhay. Bawat manggagawang Pilipino ay may tungkuling magbayad ng kaukulang buwis. Ang buwis na ibinabayad ang siyang ginagamit na pondo ng pamahalaan sa pagpapaganda at pagpapaunlad ng ating bansa.
  Ang Kawanihan ng Senso
  Ehekutibong Sangay
  Ang Kawanihan ng Rentas Internas
  30s
 • Q8
  8. Si Melchora Aquino ay ipinanganak noong ika-6 ng Enero, 1821. Ang kanyang mga magulang ay sina Juan Aquino at Valentina Aquino. Noong kabataan niya ay madalas siyang maimbitahan sa kanilang parokya upang umawit lalung-lalo na sa mga araw ng pabasa. Hinirang rin siyang Reyna Elena ng Santakrusan. Kahit na walumpu’t tatlong taon-gulang na si Tandang Sora, ito ay hindi naging hadlang sa kaniyang paglilingkod sa bayan. Lihim niyang tinulungan ang mga katipunerong maysakit at nagugutom.
  Reyna Elena
  Si Melchora Aquino
  Santakrusan
  30s
 • Q9
  9. Ang aklat ay nagbibigay ng iba’t ibang impormasyon. Ito rin ang nagdadala sa atin sa iba’t ibang lugar sa pamamagitan ng pagbabasa. Ang lahat ng bagay ay matutunan natin sa aklat.
  Kahalagahan ng Aklat
  Ang Pagbabasa
  Kahalagahan ng Pagsulat
  30s
 • Q10
  10. Ang isang pagdiriwang na pinakahihintay ng lahat ay ang kapaskuhan. Ang lahat ng tao ay abala sa paghahanda sa araw na ito. Mga bagong damit at sapatos naman ang kinasasabikan ng mga bata. Ang pagpunta nila sa kanilang mga naninong at ninang ay kinagigiliwan din. At higit ay ang pagpapasalamat sa Diyos.
  Ang Regalo
  Sina Ninong at NInang
  Ang Kapaskuhan
  30s

Teachers give this quiz to your class