placeholder image to represent content

Filipino sa Piling Larang

Quiz by EDWARD LOUIE SERRANO

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
35 questions
Show answers
 • Q1
  Ang subhetibong pagsulat ay nararapat na nailalahad at naipapaliwanag ang paksang-aralin sa malinaw, tumpak, at di-emosyonal na paraan.
  MALI
  TAMA
  30s
 • Q2
  Ang paggamit ng etikal na pamantayan ay gumagamit ng deskripsyong ng mekanismo, deskripsyon ng proseso, klaripikasyon, sanhi at bunga, paghahambing at pagkakaiba , analohiya at interpretasyon.
  TAMA
  MALI
  30s
 • Q3
  Ang paggamit ng tamang estruktura ay gumagamit ng mga teknikal na bokabularyo. Maliban pa sa mga talahanayan, grap, at mga bilang upang matiyak at masuportahan ang talakay tekswal.
  MALI
  TAMA
  30s
 • Q4
  Ang pag-alam sa paksang-aralin ay mahalaga ang katumpakan, walang kamaliang gramatikal gayundin sa bantas at may angkop na pamantayang kayarian.
  MALI
  TAMA
  30s
 • Q5
  Ang pag-unawa sa mambabasa ay dapat iangkop sa pangangailangan ng mambabasa ng ulat at kung paano niya magagamit ang ulat.
  MALI
  TAMA
  30s
 • Q6
  Ang pag-alam sa layunin ng bawat artikulo o ulat ay mahalagang alamin ang tiyak na layunin ng gagawing artikulo o ulat sapagkat ang teknikal-bokasyunal ng pagsulat ay higit na naglalaman ng mga impormasyon.
  MALI
  TAMA
  30s
 • Q7
  Ginagamit ang akademikong sulatin upang maipakilala ang mga imbensyon o bagong tuklas sa larangan ng siyensya.
  MALI
  TAMA
  30s
 • Q8
  Ang sulating teknikal-bokasyonal ay gumagamit ng iba’t ibang ilustrasyon, larawan, grap at marami pang iba. Gumagamit din ng mga salitang teknikal.
  TAMA
  MALI
  30s
 • Q9
  Ang teknikal-bokasyunal na sulatin ay inilalahad sa pinakamahabang paraang, ngunit tumpak at hindi nawawala ang totoong pakay o layunin ng sulatin.
  TAMA
  MALI
  30s
 • Q10
  Napakahalaga ng pagpopokus sa mga teknik na pagsusulat sa mga tiyak at komplikadong paraan ng paglalahad ng impormasyon sa tiyak na kahulugan, pagkakakilanlan sa isang proseso, pagkaklasipika at pagbibigay kahulugan.
  TAMA
  MALI
  30s
 • Q11
  Ang pagsasama ng mga salita at ilustrasyon sa isang babasahin ay tinatawag na _____________.
  Billboard
  Flyers
  Infographics
  Teknikal
  30s
 • Q12
  Nais na makadiskubre ng mabisang gamot sa kumakalat na sakit. Upang masigurado ang kalidad nito, kinakailangan ng mga kikilatis sa gamot ang ______________________.
  Feasibility Study
  Naratibong-Ulat
  Liham-Pangnegosyo
  Deskripsyon ng Produkto
  30s
 • Q13
  Sino ang partikular na mambabasa ng Feasibility Study?
  Chef
  Negosyante
  Lahat ng nabanggit
  Electrician
  30s
 • Q14
  Sa panahon ngayon, nangangailangang maging maingat ang Kagawaran ng Kalusugan sa bawat hakbang na gagawin. Upang masundan ang progreso ng binabantayang sakit, nararapat na magtala sila ng mga datos sa pamamagitan ng __________________.
  Feasibility Study
  Deskripsyon ng Produkto
  Liham-Pangnegosyo
  Naratibong-Ulat
  30s
 • Q15
  Alin naman ang gagawin nilang anyo ng sulating teknikal-bokasyunal sa pagdedetalye ng mga gagawing hakbang sa paglutas ng insidente?
  Deskripsyon ng Produkto
  Liham-Pangnegosyo
  Dokyumentasayon sa Paggawa ng isang bagay o Produkto
  Naratibong-Ulat
  30s

Teachers give this quiz to your class