placeholder image to represent content

FILIPINO SA PILING LARANGAN -AKADEMIK

Quiz by Sharon Riego

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Marami sa mga mag-aaral ng LSHS ang aktibong sumasali sa mga palarong Pampalakasan .  Alin sa mga sumusunod ang dapat nilang gawin upang magkaroon sila ng cover court na mapagsasanayan.

  Posisyong Papel

  Panukalang Proyekto

  lakbay sanaysay.

  Talumpati

  30s
 • Q2

   Sa sulating ito ,naipapakita ang mga detalyadong deskripsyon ng isang serye ng mga aktibidad nanaglalayong maresolba ang isang tiyak na problema.

   lakbay sanaysay.

  Talumpati

   Panukalang Proyekto

  Posisyong Papel

  30s
 • Q3

  Dito ilalahad ang dahilan, bakit dapat aprubahan ang inihaing proyekto.

  Badyet

  Paglalahad ng benepisyo at makikinabang

  Suliranin

  Solusyon

  30s
 • Q4

  Nilalaan dito ang tiyak na bilang  ng araw, bidding pagsasagawa at pagpapasinaya

  Layunin

  Suliranin 

  Solusyon

  Plano

  30s
 • Q5

  Si Gng.Riego ,isang guro ay naghain ng isang sulatin sa kanilang paaralan  hinggil sa nalalapit na Programang pampaaralan. Alin sa sumusunod  na bahagi ang nagpapakita ng talaan ng gastusin.

   Suliranin 

  Solusyon

  badyet

  Layunin

  30s
 • Q6

  Sa pagsulat ng Posisyong papel.  Kinakailangan na ang manunulat ay nakasulat sa anong uri ng panauhan.

  unang panauhan

  wala sa nabanggit

  Ikatlong panauhan

  ikalawang panauhan

  30s
 • Q7

  Sa pagsulat ng replektibong sanaysay ayon kay Stranford ,isang guro at manunulat, isa sa mga tiyak na uri ng sanaysay ay may kinalaman sa introspeksiyon pagsasanay.kinapapalooban ito ng alin sa mga sumusunod na halimbawang salita.

   naiisip

  damdamin

  pananaw

  lahat ng nabanggit

  30s
 • Q8

  Ang replektibong sanaysay ay maihahalintulad din sa pagsulat ng isang __________kung saan nangangailangan ito ng pagtatala ng mga kaisipan at nararamdaman

  Journal

  Libro

  Academic porfolio

  magazine

  30s
 • Q9

  Maiuugnay rin ang replektibong sanaysay sa pagsulat ng__________kung saan nagkakaroon ng malalim na pagsusuri ang mga may-akda ,kung paano s’ya umunlad bilang tao.

  Journal

  Libro

  Academic porfolio

  magazine

  30s
 • Q10

  Ayon kay Kori Morgan,guro mula sa West Virginia University ,sa anong personal na paglago ng tao ikinumpara ang pagsulat ng replektibong sanaysay?

  kalakasan

   Kahinaan

   Karanasan

   Kahinaan

  30s
 • Q11

  Ang paglalahad ay isang detalyado at komprehensibong pagpapaliwanag ng isang bagay,pook , o ideya.

  nilalaman

  papel

   naglalaman ng mga nakalap sa pagsasaliksik

  sulatin

  30s
 • Q12

  Ang paglalahad ay tinatawag na expository writing sa Ingles

  argumento

  pagtatalumpati

  lakbay-sanaysay

  pagsasalaysay

  30s
 • Q13

  Ang pangunahing layunin ng replektibong sanaysay ay magpaliwanag nang obhetibo at walang pagkampi.

  may sapat na batayan

   tatak

  pagkiling 

  mga dokumento

  30s
 • Q14

  Ang paglalahad ng posisyong papel ay nangangailangan ng isang paninindigan.

  tatak

  mga dokumento

  may sapat na batayan

  pagkiling 

  30s
 • Q15

  Ang replektibong sanaysay ay kadalasang nakabatay sa karanasan ,kaya mula sa nilalaman nito masasalamin ang pagkatao ng sumulat.

  hango

  hinggil sa

  lahat ng nabanggit 

  Ayon kay

  30s

Teachers give this quiz to your class