placeholder image to represent content

FILIPINO WEEK 2-Q2

Quiz by MARIA CRISTINA PAREDES

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  1.Gamit ang laptop, tablet o cellphone at internet connectivity, ang teknolohiyang ito ay napakalaking tulong sa mga gustong maghanap ng mga impormasyon sa kahit na anong larangan.

  Atlas

  Internet

  Ensiklopedya

  Diksyonaryo

  45s
 • Q2

  2.– Naglalaman ito ng mga balita o mga pangyayari saloob at labas ng bansa

  Atlas

  Pahayagan o Diyaryo

  Diksyonaryo

  Ensiklopedya

  45s
 • Q3

  3.Ito ay isang pangkat ng mga aklat na nakaayos nangpaalpabeto. Naglalaman ito ng mga mahahalagang impormasyon o paksa tungkol sa iba’t ibang tao, bagay at pangyayari,

  Ensiklopedya

  Diksyonaryo

  Atlas

  Almanac

  45s
 • Q4

  4.Ito ay naglalaman ng mapa ng iba’t ibang lugar, eksaktong lokasyon,lawak, dami ng populasyon, lagay ng ekonomiya. Mababasa mo rin ang mga anyong lupa at tubig na matatagpuan sa isang tiyak na lugar.

  Diksyonaryo

  Atlas

  Almanac

  Pahayagan

  45s
 • Q5

  5. Ang mga salita rito ay nakaayos nang paalpabeto. Ito ay naglalaman ng kahulugan, tamang baybay, tamang bigkas, bahagi ng pananalita at pinagmulan ng mga salita.

  almanac

  pahayagan

  Diksyonaryo

  atlas

  45s
 • Q6

  6.Ito ay aklat na naglalaman ng mga pinakamahahalagang pangyayari sa larangan ng palakasan, politika, ekonomiya, teknolohiya, nanangyari sa loob ng isang taon.

  Almanac

  Diksyonaryo

  Pahayagan

  Ensiklopedya

  45s
 • Q7

  7.Ito ay ginagamit upang maitala ang mahahalagang impormasyon tungkol sa isang isyu.

  pahayagan

  pisara at chalk

  atlas

  pangkalahatang sanggunian

  45s
 • Q8

  8. Kahalagahan ng pagtatala ng mahahalagang impormasyon sa isang isyu

  Naipapakita sa kaklase na marami kang alam

  Nahahasa ang mapanuri at kritikal na  pag-iisip

  para tumaas ang grado sa asignatura

  para makakuha ng maraming kaibigan

  45s
 • Q9

  9.Bakit mahalaga ang pagsangguni sa mga sanggunian sa pananaliksik?

  Upang maging wasto ang mga impormasyong itatala.

  Upang maobliga ang mga magulang na kailangan mo ng internet

  Para may dahilan upang makagamit ng internet sa tahanan.

  Upang magkaroon ng maraming kaibigan sa social media.

  45s
 • Q10

  10. Ano ang dapat gawin sa pananaliksik?

  Lahat ng makikita sa internet ay tamang pagkuhanan ng impormasyon

  Gumamit ng angkop na mga sanggunian sa pagsasaliksik.

  Ipatala sa kaklase ang kanilang nasaliksik at kopyahin na lamang ito.

  Sabihin sa magulang na sila na ang gumawa ng pananaliksik

  45s

Teachers give this quiz to your class