Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  Bakit kailangan natin ihiwalay ang nabubulok sa hindi nabubulok na basura? 

  para gawing planeto ang mga basurang ito.

  para maganda sa kapaligiran

  para gawing pataba ang mga nabubulok na basura at gamitin ulit ang hindi nabubulok na basura.

  para gawing pataba ang mga di nabubulok na basura at gamitin ulit ang mga nabubulok na basura.

  30s
 • Q2

  Ibigay  ang mga nabubulok na basura.

  Users sort answers between categories
  Sorting
  30s
 • Q3

  Ang  mga balat ba ng saging,gulay,dahon ay puwedeng maging pataba? 

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q4

  Ano ang mangyayari sa ating bansa kapag nanatili ang pagtatapon ng mga basura sa ating estero?

  aapaw ang mga bungang kahoy sa estero

  aapaw ang mga punong kahoy sa ibabaw at ilalim ng estero

  aapaw ang biyaya sa estero kapag umuulan

  aapaw ang tubig sa estero kapag umulan ng malakas

  30s
 • Q5

  magiging masaya ka ba kapag maraming tambak na basura na nakakalat sa ating kapaligiran?

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q6

  Ang panghalip pamatlig ba ay ginagamit sa mga bagay,lugar,hayop tao na itinuturo?

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q7

  Ang mga mag-aaral ba sa greyd II level ay kabilang sa mga tao?

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q8

  Ang pandiwa ba ay mga salitang kilos?

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q9

  Alin sa mga salita ang kilos?

  pera

  lakad

  atis

  ganda

  30s
 • Q10

  Paano ka tumutulong sa paglilinis ng inyong  bahay at paaralan? 

  umiiyak at kumakain

  nagwawalis at nagpupunas

  nagluluto at nagtatapon

  umiihi at lumulukso

  30s
 • Q11

  Pinapanatili mo ba ang kalinisan sa inyong bahay at paaralan?

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q12

  Alin sa mga salita ang tapos nang gawin ang kilos 

  kakain

  kumakain

  magkakain

  kumain

  30s
 • Q13

  Ang mga salitang kumain  lumakad, lumingon, lumukso, ay mga nasa pangnagdaan 

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q14

  Mula sa kaliwa pang ilan ang sebra?

  Question Image

  pang anim

  pangalawa 

  pangatlo 

  pampito 

  30s
 • Q15

  Mula sa  kaliwa pang ilan ang dyirap?

  Question Image

  pansiyam 

  pangwalo

  panlima

  pang-apat

  30s

Teachers give this quiz to your class