placeholder image to represent content

FILIPINO5-Q3-WEEK3-Maikling Pagsusulit ( Pagbuo ng mga Tanong at Pagbibigay ng Datos na hinihingi sa Isang Form)

Quiz by Ofelia Tarcenio

Grade 5
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  A. Panuto: Basahin ang pangungusap at bumuo ng tanong na angkop gamitin sa mga salita o pariralang nasa loob ng panaklong . Piliin ang pinakawastong sagot. 1.( Araw ng Lunes )ay nakita ng ina na malungkot si Ruben. _________ nakita ng ina na malungkot si Ruben?
  Sino
  Ano
  Saan
  Kailan
  45s
  F5PS-IIIb-e-3.1
 • Q2
  2. (Sa kanilang tahanan ) makikitang malungkot at nag-aalala si Ruben sa darating na pasukan. ________ makikitang malungkot at nag-aalala si Ruben sa darating na pasukan?
  Sino
  Saan
  kailan
  Ano
  45s
  F5PS-IIIb-e-3.1
 • Q3
  3.( Si Aling Cora) ang ina ni Ruben. ______________ ang ina ni Ruben?
  Ano
  Kailan
  Saan
  Sino
  45s
  F5PS-IIIb-e-3.1
 • Q4
  4. Ang isa sa dahilan ng pagkakalungkot ni Ruben ay (dahil wala silang smartphone na maaari niyang gamitin sa pag--aaral.) _______ ang dahilan ng pagkakalungkot ni Ruben?
  Kailan
  Paano
  Ano
  Bakit
  45s
  F5PS-IIIb-e-3.1
 • Q5
  5. Ayon sa pagkakaalam ni Ruben ay nasa (anim na libo) pataas ang pinakamababang halaga ng smartphone sa ngayon. ________ ang pinakamababang halaga ng smatphone sa ngayon?
  Ilan
  Bakit
  Alin
  Magkano
  45s
  F5PS-IIIb-e-3.1
 • Q6
  B. Panuto: Tingnan ang isang halimbawa ng isang pormularyo (Form) . Ito'y kard na ginagamit sa aklatan. Pag-aralan ang kard at ibigay ang mga hinihinging impormasyon. DEPED LIBRARY AUTHOR ;_______________ TITLE: _________________ NUMBER OF BOOKS :_____________ DATE BORROWED : ______________ NAME OF BORROWER : _________________ NAME OF SCHOOL : _____________________ 6. Alin sa mga mahahalagang impormasyon ang HINDI makikita sa kard na ginagamit sa aklatan?
  Lagda o pirma
  Date Borrowed
  Author
  Title
  45s
  F5EP-IIIj-16
 • Q7
  7. Ano ang dapat ilagay sa TITLE?
  Pangalan ng paaralan
  Pamagat ng aklat na hihiramin
  Pangalan ng Author
  Panagalan ng hihiram
  45s
  F5EP-IIIj-16
 • Q8
  8. Ano ang dapat ilagay sa DATE BORROWED?
  Petsa ng pagpunta
  Petsa ng pagsauli
  Petsa ng kapanganakan
  Petsa ng paghiram
  45s
  F5EP-IIIj-16
 • Q9
  9. Anong mahalagang impormasyon ang ilalagay sa AUTHOR?
  Pamagat ng aklat
  Pangalan ng sumulat ng aklat
  Pangalan ng hihiram ng aklat
  Pangalan ng paaralan
  45s
  F5EP-IIIj-16
 • Q10
  10. Anong mahalagang impormasyon ang ilalagay sa NAME OF BORROWER?
  Pangalan ng hihiram ng aklat
  Pangalan ng sumulat ng aklat
  Pangalan ng paaralan
  Pangalan ng librarian
  45s
  F5EP-IIIj-16

Teachers give this quiz to your class