placeholder image to represent content

First Grading Long Test

Quiz by Teacher jhen

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
25 questions
Show answers
 • Q1
  1. Ano ang pinakamalapit na kahulugan na nagpapaliwanag sa konsepto ng kontemporaryong isyu? A. Ito ang pag –aaral sa mga isyu at hamong panlipunan sa kasalukuyan B. Malaking hakbang na nagsusulong sa pagtanggap at paggalang sa pagkakaiba ng tao C. Ito ang pag-aaral ng pagbabalik tanaw sa nakaraang isyu na nais bigyan ng kahulugan sa kasalukuyan D. ito ay mga mahalagang usaping umiiral sa kasalukuyan o kaya ay umiiral sa malapit sa nakaraan na bumubagabag, gumagambala at nagpapabago sa kalagayan ng ating bansa at maging sa buong mundo.
  A
  C
  B
  D.
  60s
 • Q2
  2. Maraming kaganapan sa ating paligid araw-araw. Mga isyung kinakaharap ng ating pamayanan o komunidad. Alin sa mga sumusunod ang maituturing na kontemporaryong isyu? A.Pagsakop ng mga Kastila sa Pilipinas B.Pagkakatuklas sa Taong Tabon C.Pagbabago ng klima sa buong mundo D. Pagsikat ng KPOP sa Pilipinas
  D
  C
  B
  A
  60s
 • Q3
  3. Bakit mahalagang suriiin kung lokal,pambansa o pandaigdigan ang isang kontemporaryong isyu? A. Upang malaman kung gaano kalawak ang sakop ng mga isyu sa mundo. B.Upang malaman kung saan nagmumula ang mga isyung kinahaharap ng sanlibutan. C.Upang magkagawa ng malaking hakbang na nagsusulong sa pagtanggap ng tao sa mga iba’t ibang isyu. D.Upang malaman kung gaano kalawak ang sakop at gaano karami ang maaring maapektuhan ng isang suliranin ng sa ganoon ay makagagawa ng mga karampatang plano sa paglutas ng mga isyung kinakaharap.
  A
  B
  C
  D
  60s
 • Q4
  4.Ano ano ang iba’t ibang larangan o aspekto ng kontemporaryong isyu ? A. Panlipunan, Pangkalusugan, Pangkapaligiran, at Pang-ekonomiya B. Panlipunan, Pangkalusugan, Pangkapaligiran, at Pangkabuhayan C. Pambansa, Pangkalusugan, Pangkapaligiran, at Pang-ekonomiya D.Pangkalikasan,Panlipunan,Pambansa at Pang buong mundo
  A
  C
  B
  D
  60s
 • Q5
  5. Dahil sa nagkaroon ng pangamba ang ilang mga grupo sa batas na Anti-Terrorism Law o ang RA 11479 ,alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa agam-agam tungkol sa pagpapatupas sa batas? A.Warrantless arrest B.Mistaken Identity o mapagkakamalang terrorista C. human rights abuse at missed use of powers D.Pagbibigay ng suporta at supply na armas sa mga Terorista
  D
  A
  B
  C
  60s
 • Q6
  6.Isa sa mga kontemporaryong isyu pang-ekonomiya,paano nakaapekto ang COVID19 sa pagbagal ng paglago ng ekonomiya ng bansa at maging sa buong mundo? A. Maraming tao ang pansamantalang natigil ang trabaho. B. Dahil sa pandemyang COVID 19 maraming nagsarang mga negosyo dahil sa pagkalugi at pansamantalang natigil ang produksiyon C. Tuloy tuloy ang pandaigdigang kalalakan sa pag-export at import ng mga produkto sa kabila ng pandemyang nararanasan. D. Lahat ng nabangit.
  D
  B
  A
  C
  60s
 • Q7
  7. Sa pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu, nalilinang tayo bilang mabuting mamamayan. Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong isyu? A.Magkaroon ng kaalaman sa sariling mga karapatan at tungkulin bilang mamamayan upang makalahok sa mga makabuluhang gawain para sa ikabubuti ng pamumuhay ng pamayanan, bansa at daigdig. B.Upang makasunod sa ipinatupad ng Kagawaran ng Edukasyon na aralin ang asignaturang kontemporaryong isyu na alinsunod sa kurikulum ng K-12. C. Pagpapahalaga sa pagkilos ng iisang bansa at pagtugon sa mga suliranin ng isang bansa D.Ito ay kasanayang nalinang sa pag-aaral ng iba’t ibang disiplina lamang
  B
  D
  A
  C
  60s
 • Q8
  8. Ang Climate Change, Obesity, Anti Terrorism Law at malawak na dayaan sa tuwing halalan ay ilan lamang sa mga tema o paksang tinatalakay sa pag-aaral ng kontemporaryong isyu. Bakit mahalaga ang pagiging mulat ng tao sa mga isyung ito? A.Upang lubos na maunawaan at magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga pangyayaring nagaganap sa lipunan at bansa. B.Upang makapagpahayag ng opinyon, kuro-kuro at personal na damdamin sa social media nang mamulat ang lahat ng gumagamit nito C.Upang magkaroon ng sapat na kaalaman at makapili ng isang panig na kakampihaan D.Upang higit na makilala ang iba’t ibang klase ng tao sa lipunang kinabibilangan
  C
  D
  A
  B
  60s
 • Q9
  9. Sa pag-aaral ng kontemporaryong isyu, nalilinang tayo bilang isang mabuting mamamayan. Paano nakatutulong ang pagiging mulat sa mga kontemporaryong isyu sa pagiging makabayan? A.Naipapamulat sa atin na kailangang igalang natin ang opinion ng iba tungkol sa mga isyu. B.Nabibigyang halaga natin ang pagkakanya-kanya upang tugunan ang isyu ng bansa. C. D.Nagkakaroon tayo ng magandang karanasan sa mga nagaganap sa ating lipunan. D. Nahahasa ang ating kaalaman sa pag-unawa at paggalang sa batas, kumikilos bilang pagtugon sa pangangailangan sa gawaing panlipunan sa mga tungkuling dapat gampanan sa tahanan, paaralan at pamayanan.
  D
  C
  A
  B
  60s
 • Q10
  10. Bakit karaniwang lumilindol sa Pilipinas? A. Dahil ito ay isang bansa na nakaratay sa earthquake belt B. Dahil ito ay isang malambot na lugar C. Dahil ito ay nasa kontinenteng Asya D. Dahil ito ay napaliligiran ng tubig
  A
  D
  B
  C
  60s
 • Q11
  11.Batay sa pag-aaral ng National Solid Waste management Report ng 2015, anong uri ng basura ang may pinakamalaking porsyento ang itinatapon sa bansa? A. Biodegradables B. Recyclables C. Residual D. Special
  B
  C
  D
  A
  60s
 • Q12
  12.Alin sa mga sumusunod ang epekto ng climate change ang may kaugnayan sa kalusugan ng mga mamamayan sa Pilipinas? A. Pagliit ng ng produksiyon sa sektor ng agrikultura B. Pagtaas ng bilang ng mga nagiging biktima ng sakit dahil sa pabago-bagong panahon. C. Paglikas ng mga mamamayan dahil sa pagkasira ng tahanan dulot ng malalakas na bagyo D. Pagkawala ng tahanan dulot ng pagkain ng mga karagatan sa dating lupa na kinatatayuan ng kanilang tahanan
  D
  C
  A
  B
  60s
 • Q13
  13.Alin sa sumusunod na sitwasyon ang posibleng maging sanhi ng Climate Change? A. Ipinatutupad sa mga malls ng Metro Manila ang 4R’s o Refuse, Reduce, Reuse at Recycle B. Ang Barangay Luntian ay nagsagawa ng “ Green Revolution “ C. Ang Lungsod Pasig ay nagbigay ng Memorandum tungkol sa pagpapatupad ng waste segregation D. Walang open dumpsite ang Barangay Pinagkaisahan kaya minabuti ng mga mamamayan na sunugin na lamang ang mga basura.
  C
  B
  D
  A
  60s
 • Q14
  14. Ano ang tawag sa matagalan o permanenteng pagkasira ng kagubatan dulot ng iba’t ibang gawain ng tao o natural na kalamidad? A. Deforestation B. Fuel wood Harvesting C. Illegal Logging D. Migration
  A
  B
  D
  C
  60s
 • Q15
  15. Ang pagkasira ng mga yamang likas ay nagdudulot ng iba’t ibang suliranin sa lipunan? Alin sa mga sumusunod ang HINDI sumusuporta dito? A. Madalas na pagbaha at landslides dahil sa pagkakalbo ng kagubatan B. Pagdagsa ng samut-saring sakit dala ng polusyon sa hangin at lupa C. Pagkaunti ng mga huli ng isda dahil sa polusyon sa dagat D. Pagkalbo ng kagubatan dahil sa pagdagsa ng mga rebelde
  A
  B
  C
  D
  60s

Teachers give this quiz to your class