Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1
  Ang taong may mapanuring pag-iisip ay marunong manimbang sa mga pangyayari.
  Mali
  Tama
  120s
 • Q2
  Ang isang taong may mapanuring pag-iisip ay kinikilala ang mabubuti o hindi mabubuting kahahantungan ng isang pangyayari.
  Tama
  Mali
  120s
 • Q3
  Ang taong may mapanuring pag-iisip ay hindi kaagad nagbibigay ng paghuhusga.
  Mali
  Tama
  120s
 • Q4
  Isang halimbawa ng taong may mapanuring pag-iisip ay mabilis sa paglalapat ng parusa sa mga taong nagkasala.
  Mali
  Tama
  120s
 • Q5
  Si Sonya ay marunong magtanong-tanong hinggil sa katotohanan. Ito ay isang halimbawa ng taong may mapanuring pag-iisip.
  Tama
  Mali
  120s
 • Q6
  Ang may mapanuring pag-iisip ay kaagad siyang naniniwala sa balitang narinig.
  Tama
  Mali
  120s
 • Q7
  Ang mapanuring pag-iisip ay nangangahulugang nagsusuri sa katotohanan.
  Tama
  Mali
  120s
 • Q8
  Ang isang taong nagtataglay ng mapanuring pag-iisip ay kaagad nagagalit at ayaw magtanong.
  Mali
  Tama
  120s
 • Q9
  Ang taong may mapanuring pag-iisip ay may bukas na pag-iisip upang magsuri.
  Tama
  Mali
  120s
 • Q10
  Ang mapanuring pag-iisip ay tumutukoy sa mga taong sarado ang isip at ayaw tumanggap ng ano mang paliwanag.
  Mali
  Tama
  120s
 • Q11
  Mas napapadali ang mga mag-aaral na makahanap ng iba’t ibang impormasyon para sa kanilang takdang aralin, proyekto, at iba pa.
  Mabuting dulot ng Media
  Hindi mabuting dulot ng Media
  120s
 • Q12
  Pagkalulong sa mga online game tulad ng mobile legends at DOTA.
  Mabuting dulot ng Media
  Hindi mabuting dulot ng Media
  120s
 • Q13
  Nakakakuha ng impormasyon sa iba’t ibang plataporma na walang kasiguraduhan kung ito ay may katotohanan.
  Hindi mabuting dulot ng Media
  Mabuting dulot ng Media
  120s
 • Q14
  Napapalawak ang ating kaalaman sa pamamagitan ng pananaliksik.
  Hindi mabuting dulot ng Media
  Mabuting dulot ng Media
  120s
 • Q15
  Panonood ng video na hindi angkop sa edad o malalaswang video sa internet.
  Mabuting dulot ng Media
  Hindi mabuting dulot ng Media
  120s

Teachers give this quiz to your class