placeholder image to represent content

First Monthly Exam in ESP 6

Quiz by May Antoinette Ronquillo

Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1
  Sa mapanuring pag-iisip, isinasantabi mo ang iyong personal na damdamin, paniniwala, at palagay.
  Mali
  Tama
  120s
 • Q2
  Ang mapanuring pag-iisip ay tumutukoy sa disiplinadong pag-iisip na malinaw, makatuwiran, bukas ang isip, at may kaukulang ebidensya na nakuha base sa nabasa o napakinggan.
  Tama
  Mali
  120s
 • Q3
  Isang halimbawa ng mapanuring pag-iisip ay basta-basta na lang maniniwala sa mga nakikita, nababasa, o napapakinggan.
  Tama
  Mali
  120s
 • Q4
  Ang pagiging sarado ang isip ay isa sa mga halimbawa ng mapanuring pag-iisip.
  Tama
  Mali
  120s
 • Q5
  Ang mapanuring pag-iisip ay paglalaan mo ng malalim na pagsusuri sa mga ibinibigay na impormasyon.
  Tama
  Mali
  120s
 • Q6
  Ang palaging tanggap nang tanggap ng mga impormasyon na nababasa, nakikita o napakikinggan ay pagiging mapanuring pag-iisip.
  Mali
  Tama
  120s
 • Q7
  Ang mapanuring pag-iisip ay nagpapalawak ng iyong pananaw at tumutulong na maging bukas ang iyong pag-iisip sa anumang ideya.
  Mali
  Tama
  120s
 • Q8
  Ang pagbibigay ng kritisismo ay pagiging sarado ang isip at hindi mapanuring pag-iisip.
  Tama
  Mali
  120s
 • Q9
  Isa sa katangian ng mapanuring pag-iisip ay walang kritikal na pag-iisip.
  Tama
  Mali
  120s
 • Q10
  Sa mapanuring pag-iisip, sinusubukan mong mag-isip at mangatwiran nang obhektibo o walang kinikilingan.
  Tama
  Mali
  120s
 • Q11
  Ang katatagan ng loob ay tumutukoy sa pagiging matibay sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay.
  Tama
  Mali
  120s
 • Q12
  Ang taong may katatagan ng loob ay hindi basta-basta sumusuko, sa halip ay nagpapakita ng lakas para lumaban sa mga hamon sa buhay
  Tama
  Mali
  120s
 • Q13
  Iniiwasan ng mga taong matatag ang loob ang mahusgahan dahil hindi nila ito kayang labanan.
  Tama
  Mali
  120s
 • Q14
  Halimbawa ng taong may katatagan ng loob ay mabilis sumuko sa mga pagsubok sa buhay.
  Tama
  Mali
  120s
 • Q15
  Ang isang mangagawa na may mahirap na trabaho, na kahit palagi siyang pinagagalitan ng kanyang boss, kailangan niyang maging matatag dahil para ito sa kanyang pamilya, para sa pantustos sa kanilang mga pangangailangan ay isang halimbawa ng taong may katatagan ng loob.
  Mali
  Tama
  120s

Teachers give this quiz to your class