placeholder image to represent content

First Periodical Test Araling Panlipunan 2

Quiz by Marben de Leon

Grade 2
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 7 skills from
Grade 2
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades 1-10

AP2KOM-Ia-1
AP2KOM-Ib-2
AP2KOM-Ic-5
AP2KOM-Ii-9
AP2KOM-Ib-3
AP2KNN-IIf-g-9
AP2KOM-If-h-8

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
29 questions
Show answers
 • Q1
  Ito ay binubuo ng pangkat ng mga tao na naninirahan sa isang pook na magkakatulad ang kapaligiran at pisikal na kalagayan.
  komunidad
  Mall
  mag-anak
  pamahalaan
  30s
  AP2KOM-Ia-1
 • Q2
  Ano ang dapat na nahuhubog sa isang komunidad?
  pagtutulungan
  lahat ng nabanggit
  pag-uugnayan
  pagkakaisa
  30s
  AP2KOM-Ib-2
 • Q3
  Saan maaring matagpuan ang isang komunidad?
  lahat ng nabanggit
  kapatagan
  kabundukan
  tabing dagat/ ilog
  30s
  AP2KOM-Ia-1
 • Q4
  Alin sa sumusunod ang halimbawa ng komunidad?
  hardin
  plasa
  mall
  barangay
  30s
  AP2KOM-Ia-1
 • Q5
  Ano dapat ang mapapansin sa isang komunidad?
  Walang pagkakaisa at pakikipag-ugnayan
  Malinis, maunlad at payapa
  May mga taong laging nag-aaway
  Magulo at maraming basura
  30s
  AP2KOM-Ib-2
 • Q6
  Alin sa sumusunod na pangungusap ang wasto?
  Lalaki ng walang paggalang ang mga bata
  Walang epekto ang komunidad sa paglaki ng bata
  Ang bata ay lalaking maayos sa magulong komunidad
  Malaki ang epekto ng komunidad sa paghubog ng ugali ng isang bata
  30s
  AP2KOM-Ic-5
 • Q7
  Ang malinis na komunidad ay mahalaga upang _____.
  Maganda at maayos ang pakikipag-ugnayan
  Maging maunlad ang pamumuhay ng mga tao
  Malayo sa sakit ang mga taong nakatira dito
  Lahat ng nabaggit
  30s
  AP2KOM-Ib-2
 • Q8
  Ang namumuhay sa komunidad ay binubuo ng pangkat ng mga _______.
  Ibon
  Halaman
  Bagay
  Tao
  30s
  AP2KOM-Ib-2
 • Q9
  Dito hinuhubog ang kaalaman ng mga kabataan / mamamayan tungo sa pag-unlad.
  Simbahan
  Paaralan
  Health Center
  Parke
  30s
  AP2KOM-Ia-1
 • Q10
  Dito nagsamasama ang mga tao upang maglaro at maglibang.
  Pamilihan
  Simbahan
  Parke/Palaruan
  Health Center
  30s
  AP2KOM-Ia-1
 • Q11
  Ang bawat bata ay may kinabibilangang komunidad
  Di tiyak.
  Di wasto
  Mali
  Tama
  30s
  AP2KOM-Ic-5
 • Q12
  Bawat komunidad ay may pagkakaiba at pagkakatulad.
  Tama
  Hindi ko alam
  Mali
  Siguro
  30s
  AP2KOM-Ii-9
 • Q13
  Si Ruel ay nakatira sa Barangay Libis. Anong impormasyon ang tinutukoy?
  Wika
  Pangalan ng komunidad
  Grupong Etniko
  Relihiyon
  30s
  AP2KOM-Ib-3
 • Q14
  Tagalog ang ginagamit naming sa pakikipag-usap sa mga tao. Anong Inpormasyon ang tumutukoy sa Tagalog?
  Wika
  Relihiyon
  Dami ng tao
  Pangkat Etniko
  30s
  AP2KOM-Ib-3
 • Q15
  Ano ang ibig sabihin ng simbolong ito ?
  Question Image
  Kabahayan
  Ospital
  Paaralan
  tahanan
  30s
  AP2KOM-Ib-3

Teachers give this quiz to your class