placeholder image to represent content

First Periodical Test in EPP 5

Quiz by Rowena G. Payawal

Grade 5
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Pangangalaga ng kasuotan, kung saan kinukusot,at sinasabong mabuti ang mga puting kasuotan na may mas makapit na mantsa.

  Pamamalantsa

  Pag-aalis ng Dumi at Mantsa

  Pag-aalmirol

  Paglalaba

  30s
 • Q2

  2. Isang paraan ng pangangalaga ng kasuotan kung saan tinatanggal ang lukot ng mga damit.

  Paglalaba

  Pamamalantsa

  Pagbababad

  Pagkukumpuni ng Tastas, Butas, at Punit

  30s
 • Q3

  3.  Pangangalaga ng kasuotan na ginagamitan ng pagkukusot ng damit upang luminis an mga damit.

  Pamamalantsa

  Pagsasampay

  Pag-aalis ng dumi at mantsa

  Paglalaba

  30s
 • Q4

  Pangangalaga ng kasuotan kung saan ginagamitan ng sinulid at karayom upang tahiin ang mga sira ng damit.

  Pag-aalis ng dumi at mantsa

  Pamamalantsa

  Paglalaba

  Pagkukumpuni ng tastas, butas, at punit 

  30s
 • Q5

  Pagsama-samahin ang mga damit  ayon sa _______ nito.

  kulay

  dami

  uri

  kapal

  30s
 • Q6

  Patakan ng kaunting ______ ang makapit na mantsa upang ito ay maalis.

  fabric conditioner

  Shampoo

  Bleach

  powdered soap

  30s
 • Q7

  __________ sa init ng araw ang damit na sinabon upang mamatay ang mikrobyong nakakapit dito.

  sipitan

  isampay

  Ikula o ibilad

  ihanger

  30s
 • Q8

  Suriin ang mga ______ ng damit .  Alisin ang papel, o anumang nasa loob nito.

  laylayan

  zipper

  butones

  bulsa

  30s
 • Q9

  Unahing labhan ang ______, at ________na damit.

  maliliit at maninipis

  makakapal

  mahahaba

  de-kolor

  30s
 • Q10

  Kusuting mabuti ang mga bahaging marumi tulad ng ________, ________, at ___________.

  kwelyo, manggas, at laylayan

  bulsa, kwelyo, harapan

  laylayan, bulsa, puwitan

  manggas, bulsa, laylayan

  30s
 • Q11

  Ang telang ito ay gawa sa fibers ng flax ng plant.

  Cotton

  Lana o Wool

  Linen

  Seda o Satin

  30s
 • Q12

  Ginagamit ang telang ito sa mga damit na tapete.

  Polyester

  Seda o Satin

  Lana o Wool

  Linen

  30s
 • Q13

  Ito ay uri ng telang may makinis at malambot na tekstura.

  Seda o Satin

  Linen

  Polyester

  Cotton

  30s
 • Q14

  Bahagi ng Plano ng Proyekto kung saan, inilalahad dito ang pakay ng kung bakit gagawin ang proyekto.

  Mga Kagamitan

  Mga Layunin

  Mga Pamamaraan

  Pangalan

  30s
 • Q15

  Bahagi ng Plano ng Proyekto kung saan nakasulat dito ang pangalan ng proyektong gagawin.

  Ebalwasyon

  Pamamaraan

  Layunin

  Pangalan

  30s

Teachers give this quiz to your class