placeholder image to represent content

First Quarter Summative Test in Edukasyon sa Pagpapakatao 8

Quiz by Mary Glenn Nas

Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1
  Saan nagmula ang kongkretong pagpapahayag ng positibong aspeto ng pagmamahal sa kapwa?
  Pamumuno
  Pamilya
  Paaralan
  Pamayanan
  40s
 • Q2
  Sa paanong paraan makikita ang paglago ng isang miyembro ng pamilya sa aspetong sosyal?
  pagpapahayag ng damdamin at kakayahang umunawa ng damdamin ng iba.
  pagbabago sa kakayahang magisip at magpasiya
  nahuhubog ang pansariling pananampalataya sa Diyos.
  pagbabago sa pakikipagugnayan sa kapwa
  40s
 • Q3
  Bakit sinabing ang Pamilya ay ang orihinal na institusyon?
  dahil ito ay pangkaraniwan sa mundo
  dahil ito ay kinilala ng gobyerno
  dahil ito ay nagmula sa mga ninuno
  dahil ito ay likha ng Diyos
  40s
 • Q4
  Ang ibig sabihin ng pahayag na “Ako ay ako dahil sa aking Pamilya" ay:
  ang mga katangian na mayroon ka sa iyong sarili ay nagmula sa iyong Pamilya
  kung ano ka noon at ngayon bilang isang indibidwal ay dahil sa iyong mga kaibigan
  pagiging pala-kaibigan
  maipagmamalaki ka ng iyong pamilya
  40s
 • Q5
  Ano ang tinawag na pinakamahalagang yunit ng lipunan?
  Negosyo
  Pamilya
  Barangay
  Paaralan
  40s
 • Q6
  Paano nabubuo ang pagsasama ng isang lalaki at babae upang ito ay maging matatag na pundasyon ng Pamilya?
  Mag-live in
  Magkaisa
  magka-relasyon
  Magpakasal
  40s
 • Q7
  Ang Pamilya ay pamayanan ng tao. Ano ang pinkamahalagang batayan sa pagiral ng kanilang ugnayan sa isa’t-isa?
  Pagmamahal
  Yaman
  Pagkakaisa
  dami ng anak
  40s
 • Q8
  Ang Pamilya ay tinaguriang orihinal na paaralan. Ano ang dapat at unang-unang natututuhan ng tao sa kanyang ugnayan sa loob ng tahanan?
  Pagsama-sama
  Pagmamahal
  Matatalino
  Pagbibigayan
  40s
 • Q9
  Isa sa pinakabanta sa Pamilyang Pilipino ay ________
  Hindi lubos na magampanan ng mga magulang ang kanilang mga misyon.
  Pagbibigay ng edukasyon
  Kahirapan
  Kawalan ng oras
  40s
 • Q10
  Sino ang unang guro sa Pamilyang Pilipino?
  Magulang
  Pari
  Guro
  Lolo at Lola
  40s
 • Q11
  Maging ang teknolohiya ay _______ sa pamilya kung hindi ito nagagamit ng tama.
  mabuti
  banta
  tulay
  apoy
  40s
 • Q12
  Paano mo kakalabanin ang lahat banta sa Pamilyang Pilipino ?
  Pananampalataya
  Edukasyon
  Bukas na komunikasyon
  Mabuting Pagpapasya
  40s
 • Q13
  Nararapat lamang na ang _____ ang sentro ng bawat pamilya.
  Diyos
  Ina
  Ama
  Anak
  40s
 • Q14
  Ang mga magulang ang maituturing na una at pangunahing ______ ng kanilang anak.
  kapwa
  katuwang
  guro
  kaibigan
  40s
 • Q15
  Ang ________ ng isang bata ay orihinal at pangunahing karapatan.
  pagkain
  buhay
  edukasyon
  tahanan
  40s

Teachers give this quiz to your class