placeholder image to represent content

FIRST QUARTERLY EXAM- EPP

Quiz by May Estocapio

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Grade 4 na si Benny. Natutuhan niya ang wastong pangangalagasa sariling kasuotan. Sa pag-aalis ng chewing gum, maaari niyang gamitinang _______.

  chlorine

  mainit na tubig

   fishnet

  detergent soap

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  Suot ni Lani ang kanyang damitna pambahay. Napansin niyang ito ay may punit, ano ang dapat niyang gamitin sapagkukumpuni ng punit?

  gunting at sinulid

  tela at gunting

  karayom at sinulid

  karayom at tela

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Dumalo sa isang birthdayparty si Princess. Habang siya ay kumakain, natapunan ng spaghetti angkanyang bagong puting shorts. Ano ang dapat gawin ni Princess pag-uwi sabahay?

  Hubarin agad at ipalaba kayNanay.

  Hubarin at ilagay sa laundrybasket.

  Hubarin agad at itago parahindi makita ni Nanay.

  Hubarin agad at labhan.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  Isang araw, kinailangan ni Mikeang kanyang pantalon subalit ito ay marumi pa. Nagpasya siyang labhan ang kanyang pantalon. Ano ang dapat gamitin ni Mike sa paglalaba?

  Gamitin ang shampoo sapaglalaba.

  Gamitin ang detergentsoap sa paglalaba.

  Gamitin ang bleach sapaglalaba.

  Gamitin ang sabong pampaligo sa paglalaba.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Ang mantsa sa puting damit aymahirap alisin. Alin sa mga sumusunod na bagay ang maaaring gamitin sapag-aalis ng mantsa sa puting damit?

  mainit na tubig

  tubig at bleach

  tubig na malamig

  mantika

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Ginagamit ito kasama ng sinulid sa pananahi na may iba’t ibang laki at haba.

  karayom 

  sinulid

  didal

  aspile

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Ginagamit ito sa pagmamarka ng tela o padron.

  ruler

  didal

  tailor’s chalk

  medida 

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Ginagamitna panghawak sa telang tinatahi habang nananahi.

  didal

  gunting

  aspile

  karayom

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Dito tinutusok ang mga aspileat karayom kapag hindi ginagamit.

  sinulid

  emery bag

  pin cushion

  sewingbox

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Ginagamit itong panukat satelang tatahiin at bahagi ng katawan.

  ruler 

  medida 

  tracing wheel

  meter stick

  30s
  Edit
  Delete
 • Q11

  Nalaman ng nakababata mong kapatid na marunong ka ng magkabit ng butones, nais niyang magpaturo sa iyo, ano ang iyong gagawin?

  Magalit dahil marami kang ginagawa.

  Sabihan siya na hindi na niya kailangang matutodahil marunong ka naman.

  Turuan siya ng mga maling gawi sa pananahi upang siya ay mapahamak.

  Turuan nang maayos ang iyong kapatid na may gabaypa rin ng nakatatanda niyong kasama sa bahay.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q12

  Naniniwala ang kuya mo na hindi niya na kailangan pang matutong magkumpuni ng kanyang mga sirang kasuotan sapagkat ang mga babae lamang raw ang dapat gumawa ng gawain na iyon. Ano ang maaari mong sabihin sa kuya mo?

   “Tama ka kuya. Pambabae lamang ang pananahi.”

   “Namihasa ka po kasi na si nanay ang nananahi parasa iyo.”

   “Kuya, ang pananahi ay hindi lamang pambabae. Angbawat isa, lalaki man babae ay kinakailangang matuto ng pagsasaayos ng sirangkasuotan.”

   “Napakatamad mo talaga kuya!”

  30s
  Edit
  Delete
 • Q13

  Saiyong pag-aayos ng iyong damitan, nakita mo na marami kang damit na may sira, ano ang iyong maaaring gawin?

  Magpabili na lang ng bago, tutal ay marami namankayong perang pambili.

  Itapon na lang ang mga ito dahil hindi na itomagagamit pa.

  Isuot ang mga ito kahit may mga sira pa ang mgaito.

  Kumpunihin ang mga ito.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q14

  Ano ang maaari mong sabihin sa ate mo dahil hindi maayos ang kanyang kasuotan dahil nilagyan niya lang ito ng pardible?

  “Ate, hindi magandang tingnan ang pardible sa damitmo. Bahala ka nga dyan! Tutal mas may alam at matanda ka naman sa akin.”

   

   “Ate, hindi ka ba marunong manahi?”

   “Ate, nakakahiya ka! Hindi ka man lang marunongmag-ayos ng sira mong kasuotan.”

  “Ate,hindi magandang tingnan yung pardible sa kasuotan mo. Maaari

   “Ate,hindi magandang tingnan yung pardible sa kasuotan mo. Maaari  ka ring matusok niyan. Pagtulungan po nating ayusin.”

  30s
  Edit
  Delete
 • Q15

  7.Nais mong matutunan kaagad ang tamang pagsasaayos ng sira mong kasuotan ngunit hindi ka matulungan ng kahit na sino sa mga kasama mo sa bahay, ano ang gagawin mo?

  Hindi na lang nanaisin pang matuto dahil nandyannaman ang nanay mo para tulungan ka.

   Aawayin ang mga kasama mo sa bahay dahil hindi kaman lang matulungan.

   Aayaw na lang dahil wala namang gustong magturo saiyo.

   Susubukang matutunan ang wastong pagsasaayos ng mgasirang kasuotan.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q16

  21.Ginagamit sa pagwawalis ng sahig na makinis gaya ng semento

   walis tambo 

  vacuum cleaner

   walis tingting

   floor polisher 

  30s
  Edit
  Delete
 • Q17

  Pampakintab ng sahig

                                                      

  vacuum cleaner

  bunot

  walis tingting    

  mop

  30s
  Edit
  Delete
 • Q18

  Ginagamitsa pagsipsip ng alikabok sa carpet

                                                

  walis tambo

  vacuum cleaner

  walis tingting

  floor polisher 

  30s
  Edit
  Delete
 • Q19

   Panglampaso sa sahig

  vacuum cleaner

  mop

  walis tingting 

  bunot  

  30s
  Edit
  Delete
 • Q20

  Pang-ipon ng dumi at basura

                                                                

  pandakot 

  walis

  bunot 

  pang-agiw  

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class