placeholder image to represent content

Fizika 4

Quiz by Nurbol Sariyev

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Орын ауыстыру дегеніміз
  кеңістіктегі бастапқы және соңғы нүктелерді қосатын дененің бағытталған кесіндісі.
  бағытталған кесінді.
  дененің жүрген жолы.
  қозғалыстағы дененің кесіндісі.
  45s
 • Q2
  Лифтімен байланысқан санақ жүйесін инерциал деп санауға болады, егер
  лифт еркін түссе.
  лифт бірқалыпты төмен қозғалса.
  лифт баяу жоғары қозғалса.
  лифт бірқалыпсыз жоғары қозғалса.
  45s
 • Q3
  Күштің әсерінен еркін дененің қозғалысы
  бірқалыпты, үдеумен.
  бірқалыпты.
  кемімелі.
  үдеумен.
  45s
 • Q4
  Күштің өлшем бірлігі
  кг∙м/с2
  м/с2
  кг∙м/с
  кг∙ м∙с2
  45s
 • Q5
  Ньютонның бірінші заңы
  Денеде туындайтын үдеу оған әрекет етуші күшке тура пропорционал, ал оның массасына кері пропорциянал
  Дененің қозғалыс мөлшерінің өзгеруі түсірілген күшке пропорционал және ол күшпен бағыттас болады
  Әрбір әсерге оған тең, бірақ кері бағытталған қарсы әсер болады, басқаша айтқанда, екі дене бір-біріне шама жағынан тең, бағыты жағынан қарама-қарсы күштермен әсер етеді
  Егер денеге сырттан күш әсер етпесе, онда ол тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалыстағы күйін сақтайды
  60s
 • Q6
  Үдеу
  ауырлық күшін ескермегенде дененің қозғалысы.
  ауа кедергісі әсерінен дененің қозғалысы.
  нүктенің жылдамдығының мәні мен бағытының өзгеруін сипаттайтын векторлық шама
  серпімділік күшінің әсерінен дененің қозғалысы.
  60s
 • Q7
  Ньютонның екінші заңы
  Егер денеге сырттан күш әсер етпесе, онда ол тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалыстағы күйін сақтайды
  F=-F
  Денеде туындайтын үдеу оған әрекет етуші күшке тура пропорционал, ал оның массасына кері пропорциянал
  Әрекет етуші күшке әрқашан тең қарсы әрекет етуші күш бар болады.
  60s
 • Q8
  Ньютонның үшінші заңы
  F=F1
  Әрбір әсерге оған тең, бірақ кері бағытталған қарсы әсер болады, басқаша айтқанда, екі дене бір-біріне шама жағынан тең, бағыты жағынан қарама-қарсы күштермен әсер етеді
  F=ma
  Дененің қозғалыс мөлшерінің өзгеруі түсірілген күшке пропорционал және ол күшпен бағыттас болады
  60s
 • Q9
  Ньютонның механика заңдары ашылды:
  1967
  1547
  1687
  1867
  60s
 • Q10
  Бүкіл әлемдік тартылыс заңы
  тыныштықтағы екі нүктелік зарядтар зарядтардың модульдерінің көбейтіндісіне тура пропорционал, ара қашықтықтың квадратына кері пропорционал, таңбасы зарядтардың таңбаларының көбейтіндісімен бірдей, ал бағыты екі зарядты қосатын түзу бойымен бағыттас күшпен өзара әсер етеді.
  кез келген материялық екі бөлшек бір-біріне өздерінің массаларының (m1, m2) көбейтіндісіне тура пропорционал, ал ара қашықтығының квадратына (r2) кері пропорционал күшпен (F) тартылады
  электр зарядының айналасында немесе бір уақыт ішіндегі магнит өрісінің өзгерісі нәтижесінде пайда болатын құбылыс
  дененің тіреу бетімен сырғанаған кезде әсер ететін күш; жанасатын денелердің сұйыктар немесе газдардың қабаттарынын салыстырмалы орын ауыстыруына кедергі жасайтын күш
  120s
 • Q11
  Центрге тартқыш күш:
  материялық нүктеге нормаль үдеу (басқаша айтқанда центрге тартқыш үдеу) туғызушы күш
  материалдық нүктеге немесе денеге басқа денелер немесе өрістер тарапынан болатын механикалық әсердің өлшемі
  механикалық жүйе нүктелерінің жылдамдығы бойынша анықталатын энергия
  күштің әсер ету сызығынан күш әрекеті қарастырылатын өске дейінгі ара кашықтығымен күштің көбейтіндісіне тең шама
  120s
 • Q12
  Жылдамдық ........
  тіреу беті реакциясының жанама құраушысы беттерінің жанасу нүктелерімен сырғанау мүмкіндігіне қарсы бағытталған шама.
  нүкте қозғалысының негізгі кинематикалық сипаттамаларының бірі: v =dr/dt (мұндағы r – нүктенің радиус векторы, t – уақыт) теңдігімен анықталатын векторлық шама
  жанасатын денелердің сұйыктар немесе газдардың қабаттарынын салыстырмалы орын ауыстыруына кедергі жасайтын құбылыс
  жазық немесе доғал бетте сырғанаусыз домалайтын шар тәрізді немесе цилиндр пішінді денелерге әсер ететін үйкеліс күші.
  120s
 • Q13
  Масса.......
  материалдардың құрғақ бөлегі массасының өлшем бірлігіне сәйкес келетін ылғал мөлшері
  материяның инерциялық және гравитациялық қасиетін анықтайтын физикалық шама
  материалдық нүктеге немесе денеге басқа денелер немесе өрістер тарапынан болатын механикалық әсердің өлшемі
  макроскопикалық жүйенің термодинамикалық тепе-теңдік күйін сипаттайтын физикалық шама
  120s
 • Q14
  Еркін түсу үдеуі дегеніміз –
  ауырлық күшін ескермегенде дененің қозғалысы.
  тек қана ауырлық күшінің әсерінен дененің қозғалысы.
  ауа кедергісі әсерінен дененің қозғалысы.
  серпімділік күшінің әсерінен дененің қозғалысы.
  60s
 • Q15
  Бірінші ғарыцштық жылдамдықтың өрнегі
  Question Image
  С
  В
  Д
  А
  60s

Teachers give this quiz to your class