placeholder image to represent content

Fogalmam sincs

Quiz by Zsolt Horváth-Jeszenszky

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
80 questions
Show answers
 • Q1
  Olyan költemény, amelyikben a versszakok kezdőbetűi összeolvasva egy nevet vagy valami mondást adnak ki (többnyire a szerző nevét).
  akrosztikhon
  15s
 • Q2
  A klasszikus eposz egyik állandó eleme.A szerző a mű folyamán ugyanazt a szereplőt csak ugyanazokkal a jelzőkkel illeti.Például:Odüsszeusz jellemzői:bátor leleményes.
  állandó eposzi jelző
  15s
 • Q3
  Metaforából származó szókép. Egy elvont fogalomnak a megszemélyesítése vagy érzékelhető képben való ábrázolása
  allegória
  15s
 • Q4
  Ókereszény és ókori héber műfaj, melynek témája a végítélet és az ismert világ pusztulásának eljövetel, illetve az ahhoz vezető út.
  apokalipszis
  15s
 • Q5
  A katolikus szóhasználattal xy, protestáns szóhasználattal pszeudoepigrafák a bibliai könyvekhez hasonló zsidó és keresztény iratok, amelyeket szerzőjük ugyanolyan isteni kinyilatkoztatásként, szent iratként tárt a nyilvánosság elé, de amelyek ennek ellenére nem szerepelnek a mai Biblia könyvei között.
  apokrif
  15s
 • Q6
  horatiusi életelv
  arany középút (aureamediocritas)
  15s
 • Q7
  A szöveggyűjtemények, kiadások tördeléseivel szemben - kilenc sorból álló strófaszerkezet. A belső rímek az egyes hosszú sorokat 6-6-7 szótagos kétütemű sorokra tagolják. A versszak rímképlete: a a b-c c b-d d b
  Balassi-strófa
  15s
 • Q8
  A vers három, refrénre végződő versszakból áll, és egy negyedik versszakból, egy ajánlásból, a versszakok nyolc- vagy tízsorosak. Pl.: Villon versei
  balladaforma
  15s
 • Q9
  A  görög büblosz szóból származik. A kereszténység és a zsidóság történetét foglalja magába.
  Biblia
  15s
 • Q10
  Gyakori lírai műfaj. Témája a szeretett személyektől, környezettől, tárgyaktól stb. való elválás. (J.P.: Búcsú Váradtól, Balassi: Búcsúja hazájától)
  búcsúvers
  15s
 • Q11
  A legzeneibb, lírai műfaj. A világirodalomban már az ókortól fogva jelen van. Szövege gyakran csak dallammal érvényesül, külső formája ált.-ban strofikus, gyakori az ismételés. Eredet szerint nép- és műdalokat különböztetünk meg.
  dal
  15s
 • Q12
  (lat. 'isten a gépezetben') Eposzok szerkezeti eleme, de gyakran más műalkotások is élnek vele. Természetfeletti lények, erők beavatkozása a cselekmény menetébe, a hősök döntéseibe, viszonyaiba.
  deus ex machina
  15s
 • Q13
  jelentése : párbeszéd, beszélgetés , amit már az eposz és a történetírás is használt, de csak a cselekmények ábrázolásához. Később ( Kr.e.5.sz végétől) saját műfajjá alakult.
  dialógus
  15s
 • Q14
  Egy hexameter és egy pentameter kapcsolata.
  disztichon
  15s
 • Q15
  A líra és epika mellett a harmadik fő irodalmi műfaj. Cselekményes, párbeszédekben írt és színpadi előadásra szánt mű. Főbb alfajai a tragédia vígjáték és a bohózat
  dráma
  15s

Teachers give this quiz to your class