placeholder image to represent content

Formative Assessment for ESP Grade 6

Quiz by ERNESTO T. ROBLES Jr.

Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Philippines Curriculum: Grades 1-10

EsP6PKPIa-i– 37

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Basahin ang mga sitwasyon at piliin ang tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Pagpasok mo sa paaralan naalala mong nakalimutan mong ipasa ang iyong proyekto sa iyong guro dahil inaya ka magbasketball ng iyong mga kaibigan, ano ang iyong gagawin?
  Gumawa ng dahilan upang hindi mapagalitan ng guro.
  Kakausapin ang guro at sasabihin ang tunay na dahilan.
  Uuwi na lamang ulit at hindi na papasok.
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q2
  Nakita mong kinuha ng iyong kaklase ang baon ng iyong katabi dahil wala siyang baon. Ano ang gagawin mo?
  Pagsabihan siya na masama ang pagkuha ng hindi sa kaniya at magbahagi ng iyong baon sa kaniya.
  Huwag pansinin sapagkat problema na nila iyon.
  Manahimik na lang dahil nakakaawa ang kaklase mong walang baon.
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q3
  Inaaya ka ng iyong kaklase na sumama sa kaniya sa computer shop pagkatapos ng inyong klase, sasama ka ba sa kaniya?
  Opo, dahil masaya ang maglaro ng computer games.
  Opo, dahil baka magalit siya sa akin kapag hindi ako sumama.
  Hindi po, dahil kami ay mapapagalitan ng aming mga magulang.
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q4
  Mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusunog ng basura sa inyong lungsod ngunit nakita mo ang iyong tatay na sinusunog ang mga basura ninyo sa bakuran. Ano ang gagawin mo?
  Isumbong sa nanay ang ginagawa ng iyong tatay.
  Magkunwari na hindi nakita at pababayaan na lang ito.
  Sabihin kay tatay ang masamang epekto nito sa kalikasan at kalusugan
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q5
  Nakita mong itinago ng iyong kaibigan ang ballpen ng inyong kaklase at sinabihan ka na huwag magsusumbong, ano ang gagawin mo?
  Hahayaan na maghanap ang kaklase.
  Pagsasabihan ang kaibigan na hindi magandang gawain ang pagtatago ng mga bagay na hindi sa kaniya.
  Aalis na lamang upang hindi madamay.
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37

Teachers give this quiz to your class