Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Basahin ang mga sitwasyon at piliin ang tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Pagpasok mo sa paaralan naalala mong nakalimutan mong ipasa ang iyong proyekto sa iyong guro dahil inaya ka magbasketball ng iyong mga kaibigan, ano ang iyong gagawin?
  Gumawa ng dahilan upang hindi mapagalitan ng guro.
  Kakausapin ang guro at sasabihin ang tunay na dahilan.
  Uuwi na lamang ulit at hindi na papasok.
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q2
  Nakita mong kinuha ng iyong kaklase ang baon ng iyong katabi dahil wala siyang baon. Ano ang gagawin mo?
  Pagsabihan siya na masama ang pagkuha ng hindi sa kaniya at magbahagi ng iyong baon sa kaniya.
  Huwag pansinin sapagkat problema na nila iyon.
  Manahimik na lang dahil nakakaawa ang kaklase mong walang baon.
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q3
  Inaaya ka ng iyong kaklase na sumama sa kaniya sa computer shop pagkatapos ng inyong klase, sasama ka ba sa kaniya?
  Opo, dahil masaya ang maglaro ng computer games.
  Opo, dahil baka magalit siya sa akin kapag hindi ako sumama.
  Hindi po, dahil kami ay mapapagalitan ng aming mga magulang.
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q4
  Mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusunog ng basura sa inyong lungsod ngunit nakita mo ang iyong tatay na sinusunog ang mga basura ninyo sa bakuran. Ano ang gagawin mo?
  Isumbong sa nanay ang ginagawa ng iyong tatay.
  Magkunwari na hindi nakita at pababayaan na lang ito.
  Sabihin kay tatay ang masamang epekto nito sa kalikasan at kalusugan
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q5
  Nakita mong itinago ng iyong kaibigan ang ballpen ng inyong kaklase at sinabihan ka na huwag magsusumbong, ano ang gagawin mo?
  Hahayaan na maghanap ang kaklase.
  Pagsasabihan ang kaibigan na hindi magandang gawain ang pagtatago ng mga bagay na hindi sa kaniya.
  Aalis na lamang upang hindi madamay.
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q6
  Nagkaroon kayo ng pangkatang gawain, ang isa sa inyong miyembro ay hindi tumulong sa paggawa ng inyong gawain. Isasama mo ba ang kanyang pangalan sa inyong listahan? Bakit?
  Hindi po, dahil hindi po siya tumulong sa aming gawain.
  Opo, dahil nakakaawa naman kung wala siyang marka.
  Opo, dahil kagrupo ko siya.
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q7
  Inaya mo ang iyong kaibigan na sumama sa iyo sa Coastal Clean Up Drive, ngunit hindi siya sumama dahil naglalaro pa siya at ayaw niyang sumali sa paglilinis. Tam aba ang kanyang pasya?
  Hindi po, dahil mabuting sumama sa mga ganoong gawain upang maging malinis ang ating mga tabing ilog at dagat.
  Opo, dahil nakakapagod maglinis.
  Hindi po, dahil galit lang siya sa akin kaya ayaw niyang sumama.
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q8
  Isa ka sa magaling sumayaw sa inyong klase, nagkaroon ng patimpalak sa pagsayaw at inaaya ka ng iyong kaklase na sumali sa kanilang grupo para sa patimpalak. Sasali ka bas a kanila? Bakit?
  Hindi po, dahil mas magaling ako sa kanila.
  Opo, dahil sila ay mga kaklase ko at alam kong gusto nila akong isali sa kanilang grupo.
  Opo, dahil gusto kong ipatalo ang kanilang grupo.
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q9
  Habang naglalakad sa parke ay may napulot kang cellphone, nagkataon naman na nasira ang iyong cellphone. Ano ang magiging pasiya mo?
  Hahanapin at ibabalik ko sa may-ari ang cellphone.
  Ibibigay ko ito sa aking kalaro.
  Gagamitin ko ang cellphone upang may magamit ako.
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q10
  Nagkaroon kayo ng pagsusulit, nakita mo ang kaklase mo na nangongopya sa kanyang katabi, ano ang gagawin mo?
  Sasabihin ko sa aking guro dahil gusto kong mapagalitan siya.
  Hindi ko na lamang siya papansinin.
  Sasabihin ko sa aking guro ang kanyang ginawa upang malaman niya na mali iyon.
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q11
  Mayroon kayong pagsusulit kinabukasan, Nakita mo ang matalik mong kaibigan na naglalaro lamang at hindi nag-aaral ng aralin. Hiniling niya sayo na pakopyahin mo siya sa pagsusulit. Papayag ka ba?
  Opo, dahil ayaw kong mag-away kami.
  Opo, dahil matalik na kaibigan ko siya.
  Hindi po, dahil hindi siya matututo sa kanyang pagkakamali.
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q12
  Isa sa mga tagubilin sa gitna ng pandemic ay ang bawal lumabas ang mga bata. Nais mong sumama sa iyong nanay na pumunta sa palengke. Hindi ka niya isinama dahil bawal lumabas ang mga batang kagaya mo. Ano ang mararamdaman mo?
  Maiintindihan ko si nanay, dahil alam ko na iyon ay para sa aking kabutihan.
  Iiyak ako upang isama niya ako.
  Magtatampo ako sa aking nanay dahil hindi niya ako isinama.
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q13
  Ikaw ay tatawid sa kabilang daan upang makapasok sa paaralan ngunit malapit ka nang mahuli sa klase at matatagalan pa bago ka makatawid agad, ano ang gagawin mo?
  Hintayin na patawirin ng traffic enforcer upang masiguro ang kaligtasan.
  Hindi na lamang papasok.
  Tumawid na lamang kahit saan upang mapabilis ang pagpasok sa paaralan.
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q14
  May pagpupulong sa klase tungkol sa gaganaping programa para sa araw ng mga guro at nagmungkahi na magbigayan na lamang ng pera para sa bibilhin na regalo, ngunit naisip mong hindi lahat ay makakapagbigay ng pera.
  Sumang-ayon na lamang dahil ito ang pinakamadaling paraan.
  Magmumungkahi ng iba pang paraan upang lahat ay makalahok sa programa.
  Huwag na lamang pansinin ang mungkahi ng pangulo.
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37
 • Q15
  Aayusin ang isang bahagi ng inyong silid-aralan at pansamantalang ililipat kayo sa isang masikip na lugar. Sasang-ayon ka bang lumipat? Bakit?
  Opo, pansamantala lamang ang paglipat at para ito sa ikagaganda ng aming silid aralan.
  Hindi po, dahil maiinitan kaming mga mag-aaral.
  Opo, pero hindi na lamang ako papasok dahil masikip.
  30s
  EsP6PKPIa-i– 37

Teachers give this quiz to your class