placeholder image to represent content

Formative Assessment in Araling Panlipunan Grade 6

Quiz by ERNESTO T. ROBLES Jr.

Grade 6
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 4 skills from
Grade 6
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

AP6-1-N2
AP6-1-N1
AP6-1-N3
AP6PMK-Ie-8

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Piliin ang letra ng tamang sagot. Kailan umusbong ang kaisipang liberal sa Europa?
  ika-16 na siglo
  ika-18 na siglo
  ika-19 na siglo
  ika-17 na siglo
  30s
  AP6-1-N2
 • Q2
  Ruta na nagpabilis sa pagpunta sa pagitan ng silangan at kanluran (Pilipinas papunta sa mga bansa sa Europa).
  Pilipinas Europa Canal
  Suez Canal
  Suez Europa
  Grand Canal
  30s
  AP6-1-N2
 • Q3
  Alin sa mga sumusunod ang naging epekto ng pagbukas ng Suez Canal?
  Nagkaroon ng giyera sa pagitan ng Pilipinas at Europa
  Higit na naghirap ang mga Pilipino
  Napabilis ang paglalakbay papuntang Europa
  Humirap ang lahat sa Pilipinas.
  30s
  AP6-1-N2
 • Q4
  Sa pagbukas ng mga daungan ng bansa, ang ilan ay ang mga positibong nangyari sa ating bansa maliban sa isa.
  Mas tinangkilik ng mga Pilipino ang imported na kalakal.
  Mas pinaangat ang antas ng produksyon upang mapahusay ang kalidad ng mga produkto.
  Nabuhay ang liberal na ideya tungo sa pagbuo ng kamalayang nasyonalismo
  Nabibigyan ng pagkakataong makilala ang lokal na produkto sa pamilihang global.
  30s
  AP6-1-N2
 • Q5
  Isa sa epekto ng pagbubukas ng mga daungan ay ang pag-usbong ng liberal na ideya. Ginamit ito upang mapaunlad ang buhay ng mga tao. Nagkaroon ng mga pagbabago sa________________.
  pampulitika, pangkabuhayan, panrelihiyon at edukasyon
  pananalita o paraan ng pakikipag-usap
  pakikitungo ng mga Pilipino sa mga dayuhan.
  istilo ng pamumuhay ng mga Pilipino
  30s
  AP6-1-N2
 • Q6
  Ano ang kilusang binuo ng mga ilustrado?
  Kilusang Hukbo
  Kilusang Martir
  kilusang Katipunan
  kilusang Propaganda
  30s
  AP6-1-N1
 • Q7
  Ano-anong alyas ang ginamit ni Jose Rizal sa kanyang pagsulat sa kilusan?
  Laong-Laan at Dimasalang
  Plaridel
  Fraile at Fray Botod
  Zamora
  30s
  AP6-1-N1
 • Q8
  Sino ang naging unang patnugot ng La Solidaridad?
  Graciano Lopez Jaena
  Juan Luan
  Jose P. Rizal
  Marcelo H. del Pilar
  30s
  AP6-1-N1
 • Q9
  Ang dalawa sa mga pangyayaring nagbigay daan sa pagbukas ng nasyonalismong kaisipan ng mga Pilipino ay ang Kilusang ____________ at Kilusang _____________.
  dasalan at tocsohan
  ilustrado at katipunero
  noli me tangere at el filibusterismo
  propaganda at katipunan
  30s
  AP6-1-N1
 • Q10
  Bakit naitatag ang Kilusang Propaganda at Katipunan?
  Para sa reporma at kalayaan mula sa mga Espanyol
  Upang makamkam ng mga Pilipino ang lupain ng Espanya
  Para sa pansariling kapakanan ng mga ilustrado
  Upang umusbong ang krimen at kaguluhan
  30s
  AP6-1-N1
 • Q11
  Alin sa mga sumusunod na pangyayari ang nagbibigay daan tungo sa Sigaw sa Pugad Lawin at naging sanhi ng pagsiklab ng himagsikan?
  Pakikipagkasundo ng mga katipunero sa mga Espanyol.
  Pagdakip at pagkulong kay Rizal sa Fort Santiago.
  Paglimbag at paglathala ng pahayagang Kalayaan.
  Pagbubunyag ng samahang KKK sa mga Espanyol.
  30s
  AP6-1-N3
 • Q12
  Bakit sa palagay mo natalo ang mga katipunero sa labanan sa San Juan Del Monte?
  Dahil hindi sila marunong humawak ng mga armas.
  Hindi sila nagkaisa.
  Dahil kulang sila sa armas at kulang sa karanasan sa pakikipagdigma.
  Hindi sila sumunod sa habilin ni Andres Bonifacio.
  30s
  AP6-1-N3
 • Q13
  Ang mga sumusunod ay mga pangyayari sa Tejeros Convention MALIBAN sa isa, alin ito?
  Naihalal si Bonifacio bilang Direktor ng Gawaing Panloob.
  Tumutol si Daniel Tirona sa pagkahalal kay Bonifacio.
  Napigilan ng mga Espanyol ang halalan.
  Naihalal na pangulo si Aguinaldo.
  30s
  AP6-1-N3
 • Q14
  Ang mga sumusunod ay nilalaman ng Kasunduan sa Biak-na-Bato MALIBAN sa isa, alin ito?
  Titigil ang kawal Pilipino sa pakikipaglaban sa mga Espanyol.
  Isusuko ng mga kawal Pilipino ang kanilang armas.
  Huhulihin at bibitayin si Aguinaldo at iba pang kasamahan sa Pilipinas.
  Kusang nagpatapon si Aguinaldo at iba pang lider sa Hong Kong.
  30s
  AP6-1-N3
 • Q15
  Bakit hindi nagtagumpay ang Kasunduan sa Biak-na-Bato?
  Tutol si Aguinaldo at ang kanyang kasama sa kanilang pagpapatapon.
  Dahil kapwa hindi nagustuhan ang mga nilalaman ng kasunduan
  Tutol ang mga Espanyol sa hinihingi ni Aguinaldo at kanyang kasama.
  Dahil hindi nasunod ng dalawang panig ang mga nilalaman nito
  30s
  AP6-1-N3

Teachers give this quiz to your class