placeholder image to represent content

FORMATIVE ASSESSMENT IN ESP GRADE 10

Quiz by CID Office SDO Balanga

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ayon kay Ester Esteban, upang mapaunlad ang ating isip at kilos-loob, nararapat na ito ay____

  ipagdasal 

  gamitin

  kalimutan

  ipagwalang bahala

  30s
 • Q2

  Ang tao ay dapat masuri ang mga pasyang ginagawa sa buhay, anong batayan ang dapat sundin ng tao ang nakasalalay sa bawat desisyong ito?

  persona   

  konsensiya  

  rasyonal  

  kalayaan

  30s
 • Q3

  Ang Unang Prinsipyo ng Likas na Batas Moral ay___.

  gawin ang mabuti, iwasan ang masama

  gawin ang sariling kagustuhan

  gawin ang pansariling interes

  gawin ang masama, iwasan ang tama

  30s
 • Q4

  Alin sa mga sumusunod ang tunay na dahilan kung bakit hindi mapanagutan ang kilos dahil sa karahasan?

  Dahil hindi kayang maapektuhan ang isip.

  Dahil hindi kayang maapektuhan ang kilos- loob.

  Dahil sa malakas na impluwensiya sa kilos.

  Dahil sa kahinaan ng isang tao.

  30s
 • Q5

  Ang tao ay inaasahan na dapat palagi ang gumagawa ng mabuting kilos. Anuman ang mabuti ay dapat isinasakatuparan niya. Ang mabuting gawa ba ay dapat gawin sa lahat ng pagkakataon?

  Oo, dahil ang hindi nito pagsasaktuparan ay isang maling gawain

  Hindi, dahil walang obligasyon ang tao na gawin ito

  Oo dahil ito ang nararapat para sakabutihan ng lahat

  Hindi, dahil ang mabuting kilos ay kailangan lamang gawin kung ang hindi pagsasakatuparan nito ay magdadala ng isang mabuting bunga

  30s
 • Q6

  Isang matandang babae ang nagpapapalit ng malaking pera sa sari-sari store, Ngunit walang barya na maaaring ipalit sa kanyang pera. Ngunit ang totoo ay mayroon naman dahil sa maraming benta ang kanilang tindahan. Ang tindera ay nagsinungaling. Anong salik ang nakaaapekto sa sitwasyong ito?

  kamangmangan    

  masidhing damdamin

  karahasan    

  takot

  30s
 • Q7

  Ang mga sumusunod ay mga isyung paglabag sa buhay maliban sa isa

  alkoholismo  

  pang-aabusong sekswal

  paggamit ng droga

  pagpapatiwakal 

  30s
 • Q8

  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng kilos sa pagmamahal sa bayan

  Si Mario na hindi nakikilahok sa mga program ng barangay

  Si Jake na sumusunod sa mga batas trapiko

  Si Aling Nena ay nagtatapon ng mga kalat kung saan saan

   Si Jane na hindi tumatawid sa tamang tawiran

  30s
 • Q9

  Ang sumusunod ay maling pagtrato sa kalikasan, maliban sa isa

  illegal na pagputol sa puno

  Pagreresiklo at paghihiwalay ng basurasa nabubulok at di nabubulok

  hindi maayos na pagtapon ng basura

  pagsusunog ng basura

  30s
 • Q10

  Upang maiwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at paglabag sa katotohan, ano ang maaaring gawin?

  gumawa ng mga maling impormasyon

  ipakalat ang maling balita o fake news

  huwag maniwala sa mga hindi otorisadong balita o impormasyon at magsagawa ng masusing pananaliksik

  wala sa na nabanggit

  30s

Teachers give this quiz to your class