placeholder image to represent content

FORMATIVE ASSESSMENT TEST – Grade 3 (FILIPINO) Offline

Quiz by Maricar Y. Ladines

Grade 3
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Punan ang patlang ng wastong pangngalan na ginamit sa pagsasalaysay. Piliin ang titik ng tamang sagot. Mahilig magluto ng masasarap at masusustansyang ___________ si Nanay Maring
  tsokolate
  pagkain
  damit
  tubig
  30s
  F3WG-Ia-d-2
 • Q2
  Kung kaya naman ang aking mga _____________ ay halos hindi na magkasya sa akin.
  tubig
  tsokolate
  pagkain
  damit
  30s
  F3WG-Ia-d-2
 • Q3
  Nandiyang nagluluto siya ng matamis na ______________ keyk kapag oras nang siyesta.
  pagkain
  tsokolate
  a. tubig
  damit
  30s
  F3WG-Ia-d-2
 • Q4
  At Pagkatapos naman ay iinum ako ng maraming ____________ ng sagayon ay hindi masira ang aking mga ngipin.
  tubig
  pagkain
  tsokolate
  damit
  30s
  F3WG-Ia-d-2
 • Q5
  30s
  F3PN-IVc-2
 • Q6
  Mula sa kuwento, paano inilarawan si Nena?
  wala sa nabanggit
  Si Nena ay isang batang punung-puno ng pangarap sa buhay.
  Si Nena ang batang tamad mag-aral.
  Si Nena ang batang masipag mag-aral ngunit walang pangarap sa buhay.
  30s
  F3PN-IVc-2
 • Q7
  Bakit mahalagang bata pa lamang ay matuto nang mangarap?
  wala sa nabanggit
  Sapagkat kung mangangarap ka ay maghihirap ka lamang.
  Sapagkat ito ang magsisilbing gabay natin upang tayo ay magsumikap sa buhay.
  Sapagkat ito ang magsisilbing gabay upang tayo ay tamarin na magsumikap sa buhay.
  30s
  F3PN-IVc-2
 • Q8
  Paano tutuparin ni Nena ang kaniyang mga pangarap?
  Mag-aaral ng mabuti hanggang sa makapagtapos at maabot ang iyong mga pangarap.
  Mag-aaral ngunit hindi ito seseryoshin.
  Magbubulakbol sa pag-aaral.
  wala sa nabanggit
  30s
  F3PN-IVc-2
 • Q9
  30s
  F3PB-Ib-3.1
 • Q10
  30s
  F3PB-Ib-3.1
 • Q11
  Bakit mahinahon na sinabi ni Mang Tino na hindi nila mabibili ang gusto nito?
  dahil alam nilang sasama ang loob ng anak kapag hindi naibigay ang nais
  wala sa nabanggit
  dahil alam nila na mabilis itong mauunawaan ng anak
  dahil may hika si Mang Tino
  30s
  F3PB-Ib-3.1
 • Q12
  Kung ikaw ang nasa katayuan ni Perla, ano ang iyong tamang gagawin kung ganito ang sasabihin sa iyo ng iyong mga magulang?
  Maglalayas ako at hindi na babali pa.
  wala sa nabanggit
  Uunawain ko ang aking maging magulangh lalo na at alam ko an gaming kalagayan, sa halip ay tutulungan ko ang aking nanay na magtinda ng isda.
  Magagalit at magdadabog ako hanggat hindi nila naibibigay ang aking gusto.
  30s
  F3PB-Ib-3.1
 • Q13
  Piliin kung anong bahagi ng aklat ang inilalarawan sa pangangalap ng impormasyon. Sa bahaging ito pangalan ng aklat at pangalan ng may akda.
  Katawan ng Aklat
  PaunangSalita
  Bibliograpi
  Pahina ng Pamagat
  30s
  F3EP-Ib-h-5
 • Q14
  Bahagi ng aklat kung saan nakalahad ang mensahe ng may-akda sa mambabasa.
  Katawan ng Aklat
  Pahina ng Pamagat
  PaunangSalita
  Bibliograpi
  30s
  F3EP-Ib-h-5
 • Q15
  Dito nakatala ang pangalan ng manunulat at aklat na pinagkunan ng may-akda ng ilang mahahalagang impormasyon.
  Pahina ng Pamagat
  Katawan ng Aklat
  Bibliograpi
  PaunangSalita
  30s
  F3EP-Ib-h-5

Teachers give this quiz to your class