placeholder image to represent content

FORMATIVE ASSESSMENT TEST – Grade 3 (FILIPINO) Offline

Quiz by Maricar Y. Ladines

Grade 3
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 5 skills from
Grade 3
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F3WG-Ia-d-2
F3PN-IVc-2
F3PB-Ib-3.1
F3EP-Ib-h-5
F3AL-If-1.3

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Punan ang patlang ng wastong pangngalan na ginamit sa pagsasalaysay. Piliin ang titik ng tamang sagot. Mahilig magluto ng masasarap at masusustansyang ___________ si Nanay Maring
  tsokolate
  pagkain
  damit
  tubig
  30s
  F3WG-Ia-d-2
  Edit
  Delete
 • Q2
  Kung kaya naman ang aking mga _____________ ay halos hindi na magkasya sa akin.
  tubig
  tsokolate
  pagkain
  damit
  30s
  F3WG-Ia-d-2
  Edit
  Delete
 • Q3
  Nandiyang nagluluto siya ng matamis na ______________ keyk kapag oras nang siyesta.
  pagkain
  tsokolate
  a. tubig
  damit
  30s
  F3WG-Ia-d-2
  Edit
  Delete
 • Q4
  At Pagkatapos naman ay iinum ako ng maraming ____________ ng sagayon ay hindi masira ang aking mga ngipin.
  tubig
  pagkain
  tsokolate
  damit
  30s
  F3WG-Ia-d-2
  Edit
  Delete
 • Q5
  30s
  F3PN-IVc-2
  Edit
  Delete
 • Q6
  Mula sa kuwento, paano inilarawan si Nena?
  wala sa nabanggit
  Si Nena ay isang batang punung-puno ng pangarap sa buhay.
  Si Nena ang batang tamad mag-aral.
  Si Nena ang batang masipag mag-aral ngunit walang pangarap sa buhay.
  30s
  F3PN-IVc-2
  Edit
  Delete
 • Q7
  Bakit mahalagang bata pa lamang ay matuto nang mangarap?
  wala sa nabanggit
  Sapagkat kung mangangarap ka ay maghihirap ka lamang.
  Sapagkat ito ang magsisilbing gabay natin upang tayo ay magsumikap sa buhay.
  Sapagkat ito ang magsisilbing gabay upang tayo ay tamarin na magsumikap sa buhay.
  30s
  F3PN-IVc-2
  Edit
  Delete
 • Q8
  Paano tutuparin ni Nena ang kaniyang mga pangarap?
  Mag-aaral ng mabuti hanggang sa makapagtapos at maabot ang iyong mga pangarap.
  Mag-aaral ngunit hindi ito seseryoshin.
  Magbubulakbol sa pag-aaral.
  wala sa nabanggit
  30s
  F3PN-IVc-2
  Edit
  Delete
 • Q9
  30s
  F3PB-Ib-3.1
  Edit
  Delete
 • Q10
  30s
  F3PB-Ib-3.1
  Edit
  Delete
 • Q11
  Bakit mahinahon na sinabi ni Mang Tino na hindi nila mabibili ang gusto nito?
  dahil alam nilang sasama ang loob ng anak kapag hindi naibigay ang nais
  wala sa nabanggit
  dahil alam nila na mabilis itong mauunawaan ng anak
  dahil may hika si Mang Tino
  30s
  F3PB-Ib-3.1
  Edit
  Delete
 • Q12
  Kung ikaw ang nasa katayuan ni Perla, ano ang iyong tamang gagawin kung ganito ang sasabihin sa iyo ng iyong mga magulang?
  Maglalayas ako at hindi na babali pa.
  wala sa nabanggit
  Uunawain ko ang aking maging magulangh lalo na at alam ko an gaming kalagayan, sa halip ay tutulungan ko ang aking nanay na magtinda ng isda.
  Magagalit at magdadabog ako hanggat hindi nila naibibigay ang aking gusto.
  30s
  F3PB-Ib-3.1
  Edit
  Delete
 • Q13
  Piliin kung anong bahagi ng aklat ang inilalarawan sa pangangalap ng impormasyon. Sa bahaging ito pangalan ng aklat at pangalan ng may akda.
  Katawan ng Aklat
  PaunangSalita
  Bibliograpi
  Pahina ng Pamagat
  30s
  F3EP-Ib-h-5
  Edit
  Delete
 • Q14
  Bahagi ng aklat kung saan nakalahad ang mensahe ng may-akda sa mambabasa.
  Katawan ng Aklat
  Pahina ng Pamagat
  PaunangSalita
  Bibliograpi
  30s
  F3EP-Ib-h-5
  Edit
  Delete
 • Q15
  Dito nakatala ang pangalan ng manunulat at aklat na pinagkunan ng may-akda ng ilang mahahalagang impormasyon.
  Pahina ng Pamagat
  Katawan ng Aklat
  Bibliograpi
  PaunangSalita
  30s
  F3EP-Ib-h-5
  Edit
  Delete
 • Q16
  Ito ang pinakamahalagang bahagi ng aklat at dito rin mababasa ang nilalaman o paksa ng aklat.
  Pahina ng Pamagat
  Katawan ng Aklat
  Bibliograpi
  PaunangSalita
  30s
  F3EP-Ib-h-5
  Edit
  Delete
 • Q17
  Piliin ang titik ng tamang sagot. Si Laura ay maaasahan ng guro. Mula sa pangungusap, anong salita ang nagtataglay ng tatlong pantig pataas?
  guro
  Laura
  maaasahan
  wala sa nabanggit
  30s
  F3AL-If-1.3
  Edit
  Delete
 • Q18
  Gumamit si Rosa ng plantsa upang unatin ang lukot niyang palda. Ano ang salitang may klaster mula sa pangungusap?
  plantsa
  wala sa nabanggit
  unatin
  Palda
  30s
  F3AL-If-1.3
  Edit
  Delete
 • Q19
  30s
  F3AL-If-1.3
  Edit
  Delete
 • Q20
  Mahilig kumain si Anita ng hamburger. Anong salitang hiram ang ginamit sa pangungusap?
  hamburger
  wala sa nabanggit
  Anita
  kumain
  30s
  F3AL-If-1.3
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class