Quizalize logo
placeholder image to represent content

FORMATIVE ASSESSMENT TEST – Grade 3 (MTB-MLE) Offline

Quiz by Maricar Y. Ladines

Grade 3
Mother Tongue
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 5 skills from
Grade 3
Mother Tongue
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

MT3G-Ia-c-4.2
MT3RC-Ia-b-1.1.1
MT3VCD-Ic-e-1.5
MT3C-Ia-e-2.5
MT3G-Ia-c-1.2.1

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
20 questions
Show answers
 • Q1
  30s
  MT3G-Ia-c-4.2
  Edit
  Delete
 • Q2
  30s
  MT3G-Ia-c-4.2
  Edit
  Delete
 • Q3
  30s
  MT3G-Ia-c-4.2
  Edit
  Delete
 • Q4
  30s
  MT3G-Ia-c-4.2
  Edit
  Delete
 • Q5
  30s
  MT3RC-Ia-b-1.1.1
  Edit
  Delete
 • Q6
  30s
  MT3RC-Ia-b-1.1.1
  Edit
  Delete
 • Q7
  30s
  MT3RC-Ia-b-1.1.1
  Edit
  Delete
 • Q8
  30s
  MT3RC-Ia-b-1.1.1
  Edit
  Delete
 • Q9
  30s
  MT3VCD-Ic-e-1.5
  Edit
  Delete
 • Q10
  30s
  MT3VCD-Ic-e-1.5
  Edit
  Delete
 • Q11
  30s
  MT3VCD-Ic-e-1.5
  Edit
  Delete
 • Q12
  Dahil sa pandemya nawalan ng trabaho si Mang Kanor, kaya naman kailangan nyang (hanapbuhay)_____________para kanyang pamilya.
  hanapbuhay
  wala sa nabanggit
  maghanapbuhay
  hanapbuhayan
  30s
  MT3VCD-Ic-e-1.5
  Edit
  Delete
 • Q13
  Nalibot mo na ba? Islang napakaganda. Nabighani mga dayuhan, Malinis na dagat __________
  maalat
  mabango
  wala sa nabanggit
  paliguan
  30s
  MT3C-Ia-e-2.5
  Edit
  Delete
 • Q14
  Sa sangkalan nakatunganga, walang umaaway , walang nang-aalipusta. Dahil sa usok, ako’y______________.
  lumuluha
  wala sa nabanggit
  Maganda
  mabango
  30s
  MT3C-Ia-e-2.5
  Edit
  Delete
 • Q15
  Heto na ang magkakapatid nag-uunahang pumanhik.
  paa
  kuko
  wala sa nabanggit
  kamay
  30s
  MT3C-Ia-e-2.5
  Edit
  Delete
 • Q16
  Kaylapit-lapit mo na hindi ka pa nakikita.
  taenga
  wala sa nabanggit
  kidlat
  kulog
  30s
  MT3C-Ia-e-2.5
  Edit
  Delete
 • Q17
  Inutusan ako ni nanay na bumili ng _________________ng suka sa tindahan.
  isang bote
  isang salop
  wala sa nabanggit
  isang sako
  30s
  MT3G-Ia-c-1.2.1
  Edit
  Delete
 • Q18
  Nilagay niya ang lahat ng binili niyang asin sa __________________.
  isang garapon
  wala sa nabanggit
  sako
  isang dakot
  30s
  MT3G-Ia-c-1.2.1
  Edit
  Delete
 • Q19
  ____________ng buko ang napitas ng aking kuya kahapon.
  wala sa nabanggit
  isang kilo
  isang salop
  isang buwig
  30s
  MT3G-Ia-c-1.2.1
  Edit
  Delete
 • Q20
  Umakyat ng punong mangga si Kaloy , nakakuha siya ng __________mangga.
  isang kaing
  isang litro
  isang bote
  wala sa nabanggit
  30s
  MT3G-Ia-c-1.2.1
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class