Quizalize logo
placeholder image to represent content

FORMATIVE ASSESSMENT TEST – Grade 3 (SCIENCE)

Quiz by Maricar Y. Ladines

Grade 3
Science
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 3
Science
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

SC3-1-c1
S3MT-Ih-j-4

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
20 questions
Show answers
 • Q1
  30s
  SC3-1-c1
  Edit
  Delete
 • Q2
  Piliin ang tamang sagot. Ito ay anumang bagay na umuukupa ng espasyo at may bigat _____________.
  kulay
  solid
  atom
  matter
  30s
  SC3-1-c1
  Edit
  Delete
 • Q3
  Piliin ang tamang sagot. Ito ay may tiyak na hugis.
  tubig
  liquid
  solid
  mass
  30s
  SC3-1-c1
  Edit
  Delete
 • Q4
  30s
  S3MT-Ih-j-4
  Edit
  Delete
 • Q5
  30s
  S3MT-Ih-j-4
  Edit
  Delete
 • Q6
  30s
  S3MT-Ih-j-4
  Edit
  Delete
 • Q7
  30s
  S3MT-Ih-j-4
  Edit
  Delete
 • Q8
  30s
  S3MT-Ih-j-4
  Edit
  Delete
 • Q9
  30s
  S3MT-Ih-j-4
  Edit
  Delete
 • Q10
  30s
  S3MT-Ih-j-4
  Edit
  Delete
 • Q11
  Question Image
  30s
  S3MT-Ih-j-4
  Edit
  Delete
 • Q12
  Question Image
  30s
  S3MT-Ih-j-4
  Edit
  Delete
 • Q13
  30s
  S3MT-Ih-j-4
  Edit
  Delete
 • Q14
  Piliin ang tamang sagot. Bakit kaya ang naphthalene ball ay naglalaho kapag inilagay sa cabinet?
  Dahil mula solid, ito ay nagiging solid.
  dahil mula sa solid, ito ay nagiging gas
  Dahil mula sa liquid, ito ay nagiging gas.
  Dahil mula sa gas, ito ay nagiging solid
  30s
  S3MT-Ih-j-4
  Edit
  Delete
 • Q15
  Piliin ang tamang sagot. Ano ang nangyari sa lobo na nakalagay sa bunganga ng bote kapag inilagay sa mainit na tubig?
  Ang lobo na isang solid na nakalagay sa bunganga ng bote ay walang hangin.
  Ang lobo na isang solid na nakalagay sa bunganga ng bote ay unti-unting lumiliit.
  Ang lobo na isang solid na nakalagay sa bunganga ng bote ay unti-unting lumalaki.
  Wala sa nabanggit.
  30s
  S3MT-Ih-j-4
  Edit
  Delete
 • Q16
  Piliin ang tamang sagot. Bakit hindi natin nakikita ang hangin?
  dahil ang molecules ng gas ay magkakadikit
  Dahil ang molecules ng gas ay hindi napapansin
  Dahil ang molecules ng gas ay magkakalayo
  Dahil ang molecules ng gas ay malapit sa atin
  30s
  S3MT-Ih-j-4
  Edit
  Delete
 • Q17
  Piliin ang tamang sagot. Ano ang iyong naramdaman matapos mong hipan ang iyong kamay?
  may tubig
  lumamig ang kamay
  may hangin na lumabas
  mainit
  30s
  SC3-1-c1
  Edit
  Delete
 • Q18
  Piliin ang tamang sagot. Ano ang mangyayari sa lobo kapag hinipan?
  puputok
  Liliit
  hindi mahipan
  lalaki
  30s
  SC3-1-c1
  Edit
  Delete
 • Q19
  Piliin ang tamang sagot. Alin sa mga kagamitan sa ibaba ang ginagamit sa paglilinis ng katawan?
  detergent powder
  toothpaste
  sabon
  bleach
  30s
  SC3-1-c1
  Edit
  Delete
 • Q20
  Piliin ang tamang sagot. Alin ang bagay na nakalalason?
  asukal
  toothpaste
  wala sa nabanggi
  kerosene
  30s
  SC3-1-c1
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class