Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Piliin ang tamang sagot. Ito ay nagmula sa salitang ugat na “lipon” na nangangahulugang pangkat.
  ekonomiya
  Lipunan
  pampolitika
  barkada
  30s
  EsP9PL-Ia-1.1
 • Q2
  Piliin ang tamang sagot. Mahalaga ang lipunan sapagkat sa pamamagitan nito natatamo ng tao ang kanyang_______.
  kaganapan bilang tao
  espiritwalidad
  kasiyahan
  mataas na kalagayan
  30s
  EsP9PL-Ia-1.2
 • Q3
  Piliin ang tamang sagot. Ang lipunan ay samahan ng mga tao na may ___________.
  iisang paniniwala
  magagandang pangarap
  magkakaugnay na mithiin
  iisang layunin
  30s
  EsP9PL-Ib-1.3
 • Q4
  Piliin ang tamang sagot. Sa paanong paraan magagawang kabutihang panlahat ang isang personal na kabutihan gaya ng pagiging isang doctor upang kumita ng malaki para sa pamilya?
  Pamamahagi ng gamot ng may pangalan ng doctor
  Pagboboluntaryo na manggamot sa isang medical mission sa isang mahirap na baryo.
  Pagbibigay ng mga gamot na malapit ng maexpire.
  Pagtulong sa nangangailangan nang may kapalit
  30s
  EsP9PL-Ib-1.4
 • Q5
  Piliin ang tamang sagot. Ang pangunahing layunin ng lipunan ay ang _____________.
  pansariling kabutihan
  Mataas na kalagayan
  Kaganapan
  kabutihang panlahat
  30s
  EsP9PL-Ib-1.4
 • Q6
  Piliin ang tamang sagot. Sa paanong paraan magiging ganap ang pagkatao ng isang nilalang?
  Kapag naging tanyag siya sa mga tao
  kapag napaunlad niya ang kanyang sarili
  kapag nakapagbahagi siya sa kanyang kapwa..
  Kapag siya ay namatay ng mayaman
  30s
  EsP9PL-Ib-1.3
 • Q7
  Piliin ang tamang sagot. Ito ay mga halimbawa ng Prinsipyo ng Solidarity, maliban sa …
  bayanihan
  pagkakaroon ng panahon sa pagpupulong
  sama – samang pagtakbo para sa kalikasan
  pagkakaroon ng kaalitan
  30s
  EsP9PL-Ia-1.1
 • Q8
  Piliin ang tamang sagot. Bilang mag-aaral paano ka makatutulong sa ating lipunan?
  paggagala sa mall kasama ang mga kaibigan
  Pagsusumikap sa pag-aaral
  Pakikisama sa mga kamag-aral
  pag-iisip ng paraan upang yumaman
  30s
  EsP9PL-Ia-1.2
 • Q9
  Piliin ang tamang sagot. Ano ang pangunahing kondisyon upang maging maayos ang lipunan?
  Pakikiisa ng mga mamamayan.
  Pagkakaroon ng kanya-kanyang gawain sa lipunan
  Prinsipyo ng Solidarity at Subsidiarity
  Matapat na pamumuno.
  30s
  EsP9PL-Ib-1.4
 • Q10
  Piliin ang tamang sagot. Bakit nararapat na maging huwaran ang lider sa kanyang mga nasasakupan?
  Mabigat ang responsibilidad sa kanyang mga balikat
  Nangangilangan siya ng pakikiisa ng mga mamamayan
  Siya ang modelo ng pagiging mabuting mamamayan
  Siya ang namumumo sa isang lipunan.
  30s
  EsP9PL-Ib-1.3
 • Q11
  30s
  EsP9PL-Ic-2.1
 • Q12
  Piliin ang tamang sagot. Pinakamalaking magagawa ng mga mamamayan sa kanilang pamahalaan
  pagpuna
  pakikiisa
  pagdarasal
  pagbabantay
  30s
  EsP9PL-Ic-2.2
 • Q13
  Piliin ang tamang sagot. Ang kultura ay nangangahulugan ng mga sumusunod maliban sa isa…
  paraan ng pamumuhay ng mga sa isang bansa.
  Nabuong gawi ng isang partikular na pamayanan.
  sumasalamin sa mga tradisyon na ipinamana pa ng mga ninuno sa kain.
  gawaing ipinilit sa mga tao upang isabuhay.
  30s
  EsP9PL-Id-2.3
 • Q14
  Piliin ang tamang sagot. Ang katawagan sa pagsaayos ng lipunan na magkatuwang na isinasagawa ng pamahalaan at mamamayan….
  lipunang ekonomiya
  lipunang sibil
  lipunang Malaya
  lipunang political
  30s
  EsP9PL-Id-2.4
 • Q15
  Piliin ang tamang sagot. Kanino nakasalalay ang ikauunlad ng lipunan?
  lider
  mamamayan
  negosyante
  lahat
  30s
  EsP9PL-Id-2.4

Teachers give this quiz to your class