placeholder image to represent content

FORMATIVE ASSESSMENT TEST – Grade 9 (ESP)

Quiz by Maricar Y. Ladines

Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 8 skills from
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP9PL-Ia-1.1
EsP9PL-Ia-1.2
EsP9PL-Ib-1.3
EsP9PL-Ib-1.4
EsP9PL-Ic-2.1
EsP9PL-Ic-2.2
EsP9PL-Id-2.3
EsP9PL-Id-2.4

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Piliin ang tamang sagot. Ito ay nagmula sa salitang ugat na “lipon” na nangangahulugang pangkat.
  ekonomiya
  Lipunan
  pampolitika
  barkada
  30s
  EsP9PL-Ia-1.1
  Edit
  Delete
 • Q2
  Piliin ang tamang sagot. Mahalaga ang lipunan sapagkat sa pamamagitan nito natatamo ng tao ang kanyang_______.
  kaganapan bilang tao
  espiritwalidad
  kasiyahan
  mataas na kalagayan
  30s
  EsP9PL-Ia-1.2
  Edit
  Delete
 • Q3
  Piliin ang tamang sagot. Ang lipunan ay samahan ng mga tao na may ___________.
  iisang paniniwala
  magagandang pangarap
  magkakaugnay na mithiin
  iisang layunin
  30s
  EsP9PL-Ib-1.3
  Edit
  Delete
 • Q4
  Piliin ang tamang sagot. Sa paanong paraan magagawang kabutihang panlahat ang isang personal na kabutihan gaya ng pagiging isang doctor upang kumita ng malaki para sa pamilya?
  Pamamahagi ng gamot ng may pangalan ng doctor
  Pagboboluntaryo na manggamot sa isang medical mission sa isang mahirap na baryo.
  Pagbibigay ng mga gamot na malapit ng maexpire.
  Pagtulong sa nangangailangan nang may kapalit
  30s
  EsP9PL-Ib-1.4
  Edit
  Delete
 • Q5
  Piliin ang tamang sagot. Ang pangunahing layunin ng lipunan ay ang _____________.
  pansariling kabutihan
  Mataas na kalagayan
  Kaganapan
  kabutihang panlahat
  30s
  EsP9PL-Ib-1.4
  Edit
  Delete
 • Q6
  Piliin ang tamang sagot. Sa paanong paraan magiging ganap ang pagkatao ng isang nilalang?
  Kapag naging tanyag siya sa mga tao
  kapag napaunlad niya ang kanyang sarili
  kapag nakapagbahagi siya sa kanyang kapwa..
  Kapag siya ay namatay ng mayaman
  30s
  EsP9PL-Ib-1.3
  Edit
  Delete
 • Q7
  Piliin ang tamang sagot. Ito ay mga halimbawa ng Prinsipyo ng Solidarity, maliban sa …
  bayanihan
  pagkakaroon ng panahon sa pagpupulong
  sama – samang pagtakbo para sa kalikasan
  pagkakaroon ng kaalitan
  30s
  EsP9PL-Ia-1.1
  Edit
  Delete
 • Q8
  Piliin ang tamang sagot. Bilang mag-aaral paano ka makatutulong sa ating lipunan?
  paggagala sa mall kasama ang mga kaibigan
  Pagsusumikap sa pag-aaral
  Pakikisama sa mga kamag-aral
  pag-iisip ng paraan upang yumaman
  30s
  EsP9PL-Ia-1.2
  Edit
  Delete
 • Q9
  Piliin ang tamang sagot. Ano ang pangunahing kondisyon upang maging maayos ang lipunan?
  Pakikiisa ng mga mamamayan.
  Pagkakaroon ng kanya-kanyang gawain sa lipunan
  Prinsipyo ng Solidarity at Subsidiarity
  Matapat na pamumuno.
  30s
  EsP9PL-Ib-1.4
  Edit
  Delete
 • Q10
  Piliin ang tamang sagot. Bakit nararapat na maging huwaran ang lider sa kanyang mga nasasakupan?
  Mabigat ang responsibilidad sa kanyang mga balikat
  Nangangilangan siya ng pakikiisa ng mga mamamayan
  Siya ang modelo ng pagiging mabuting mamamayan
  Siya ang namumumo sa isang lipunan.
  30s
  EsP9PL-Ib-1.3
  Edit
  Delete
 • Q11
  30s
  EsP9PL-Ic-2.1
  Edit
  Delete
 • Q12
  Piliin ang tamang sagot. Pinakamalaking magagawa ng mga mamamayan sa kanilang pamahalaan
  pagpuna
  pakikiisa
  pagdarasal
  pagbabantay
  30s
  EsP9PL-Ic-2.2
  Edit
  Delete
 • Q13
  Piliin ang tamang sagot. Ang kultura ay nangangahulugan ng mga sumusunod maliban sa isa…
  paraan ng pamumuhay ng mga sa isang bansa.
  Nabuong gawi ng isang partikular na pamayanan.
  sumasalamin sa mga tradisyon na ipinamana pa ng mga ninuno sa kain.
  gawaing ipinilit sa mga tao upang isabuhay.
  30s
  EsP9PL-Id-2.3
  Edit
  Delete
 • Q14
  Piliin ang tamang sagot. Ang katawagan sa pagsaayos ng lipunan na magkatuwang na isinasagawa ng pamahalaan at mamamayan….
  lipunang ekonomiya
  lipunang sibil
  lipunang Malaya
  lipunang political
  30s
  EsP9PL-Id-2.4
  Edit
  Delete
 • Q15
  Piliin ang tamang sagot. Kanino nakasalalay ang ikauunlad ng lipunan?
  lider
  mamamayan
  negosyante
  lahat
  30s
  EsP9PL-Id-2.4
  Edit
  Delete
 • Q16
  Piliin ang tamang sagot. “Huwag mong itanong kung ano ang magagawa ng bansa para sa iyo, kundi itanong mo kung ano ang magagawa mo para sa iyong bansa.” Ang mga katagang ito ay winika ni:
  St. Thomas Aquinas
  John F. Kennedy
  Aristotle
  Bill Clinton
  30s
  EsP9PL-Id-2.3
  Edit
  Delete
 • Q17
  Piliin ang tamang sagot. Ano ang pagkakaiba ng lipunan sa komunidad?
  Sa lipunan, mas malaking pamahalaan ang nakasasakop samantalang sa komunidad ay mas maliit na pamahalaan.
  Sa lipunan, ang namumuno ay inatasan ng mga mamamayan na kamtin ang mithiin ng mga kasapi nito samantalang sa komunidad, ang mga tao ang nararapat na manaig sa pagkamit ng kanilang mga mithiin.
  Sa lipunan, ang nangingibabaw ay ang iisang tunguhin o layunin samantalang sa komunidad ang mahalaga ay ang pagkakabukod-tangi ng mga kabilang nito.
  Sa lipunan, ang pangkat ng mga tao ay may nagkakaisang interes, mithiin at pagpapahalaga samantalang sa komunidad ang namumuno ang nagbibigay ng direksiyon sa mga taong kasapi nito.
  30s
  EsP9PL-Ic-2.2
  Edit
  Delete
 • Q18
  Piliin ang tamang sagot. Alin sa mga pangkat ang nagpakita ng pagiging isang lipunan?
  pangkat ng mga mag-aaral na nanawagan na itigil ang online classes.
  pangkat ng mga mag-aaral na nagsisikap makatapos ng pag-aaral.
  pangkat ng mga mag-aaral na nagdaraos ng recollection.
  pangkat ng mga mag-aaral na nagawang tumulong sa kalinisan ng paaralan.
  30s
  EsP9PL-Id-2.3
  Edit
  Delete
 • Q19
  Piliin ang tamang sagot. Ang ___________ay usapin ng pagkakaloob ng tiwala
  pagmamalasakit
  pamamahala
  pag-aasikaso
  pag-aaruga
  30s
  EsP9PL-Id-2.4
  Edit
  Delete
 • Q20
  Piliin ang tamang sagot. Tumutukoy sa pagtutulungan ng mga mamamayan sa isa’t-isa habang gumagawa ang pamahalaan ng estraktura upang ito ay maging ganap.
  solidarity
  Subsidiarity
  substitution
  socialization
  30s
  EsP9PL-Ic-2.2
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class