placeholder image to represent content

Formative Test in Filipino 7

Quiz by ERNESTO T. ROBLES Jr.

Grade 7
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  30s
 • Q2
  Mula sa pruwebang nakalap ng korte, masasabing dapat makulong ang mga kasangkot sa scam na nakapambiktima ng kanilang kapwa.
  pahayag na nagbibigay patunay
  nagpapakita
  nagpapahiwatig
  may dokumentaryong ebidensiya
  30s
 • Q3
  Pinatunayan ng mga detalye sa balitang naisulat na puno ng katotohanan ang mga pahayag ng saksi.
  taglay ang matibay na kongklusyon
  nagpapakita
  nagpapahiwatig
  nagpapatunay/katunayan
  30s
 • Q4
  Ang pagtulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng COVID-19 ay nagpapahiwatig lamang na totoo ang layunin nito na makatulong sa marami.
  nagpapahiwatig
  nagpapakita
  may dokumentaryong ebidensiya
  nagpapatunay/katunayan
  30s
 • Q5
  Sa palengke, nakita si Usman ng mga tauhan ni Sultan Zacaria. Nakahihigit ang kanyang pisikal na anyo sa sultan kaya ipinabilanggo siya ng nito. Mula sa ugali ni Sultan Zacaria mahihinuha natin na ang kalagayan sa lipunan ng mga kagaya ni Usman ay:
  iginagalang
  sinusunod
  kinikilala
  api-apihan
  30s
 • Q6
  Mula sa pangyayaring inilahad, mahihinuha natin na:
  abusado ang may kapangyarihan
  malaki ang pagitan ng mahirap at mayaman
  mahirap ang kalagayan ng pangkaraniwang tao
  dapat pantay ang pagtingin sa lahat
  30s
 • Q7
  Dahil hindi matanggap ng sultan ang kanyang hitsura, nagsagawa siya ng kautusang ang lahat ng mga lalaking nakahihigit sa kanyang pisikal na anyo at dapat kitlin at maglaho at sinunod naman ito ng knyang nasasakupan. Dito mahihinuha natin na ang kaugalian sa lugar nila Sultan Zacaria ay:
  malakas ang kapangyarihan ng pinuno sa lahat
  itinuturing na ang utos ng sultan ay di mababali
  malaki ang kanilang respetong iniuukol sa kanilang mga pinuno at nakatatanda
  may paggalang sa kanilang pinuno
  30s
 • Q8
  Gumawa ng paraan si Potre na iligtas si Usman sa kamatayan,kahit ang ama niya ang kanyang matinding kalaban. Sa ugaling ito ni Potre mahihinuha natin na:
  sa pag-ibig lahat ay pantay-pantay
  sinuway niya ang kaugalian sa pagbibigay ng malaking respeto sa magulang
  susundin ang pag-ibig ,kahit di sang-ayon ang magulang
  isa sa kaugalian ng mga Muslim ay ang maging tapat sa pag-ibig
  30s
 • Q9
  Lubos ang tiwala ng mga mamamayang nasasakupan ni Ulod sa mga kababaihan kaya ito ang ipinadala sa pagtatanim ng mga halaman na isa sa mga sanhi ng tiwalang ito ay:
  Tagasunod lamang ang mga babae sa kanilang bayan.
  Mahuhusay ang mga babae sa pagtatanim.
  Sila lamang ang may kakayahang gawin ito.
  Maaasahan sa maraming gawain ang mga babae.
  30s
 • Q10
  Si Ulod ang bayaning kinikilala sa kanilang bayan, kaya naman bunga nito:
  Sumusunod ang marami sa kanya
  Marami ang takot sa kanya
  Walang kumalakalaban sa kanya
  Dumarami ang kanyang kaaway
  30s
 • Q11
  Agad na hinanap ni Ulod ang kapatid dahil dito:
  Kinuha rin niya ang kapatid ng binata.
  Hinamon niya ang binatang kumuha nito.
  Iginawa niya ito ng suklay.
  Ginawa niyang palamuti ang dalaga.
  30s
 • Q12
  Dumalaw si Ulod sa Dalaga ng Bundok Misimalum, ipinagkaloob ng dalaga ang kanyang sarili sa binata ito ay dahil sa :
  Ang mga babae ay para sa kanilang pinuno.
  Mahal niya si Ulod
  Isa ito sa kaugalian sa kanilang lugar.
  Nagtiwala siya sa kakayahan ni Ulod.
  30s
 • Q13
  Si Pilndok ay patuloy na naloloko ng kapwa niya hayop,kung ikaw ay tulad niyang mahilig anloko mahihinuhang mang maaaring mangyari ay:
  mamahalin ka ng marami
  magagalit ang marami saiyo
  iiwasan ka ng iyong mga kaibigan
  gagayahin ka ng iba
  30s
 • Q14
  Naisahan ni Pilandok ang buwaya at kung ginagawa mo rin ito sa iba ano ang mahihinuha mo sa mangyayari sa susunod ninyong pagkikita?
  irereklamo ka sa kinauukulan
  iiwasan kang kausapin
  kalilimutan ang nangyari
  maghihiganti ito sa iyo
  30s
 • Q15
  Labis ang tiwala ni Mang Kardo sa alaga niyang aso kaya ng hindi nito nagawa ang pagbabantay nang wasto sa kanilang bahay ay pinarusahan niya ito. Mula sa ginawa ni Mang Kardo na pagpaparusa sa aso mahihinuha natin na:
  Mapanghusga ang tao ng walang basehan.
  Dapat parusahan ang may sala.
  Mahalaga ang pagtitiwala.
  Mapagparusa ang tao.
  30s

Teachers give this quiz to your class