placeholder image to represent content

FORMATIVE TEST IN FILIPINO 9

Quiz by ERNESTO T. ROBLES Jr.

Grade 9
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Suriin ang sumusunod na mga pangyayari at tukuyin ang kaugnayan nito sa kasalukuyan sa lipunang Asyano. Naging miserable ang buhay niya dahil sa murang edad ay nagpakasal siya sa lalaking ipinagkasundo sa kanya at nagdala sa mahirap niyang kalagayan. Ipinapakita sa pangyayaring ito ang laganap na problema sa lipunan tulad ng:
  Kawalahan ng hanapbuhay
  Maagang pag-aasawa.
  Kahirapan sa pag-aasawa.
  Pakikialam ng magulang sa mapapangasawa ng anak
  30s
 • Q2
  Suriin ang sumusunod na mga pangyayari at tukuyin ang kaugnayan nito sa kasalukuyan sa lipunang Asyano. Matapos kumain ni Li-Hua ay muli siyang nagbihis at nagmamadaling umalis dahil kina-kailangan niyang bumalik sa sugalan dahil natalo siya ng araw na iyon. Masasalamin sa katauhan ni Lu-Hua sa kasalukuyan na may mga taong:
  Nahuhumaling sa sugal.
  Kailangang bumawi sa pagkatalo.
  Hanapbuhay ang pagsusugal.
  Hindi natatanggap ang pagkatalo.
  30s
 • Q3
  Suriin ang sumusunod na mga pangyayari at tukuyin ang kaugnayan nito sa kasalukuyan sa lipunang Asyano. Kahit malapit na manganak ay patuloy pa rin si Lian-Chiao sa pagtatrabaho ng mabibigat na gawain. Ipinapakita lamang sa pangyayaring ito na sa kasalukuyan ang mga babae ay:
  Ang babae ay katulong sa bahay.
  Nakakaranas pa rin ng diskriminasyon.
  Malalakas ang mga kababaihan.
  Talagang masipag ang mga babae.
  30s
 • Q4
  Suriin ang sumusunod na mga pangyayari at tukuyin ang kaugnayan nito sa kasalukuyan sa lipunang Asyano. Madalas na ipinagluluto ni Lian-Chiao ang asawa at mga anak na paborito nilang pagkain. Kahit hirap sa buhay ay pinipilit niyang ibigay ang lahat sa pamilya upang maging masaya ito. Pinapatunayan sa pangyayaring ito na likas sa mga Asyano ang:
  maluho
  mayabang
  mabait
  mapagsakripisyo
  30s
 • Q5
  Suriin ang sumusunod na mga pangyayari at tukuyin ang kaugnayan nito sa kasalukuyan sa lipunang Asyano. Nakadungaw sa bintana si Lian-Chaio at hinihimas ang bukol sa kanyang noo. Muling bumalik sa kanyang alaala kung paano niya napangasawa si Li-Hua na dati ay mayaman ngunit naghirap dahil sa pagkalulong sa sugal. Biglang tumulo ang luha ng babae. Maaaring iugnay ang pangyayaring ito sa:
  May mga taong hindi suwerte sa buhay.
  Marami ang nagsisisi sa huli.
  Walang naidudulot na maganda ang pagkalulong sa bisyo.
  Ang buhay ng tao ay hindi laging masaya.
  30s
 • Q6
  Bumuo ng sariling paghahatol o pagmamatuwid sa mga sumusunod na pangyayari: Bahay. Ospital. Bahay. Ospital. Paulit-ulit na takbo ng buhay na pakiramdam ni Adrian ay matatapos lamang kapag tuluyang nawala ang kanyang ama. Tama bang hangarin ni Adrian ang pagkawala ng kanyang ama bilang solusyon sa kanyang problema?
  Oo, dahil siya ang dahilan ng paghihirap ni Adrian
  Hindi, marami pa namang paraang magagamit
  Hindi, dahil katungkulan nating lingapin ang ating magulang
  Oo, dahil may buhay din siyang dapat unahin
  30s
 • Q7
  Bumuo ng sariling paghahatol o pagmamatuwid sa mga sumusunod na pangyayari: Bunsong anak sa tatlong magkakapatid si Adrian kaya naiwan sa kanya ang pag-aalaga sa amang maysakit, naisin man niyang gawin ang gustong gawin ay di niya magawa dahil sa obligasyon niya dito. Mula sa pangyayari tama bang maiwan sa kanya ang obligasyong ito?
  Hindi, dahil hindi ito katungkulan ng isang anak
  Oo, katungkulan lamang ito ng isang anak
  Oo, dahil wala namang ibang mag-aalaga sa kanyang ama
  Hindi, marami naman silang magkakapatid
  30s
 • Q8
  Bumuo ng sariling paghahatol o pagmamatuwid sa mga sumusunod na pangyayari: Binalak iligaw at iwan sa gubat ni Adrian ang amang maysakit upang makalaya na siya sa pangangalaga dito. Makatwiran ba ang kanyang ginawa?
  Hindi, dahil mahalaga ang buhay ng kanyang ama
  Hindi, maaari naman siyang umupa ng mag-aalaga dito
  Oo, dahil karapatan niyang gawin ito
  Hindi, iwan na lamang niya sa Home for the Aged
  30s
 • Q9
  Bumuo ng sariling paghahatol o pagmamatuwid sa mga sumusunod na pangyayari: Umuwi ang ama na masamang-masama ang timpla dahil naalis ito sa trabaho at nasa kalagitnaan ng halinghing si Muimui na ikinais ng ama kaya niya ito nasaktan. Makatwiran ba ito?
  Hindi, hindi kasalanan ng bata na nawalan siya ng trabaho
  Hindi, dahil hindi tama na saktan ng magulang ang kanyang anak.
  Oo, para manahimik si Muimui
  Oo, dahil nakadaragdag siya sa inis ng ama.
  30s
 • Q10
  Bumuo ng sariling paghahatol o pagmamatuwid sa mga sumusunod na pangyayari: Tiniis ng ina ni Muimui ang pananakit ng kanyang asawa. Tama ba na hindi siya lumaban?
  Hindi, dahil Maaari siyang magsuplong bilang paglaban sa kanya.
  Oo, dahil babae siya at hindi niya kaya ang lakas ng kanyang asawa.
  Hindi, kailangan niyang lumaban para hindi niya ito laging ginagawa.
  Oo, para hindi sila maghiwalay ng kanyang asawa.
  30s
 • Q11
  Hanapin sa taludtod ng tula ang dalawang salitang magkasingkahulugan. Sa gayong kalungkot na paghihiwalay Mamatay ako, siya’y nalulumbay
  Kalungkot / nalulumbay
  Siya’y / ako
  Mamatay / paghihiwalay
  Mamatay / malungkot
  30s
 • Q12
  Hanapin sa taludtod ng tula ang dalawang salitang magkasingkahulugan. Nang sa tarangkahan, ako’y makabagtas At ako’y umalis, tinunton ang landas
  Tarangkahan / umalis
  Landas / umalis
  Makabagtas / tarangkahan
  Umalis / makabagtas
  30s
 • Q13
  Hanapin sa taludtod ng tula ang dalawang salitang magkasingkahulugan. Ang puso kong tila ayaw nang tumibok Ang kawikaan ko, “Pusong naglalagot”
  Puso / kulog
  Puso / kulog
  Kawikaan / tumitibok
  Ayaw ng tumibok / pusong nalalagot
  30s
 • Q14
  Hanapin sa taludtod ng tula ang dalawang salitang magkasingkahulugan. Lubog na ang araw, kalat na ang dilim At ang buwn nama’y ibig nang magningning
  Lubog na ang araw / kalat na ang dilim
  Araw / buwan
  Dilim / lubog
  Lubog / buwan
  30s
 • Q15
  Hanapin sa taludtod ng tula ang dalawang salitang magkasingkahulugan. Puting kalapati, maglibot ka sa mundo Maglakbay ka hanggang sa makakaya mo.
  Maglibot / maglakbay
  Maglibot / makakaya
  Maglakbay / makakalaya
  Kalapati / makakalaya
  30s

Teachers give this quiz to your class