placeholder image to represent content

FPL Ikatlong Mahabang Pagsusulit

Quiz by Jackilyn Santiago

Grade 11-12
Filipino sa Piling Larang (Akademik)
Philippines Curriculum: SHS Applied Subjects (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 2 skills from
Grade 11-12
Filipino sa Piling Larang (Akademik)
Philippines Curriculum: SHS Applied Subjects (MELC)

CS_FA11/12PB-0a-c101
CS_FA11/12EP0a-c-39

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
17 questions
Show answers
 • Q1
  Ito ay isang institusyon ng kinikilala at respetadong mga iskolar, artista, at siyentista na ang layunin ay isulong, paunlarin, palalimin, palawakin ang kaalaman at kasanayang pangkaisipan upang mapanatili ang mataas na pamantayan ng partikular na larangan.
  Editoryal
  Akademiko
  Di-akademiko
  Akademya
  30s
  CS_FA11/12PB-0a-c101
 • Q2
  Ito ay tumutukoy sa edukasyon, iskkolarsyip, institusyon, o larangan ng pag-aaral nanagbibigay-tuon sa pagbasa, at pagsulat, at pag-aaral.
  Akademya
  Akademiko
  Editoryal
  Di-akademiko
  30s
  CS_FA11/12PB-0a-c101
 • Q3
  Ito ay tumutukoy sa mga gawaing labas sa pagiging akademik.
  Akademya
  Akademiko
  Editoryal
  Di-akademiko
  30s
  CS_FA11/12PB-0a-c101
 • Q4
  Ito ay maikling lagom ng isang pananaliksik, tesis, rebyu, daloy ng kumperensiya, o anumang may lalim na pagsusuri ng isang paksa o disiplina.
  Panukalang Proyekto
  Editoryal
  Abstrak
  Talumpati
  30s
  CS_FA11/12EP0a-c-39
 • Q5
  Ito ay sinasabing kaluluwa ng publikasyon.
  Editoryal
  Agenda
  Katitikan
  Talumpati
  30s
  CS_FA11/12EP0a-c-39
 • Q6
  Ito ay nagpapahayag ng mga kaisipan, pananaw, at saloobin ng isang tao sa harap ng madla.
  Panukalang Proyekto
  Sintesis
  Editoryal
  Talumpati
  30s
  CS_FA11/12EP0a-c-39
 • Q7
  Ito ay nagpapahayag ng mga dahilan sa pagsasagawa ng proyekto at mga layunin nito.
  Agenda
  Katitikan
  Talumpati
  Panukalang Proyekto
  30s
  CS_FA11/12EP0a-c-39
 • Q8
  Ito ay nagsisimula sa pangalan ng samahang magsasagawa ng pulong, lugar, petsa, talaan ng mga taong dumalo, at ang oras ng pagsisimula ng tagapanguna sa pagpupulong.
  Sintesis
  Katitikan
  Editoryal
  Talumpati
  30s
  CS_FA11/12EP0a-c-39
 • Q9
  Ito ay talaan ng mga paksang tatalakayin ng isang pagpupulong.
  Sintesis
  Katitikan
  Talumpati
  Agenda
  30s
  CS_FA11/12EP0a-c-39
 • Q10
  Ito ay ang pagsasama-sama ng mga ideya na may ibat ibang pinanggalingan sa isang sanaysay o presentasyon.
  Panukalang Proyekto
  Talumpati
  Agenda
  Sintesis
  30s
  CS_FA11/12EP0a-c-39
 • Q11
  Ito ay may obhetibong pananaw.
  Di-akademiko
  Akademiko
  Akademya
  Wala sa nabanggit
  30s
  CS_FA11/12PB-0a-c101
 • Q12
  Ito ay may subhetibong pananaw.
  Akademiko
  Akademya
  Di-akademiko
  Wala sa nabanggit
  30s
  CS_FA11/12PB-0a-c101
 • Q13
  Ito ay nakabatay sa mga datos mula sa sariling karanasan, pamilya, at komunidad ng sumulat.
  Akademya
  Wala sa nabanggit
  Akademiko
  Di-akademiko
  30s
  CS_FA11/12PB-0a-c101
 • Q14
  Ito ay may layuning magbigay ng ideya at impormasyon.
  Di-akademiko
  Wala sa nabanggit
  Akademya
  Akademiko
  30s
  CS_FA11/12PB-0a-c101
 • Q15
  Ito ay may hindi malinaw na estruktura ng mga ideya.
  Akademya
  Di-akademiko
  Akademiko
  Wala sa nabanggit
  30s
  CS_FA11/12PB-0a-c101

Teachers give this quiz to your class