placeholder image to represent content

Frågor för 35

Quiz by Marcus Persson

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Vad heter verbet "springa" i preteritum?

  Springer

  Ska springa

  Sprang

  Sprong

  30s
 • Q2

  Ordet "kall" är ett...

  Substantiv

  Verb

  Adjektiv

  Adverb

  20s
 • Q3

  Jag såg en hund. Den var .....

  galna

  gammal

  gamla

  gammalt

  20s
 • Q4

  Jag såg ett hus. Det var......

  fin

  rosat

  gult

  gula

  20s
 • Q5

  Gamla människor blir alltid dementa.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q6

  Personer med demenssjukdom får problem med minnet

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q7

  Många äldre invandrare kan inte prata svenska

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q8

  Mer än 20% av Sveriges befolkning är äldre än 60 år

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q9

  Demens finns i fyra nivåer. Begynnande, mild, måttlig och .....

  fantastisk

  maximal

  svår

  allvarlig

  30s
 • Q10

  Kvinnor lever oftast länge än män i Sverige

  true
  false
  True or False
  20s
 • Q11

  En plats där äldre kan bo och få hjälp kallas....

  äldrehus

  äldrevård

  äldreliving

  äldreboende

  30s
 • Q12

  Dementa personer förlorar ofta förmågan att tala. Detta kallas .....

  Agorafobi

  Agnosi

  Apraxi

  Afasi

  30s
 • Q13

  ADL är en vanlig förkortning när man jobbar med äldre. Vad betyder ADL?

  Avslutning av Dementas Liv

  Alla Dementa Lever

  Aktiviteter i Dagliga Livet

  Aktivera Dementas Lever

  45s
 • Q14

  Äldre personer sover oftast mycket bra på natten

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q15

  Hur stavas ordet?

  Sjukssköterska

  Skjuksköterska

  Sjuksköterska

  Sjucksköterska

  30s

Teachers give this quiz to your class