placeholder image to represent content

G7EsPQ3M1

Quiz by Salve M. Cerdeṅa

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ito ay nagmula sa salitang Latin na virtus (vir) na nangangahulugang “pagiging tao”.

  values

  birtud

  kilos-loob

  isip

  30s
 • Q2

  Ang mga hayop ay may taglay din na birtud. Ang pahayag ay ____.

  mali, sapagkat tao lamang ang pinagkalooban ng Diyos ng isip at kilos-loob

  tama, sapagkat tulad ng tao ang hayop ay mayroon ding damdamin.

  mali, sapagkat hindi naman kayang mag-isip ng hayop.

  tama, sapagkat lahat tayo ay nilikha ng Diyos.

  30s
 • Q3

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa Moral na Birtud?

  katatagan

  karunungan

  katarungan

  pagtitimpi

  30s
 • Q4

  Alin sa mga sumusunod ang katangian ng pagpapahalaga?

  Tumutukoy sa kung ano ang nakabubuti at kung paano ito maisasagawa

  Ang pagapapahalaga ang magagamit nating pundasyon upang malaman natin ang mga kilos na nararapat at dapat nating isagawa

  Kaalaman na nakatutulong sa pagbuo ng mga rason base sa mga tanggap na katotohanan at prinsipyo

  Gumagamit ng kilos-loob upang maibigay sa tao ang nararapat para sa kaniya.

  30s
 • Q5

  Ito ay kaalaman na tumutukoy sa kung ano ang nakabubuti at kung paano ito maisasagawa.

  Art

  Wisdom

  Science

  Prudence

  30s
 • Q6

  Ito ay nagmula sa salitang Latin na valore na nangangahulugang pagiging makabuluhan o pagkakaroon ng saysay o kabuluhan

  birtud

  isip

  kilos-loob

  values

  30s
 • Q7

  Ano ang pagkakaiba ng Intelektuwal at Moral na birtud?

  Ang Intelektuwal na Birtud ay may kinalaman sa isip ng isang tao samantalang ang Moral na Birtud ay may kinalaman sa puso ng tao

  Ang Intelektuwal na Birtud ay may kinalaman sa isip ng tao samantalang ang Moral na Birtud ay may kinalaman sa kilos-loob ng isang tao

  Ang Intelektuwal na Birtud ay nagbabago samantalang ang Moral na Birtud ay hindi nagbabago

  Ang Intelektuwal na Birtud ay may kinalaman sa kilos-loob ng isang tao samantalang ang Moral na Birtud ay may kinalaman sa isip ng tao

  30s
 • Q8

  Alin sa mga sumusunod ang katangian ng Pagpapahalagang Kultural na Panggawi (Cultural Behavioral Values)?

  obhetibo

  eternal

  pangkalahatan

  subhetibo

  30s
 • Q9

  Ano ang pagkakaiba ng Absolute Moral Values at Cultural Behavioral Values?

  Ang Absolute Moral Values ay nagmula sa loob ng tao at ang Cultural Behavioral Values ay nagmula sa labas ng tao

  Ang Absolute Moral Values ay paghahangad ng ikabubuti ng kapwa at ang Cultural Behavioral Values ay ang pagtuklas sa mga katanungan

  Ang Absolute Moral Values ay nagsasaad ng kung ano ang sapat sa ating mga ninanais at ang Cultural Behavioral Values ay base sa kung ano ang makatuwiran

  Ang Absolute Moral Values ay mga prinsipyo na tanggap ng lahat ng tao at ang Cultural Behavioral Values ay mga pansariling prinsipyo ng isang tao

  30s
 • Q10

  Ano ang pgakakaugnay ng birtud at pagpapahalaga?

  Ang birtud ay may kinalaman sa isip ng tao at ang pagpapahalaga ay may kinlaman sa pag-uugali

  Ang birtud at pagpapahalaga ay itinuturing din na mga kakayahan na naiuugnay sa ating isip at kilos-loob

  Ang birtud ay makatutulong sa atin na piliin ang mga bagay na ating pahahalagahan sa buhay

  Sila ang nag-uugnay sa ating isip at damdamin

  30s

Teachers give this quiz to your class