placeholder image to represent content

GRADE 11 Komunikasyon at Pananalliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Quiz by ELI-RAE ALIPIO

Grade 11
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino
Philippines Curriculum: SHS Core Subjects (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 8 skills from
Grade 11
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino
Philippines Curriculum: SHS Core Subjects (MELC)

F11PN – Ia – 86
F11PD – Ib – 86
F11PD – Id – 87
F11EP – Ie – 31
F11PS – Ig – 88
F11PB – If – 95
F11PU – Ig – 86
F11WG – Ih – 86

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Ang mga mag-aaral sa senyor hayskul ay hinihikayat na malinang ang kanilang kakayahan sa mga akademikong gawain sapagkat kanila itong magagamit ng lubusan sa iba’t ibang kursong kanilang kukunin sa kolehiyo at higit lalo sa larangan ng paghahanap-buhay pagdating ng araw.

      

  Wikang Pambansa

  Wikang Opisyal

  Wikang Panturo

  30s
  F11PN – Ia – 86
 • Q2

  Ang SM Bataan baKA ( siguro) buKAS ( open) BUkas (tomorrow) kaya SAma (join) ka na sa amin dahil malamangpuNO (wala ng espasyo) sa sasakyannatin bukas.

  Heterogeneous

  Bilinggwalismo

  Monolinggwalismo

  Homogeneneous  

  30s
  F11PD – Ib – 86
 • Q3

  Mahal na mahal ko si erpat at ermat ko. Lodi ko sila sa pagpapalaki ng mga anak at ang katatagan nilabilang mga magulang. Gagawin nila ang lahat makapagtapos lang kaming letmakung ngunit igop niyang mga anak.

  Monolinggwalismo

  Homogeneneous

  Bilinggwalismo

  Heterogeneous

  30s
  F11PD – Ib – 86
 • Q4

  Mahalin at respetuhin angiyong mga magulang sapagkat yolo (youonly live once). Iparamdam araw-araw sa kanila ang lahat ng mga magagandangpag-uugali ng isang mabuting anak.

  Bilinggwalismo

  Monolinggwalismo

  Heterogeneous

  Homogeneneous

  30s
  F11PD – Ib – 86
 • Q5

  Si Filipina ay isangturista sa Batangas. Habang siya ay naghihintay ng binili niyang kapeng barakobilang kaniyang pasalubong sa kaniyang pag-uwi tinanong niya ang tindera.

       Filipina: Bakit kilala ang kapeng barako sa inyonglugar?

       Tindera: Dahil sa amingkape ay matapang at naiiba ang lasa sa lahat ng kape sa Pilipinas. Bakit ga mo naitanong iha?

  Bataysa usapan ng turista at tindera, anong barayti ng wika nabibilang ang mganakalihis na salita.

  Idyolek

  Dayalek

  Sosyolek

  Etnolek

  30s
  F11PD – Id – 87
 • Q6

  Nag-usap-usap ang mgatanyag na newscaster sa telebisyon hinggil sa mga suliraning idinulot ngpandemya sa Pilipinas maging sa buhay ng bawat Pilipino.

  “Magandang Gabi Bayan” ang pambungad na sinabi ni Noli De Castro.  “Itoang iyong Igan” na winika naman ni Arnold Clavio.Napakaraming suliranin angpatuloy na hinaharap ng ating bansa lalo na sa suliraning pang-ekonomiyasapagkat sa talamak na korupsyon sa bansa. “Hindika namin tatantanan” ang mariing wika ni Mike Enriquez. At ayon kay TedFailon sa mga namumuno sa ating bansa, “HoyGising”. Subalit ayon kay Kim Atienza kailangang magpatuloy sa buhaysapagkat “ang buhay ay weather weatherlang yan”

  Sosyolek

  Idyolek

  Etnolek

  Dayalek

  30s
  F11PD – Id – 87
 • Q7

  Alin sa mga sumusunod angsalitang ginagamit sa lugar na pinagkukulunganng mga isda sa laot?

  Balsa

  Kural

  Hardin

  Baklad

  30s
  F11PD – Id – 87
 • Q8

  Aling papel sa bangko angdapat sulatan ng taong gustong kumuha ng pera sa kaniyang bankbook?

  transcript

  withdrawal slip

  checking account 

  deposit slip

  30s
  F11PD – Id – 87
 • Q9

  Alin ang nasa isip ng mga mag-aaral kung hahanapin niya ang guro sa paaralan?

  showroom

  courtroom

  accounting room

  faculty room

  30s
  F11PD – Id – 87
 • Q10

  Sa buhay ng isang mag-aaral sa Senyor Hayskulbahagi na ang pagsasaliksik sa pamamagitan ng pagkokonsulta sa iba’t ibangsanggunian tulad ng mga aklat at maging sa internet.

  Regulatori

  Heuristiko

  Impormatibo

  Instrumental

  30s
  F11EP – Ie – 31
 • Q11

  Nagtanong ka sa iyong kaibigan kung saan angmabilis at madaling paraan para makarating sa inyong pagkakampingan sa Bataan.Itinuro niya  sa iyo ang tama, mabilis,at ligtas na daan papunta roon.

  Instrumental

  Regulatori

  Impormatibo

  30s
  F11EP – Ie – 31
 • Q12

  Gagawa ka ng proyekto sa Filipino.Ito ay isang spoken word poetry. Naismo itong ihandog sa iyong mga guro na walang pagod sa pagtuturo at pagbabahaging mga kaalaman maging ng kagandahang-asal sa mga kabataan.

  Personal

  Representatibo

  Interaksyunal

  30s
  F11EP – Ie – 31
 • Q13

  Si Kobe ay mahusay na manlalaro ng basketbol.Dahil kilala siya sa kanilang eskwelahan bilang varsity maraming humahanga sakaniyang husay at galing sa paglalaro. Umuwi siya ng hatinggabi na dahil sapag-eensayo, napagsabihan siya ng kaniyang ama dahil delikado na ang panahon.

  Personal

  Representatibo

  Imahinatibo

  30s
  F11EP – Ie – 31
 • Q14

  Tuwing nalalapit ang pasko, naaalala ng mgaPilipino si Jose Marie Chan sapagkat ang awiting “Christmas in Our Hearts” ayhudyat ng mga Pilipino upang magsimulang maramdaman ang presensya ng pasko sapuso at isipan ng bawat isa.

  Personal

  Interaksyunal

  Representatibo

  30s
  F11EP – Ie – 31
 • Q15

  Sa tuwing selebrasyon ng World Teacher’s Day,iba’t ibang presentasyon ang naiisip ng mga mag-aaral tulad ng paggawa ng sulat, mga pagbati sa socialmedia, paghahandog ng awitin at mga sopresa na inihanda sa loob ng silid-aralanupang makita at maipadama ang lubos na pagpapahalaga sa lahat ng sakripisyo naginagawa ng mga guro sa bawat mag-aaral

  Representatibo

  Personal

  Imahinatibo

  30s
  F11EP – Ie – 31

Teachers give this quiz to your class