placeholder image to represent content

Grade 11 PERDEV PRE-TEST

Quiz by Aaron Paul V. Taroy

Grade 11/12
Personal Development
Philippines Curriculum: SHS Core Curriculum Subjects

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 11/12
Personal Development
Philippines Curriculum: SHS Core Curriculum Subjects

EsP-PD11/12CA-Ie-4.2

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  May mahabang pagsusulit si Elsa ngunit hindi siya nakapag-aral dahil ginabi na siya nang uwi galing sa kaarawan ng kaniyang matalik na kaibigan. Nakikita niya ang sagot mula sa kaniyang katabi.

  Tama ba o mali na kopyahin niya ito?

  Mali, hindi ito dapat na kopyahin ni Elsa nang walang paalam.

  Mali, dahil kung ano ang ang nalalaman ni Elsa iyon lamang ang dapat na isulat sa papel

  Tama, dahil ang layunin ni Elsa ay ang makapasa sa pagsusulit

  Tama, dahil hindi naman niya hiningi ang sagot at kusa naman itong nakita ni Elsa

  120s
  EsP-PD11/12CA-Ie-4.2
 • Q2

  Si Victor ay isang espesyalistang doktor sa puso. Siya ay maingat sa pagbibigay kung anong gamot ang nararapat sa pasyente dahil alam niya bilang doktor na hindi lahat ng gamot na kaniyang ibinibigay ay may magandang idudulot sa mga pasyenteng iinom nito. Alin sa mga salik na nag-uugnay sa makataong kilos ang ipinakita ni Victor?

  Kilos

  Kahihinatnan

  Sirkumstansiya

  Layunin

  120s
 • Q3

  Naging pangulo ng kanilang pangkat si Leni. Simula sa araw nang siya ay manalo, ginampanan niya nang lubos ang kaniyang tungkulin at responsibilidad. Ano kayang prinsipyong sumasakop sa sirkumstansiya ng kilos ang makikita rito?

  Ang sirkumstansiya ay maaaring magdulot ng bagong kabutihan sa masamang kilos at bagong masamang hangarin sa masamang kilos

  Ang sirkumstansiya maaaring lumikha ng mabuti o masamang kilos

  Ang sirkumstansiya ay hindi maaaring gawing mabuti ang masama

  120s
 • Q4

  Nangangailangan ng pera si Lucho dahil may nais siyang bilhin. Isang araw habang wala ang kaniyang mga magulang ay pumasok siya sa kanilang silid. Dahil alam naman niya ang pinagtataguan ng pera at naisip na hindi naman siya mapagbibintangan ay kumuha siya dito ng 1000.00 piso. Ang pagkuha ni Lucho ng pera sa kabinet ng mga magulang ay masama. Nadaragdagan ng panibagong kasamaan ang kaniyang ginawa dahil

  Kinuha niya ito nang wala ang kaniyang mga magulang

  Ang pagkuha niya ng pera ay hindi nagpakita ng pagrespeto

  Kinuha niya ito nang walang paalam

  120s
 • Q5

  Si Andrea ay napapabilang sa mga mag-aaral na may karamdaman sa puso, kaya gustuhin man niyang makipaglaro ng volleyball ay hindi pwede dahil mahihirapan siyang huminga.

  Paraan

  Sirkumstansiya

  Layunin

  120s
 • Q6

  Ito ay tumutukoy sa isang sitwasyon o kondisyon kalagayan ng kilos na makakabawas o makakadagdag sa kabutihan o kasamaan ng isang kilos.

  Paraan

  Layunin

  Sirkumstansiya 

  120s
 • Q7

  Ito ay bunga ng kasalukuyang sitwasyon paano natin matutugunan o magagawa ang makataong kilos.

  Layunin

  Sirkumstansiya

  Paraan

  120s
 • Q8

  Ito ang siyang nag didikta sa atin na gumawa o tumulong sa ating kapwa sa anumang sitwasyon masama o mabuti.

  Layunin

  Sirkumstansya

  Paraan

  120s
 • Q9

  Ito ay bunga ng ating isip na nag-uutos na gawin ang isang kilos o pasiya.

  Sirkumstansya

  Layunin

  Paraan

  120s
 • Q10

  Ang konsepto ng personal na ugnayan ng tao sa Diyos at pag-asam sa mga bagay na hindi nakikita.

  Pananampalataya

  Pagmamahal

  Konsensya

  120s
 • Q11

  Ang mga susumusunod ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos sa ating kapwa at sa lahat ng Kanyang nilikha maliban sa:

  Pag-aabuso sa kapaligiran

  Pagpapakain sa mga nagugutom

  Pag-aalaga sa may sakit

  120s
 • Q12

  Ang tatlong pangunahing relihiyon sa daigdig ay nagkakaisa sa panuntunan ng kanilang aral. Ito ay:

  Iisa ang Diyos

  Pag mamahal

  Debosyon

  120s
 • Q13

  Isa si dating DENR Secretary Gina Lopez sa mga “environmental advocates” na ngangangalaga sa ating mga kagubatan at tutol sa mga pagmimina sa ating mga kabundukan dahil sa masamang epekto nito sa kalikasan katulad ng mga sumusunod maliban sa:

  pagkasira ng ecosystem

  polusyon sa tubig

  polusyon sa hangin

  Lahat ng nabangit

  120s
 • Q14

  Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang sa pagdarasal o sa pagdedebosyon, nangangahulugan ito na.

  Ang pananampalataya at gawa ang patunay na nagmamahal ang tao sa Diyos.

  Ang pagmamahal sa Diyos ay maipapadama sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa.

  Hindi sapat ang panalangin at debosyon upang mahalin ang Diyos

  120s
 • Q15

  Ano ang pinakamabuting gawin kung nagtapat ang iyong kaibigan na siya ay buntis at hindi pa handa upang mapanindiganan ito?

  Payuhan ang kaibigan na ituloy na lang ang pagbubuntis.

  Hikayatin ang kaibigan na sumangguni sa isang counselor o sinomang propesyonal.

   Sabihing lumayo at magtago muna sa probinsiya upang makaiwas sa tsismis

  Ipaalam agad sa magulang.

  120s

Teachers give this quiz to your class