placeholder image to represent content

GRADE 12 - UNIT 10 MOET

Quiz by Sơn Nguyễn

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
31 questions
Show answers
 • Q1
  ≈ be at stake of extinction: có nguy cơ tuyệt chủng
  Be in danger of extinction
  10s
 • Q2
  được đặt tên theo (ai đó)
  be named after
  10s
 • Q3
  ≈ drive to the verge of / on the verge of: trên bờ vực của
  be on the edge of
  10s
 • Q4
  ≈ be sensitive to: dễ bị tổn thương
  be vulnerable to
  10s
 • Q5
  ≈ die out: tuyệt chủng
  become extinct
  10s
 • Q6
  thu lợi từ
  benefit from
  5s
 • Q7
  cây xương rồng
  cactus / cacti
  5s
 • Q8
  khai thác phục vụ thương mại
  commercial exploitation
  10s
 • Q9
  sự bảo tồn
  conservation
  10s
 • Q10
  = humid / moist /wet : vùng ẩm ướt, ẩm ướt
  damp
  10s
 • Q11
  loài nguy hiểm (gây nguy hiểm cho loài khác)
  Dangerous species
  10s
 • Q12
  ≈ dry / arid land / sandy area: vùng khô hạn, sa mạc
  desert
  10s
 • Q13
  ≈ sandy hummock: cồn cát, đồi cát
  dune
  5s
 • Q14
  ≈ pass law: ban hành, thông qua điều luật
  enact law
  10s
 • Q15
  loài đang gặp nguy hiểm
  endangered species
  10s

Teachers give this quiz to your class