placeholder image to represent content

Grade 3 AP Division Achievement Test

Quiz by Zaira Mae B. Garcia

Grade 3
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 18 skills from
Grade 3
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

AP3LAR- Ia-1
AP3-1-N2
AP3-1-N1
AP3LAR- Ie-7
AP3LAR- If-10
AP3LAR- Ig-h-11
AP3EAP- IVa-1
AP3LAR- Ii-14
AP3KLR- IIa-b-1
AP3KLR- IIc-2
AP3KLR- IId-3
AP3KLR- IIe-4
AP3KLR- IIf-5
AP3KLR- IIg-6
AP3KLR- IIh-i-7
AP3KLR- IIj-8
AP3PKR- IIIa-1
AP3PKR- IIIa-2

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Ang mga simbolo o panandang ginagamit sa aktual na mapa ay may mga taglay na kahulugan. Piliin ang larawang na sumisimbulo sa “bulubundukin”.

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  AP3LAR- Ia-1
 • Q2

  Bakit mahalagang malaman ang kahulugan ng mga simbolong ginagamit sa mapa?

  upang madaling matunton ang hinahanap na lugar

  upang matutong maghanap

  upang maisa-isa ang nakaguhit sa mapa

  upang matandaan ng mga lugar na napuntahan na

  30s
  AP3LAR- Ia-1
 • Q3

  Ang __________ ay isang intrumentong karaniwang ginagamit ng mga manlalakbay sa pagtukoy ng direksyon.

  compass

  compass rose

  iskala

  Hilagang Direksiyon

  30s
  AP3-1-N2
 • Q4

  Ano ang panandang nakikita sa ilalim na bahaging mapa na nagpapakita ng katumbas na distansya sa mapa sa aktuwal na distansya sa lupa?

  Hilagang Direksiyon

  iskala

  compass rose

  compass

  30s
  AP3-1-N2
 • Q5

  Suriin ang mga sumusunod na pahayag. Ang mga nabanggit ay tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman sa populasyon ng sariling pamayanan, MALIBAN sa isa. Anong pahayag ito?

  upang malaman ang mga hakbang sa mga suliranin sa pamayanan

  upang magmalasakitan ang bawat taong nakatira sa isang pamayanan

  upang malaman ang iba’t ibang programa para sa ikauunlad ng pamayanan

  upang mahambing ang estado ng buhay ng bawat mamamayan sa isang pamayanan

  30s
  AP3-1-N1
 • Q6

  Tinagurian itong pinakamalamig na lalawigan sa Gitnang Luzon. Dito matatagpuan ang bundok ng Telakawa na siyang pinakamataas na bundok sa lalawigan.

  Aurora

  Tarlac

  Pampanga

  Bataan

  30s
  AP3LAR- Ie-7
 • Q7

  Suriin ang mga sumusunod na pangungusap, alin sa mga pahayag ang nagpapakita ng katangiang pisikal na nagpapakilala sa lalawigan ng Bataan?

  Ang lalawigan ay isang peninsula.

  Halos 80 porsiyento ng lupain ay katubigan.

  Ang lalawigan ay nasa silangang bahagi ng GitnangLuzon.

  Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng mgamamamayan.

  30s
  AP3LAR- Ie-7
 • Q8

  Alin sa mga sumusunod ang nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa Ilog Pampanga?

  Bumabagtas ang ilog sa lalawigan ng Zambales at Bataan.

  Ito ang pinakamalaking ilog sa bansa.

  Dating tinatawag na Rio Grande de Pampanga ang ilog.

  Ang ilog ay nagmumula sa Pampanga.

  30s
  AP3LAR- If-10
 • Q9

  Bilang isang bata, paano ka makatutulong sa maayos na pagdaloy ng mga anyong tubig sa rehiyon?

  Huwag makialam sa anumang gawain ng pamayanan.

  Magtapon ng basura sa mga daluyan ng tubig at ilog.

  Tumulong sa paglilinis ng mga kanal at ilog.

  Hintayin ang pamahalaan na linisin ang mga anyong tubig.

  30s
  AP3LAR- If-10
 • Q10

  Sa mga lalawigan sa Gitnang Luzon, aling lalawigan ang may mataas na posibilidad na magkaroon ng pagguho ng lupa?

  Bataan     

  Aurora                 

  Pampanga

  Bulacan

  30s
  AP3LAR- Ig-h-11
 • Q11

  Ang mga sumusunod ay maagap at wastong pagtugon sa kalamidad, MALIBAN sa isa. Ano ito?

  lumabas sa loob ng gusali at humanap ng ligtas na lugar

  magpanic at magtago

  makinig sa radyo ng balita             

  maghanda ng emergency kit

  30s
  AP3LAR- Ig-h-11
 • Q12

  Suriin ang sumusunod na pangungusap. Alin ang nagpapakita ng matalinong pamamaraan ng pangangasiwa ng likas na yaman?

  pagkakaingin at pag-uuling

  paggamit ng dinamita at maliliit na butas ng mga lambat

  pagmimina ng kulang ang kaalamang panteknolohiya

  maagap na pagtatanim sa nakakalbong kagubatan

  30s
  AP3EAP- IVa-1
 • Q13

  Saan matatagpuan ang agrikultura sa paggawa ng asukal?

  Zambales

  Aurora                 

  Bataan     

  Tarlac

  30s
  AP3LAR- Ii-14
 • Q14

  Ano ang kahulugan ng salitang pampang?

  tribo

  tulay

  kapitbahay

  tabing-ilog

  30s
  AP3KLR- IIa-b-1
 • Q15

  Ang lalawigan ng Bulacan ay hango sa salitang bulak. Ang bulak ay isang halamang ginagamit sa paggawa ng __________?

  gusali

  tela

  sawali

  bahay

  30s
  AP3KLR- IIc-2

Teachers give this quiz to your class