placeholder image to represent content

Grade 6 Filipino

Quiz by Jamie Betina Parrel

Grade 6
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 10 skills from
Grade 6
Filipino
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

F6WG-Ia-d-2
F6PN-Ij-28
F6PN-Id-e-12
F6PB-IIIg-17
F6L-IIf-j-5
F6L-IIf-j-5
F6WG-IIIj-12
F6WG-IVa-j-13
F6PB-IVc-e-22
F6PT-IVb-j-14

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang kuwento at sagutin ang katanungan. Piliin ang letra ng tamang sagot.

  Si Aling Rosa ay isang balo. Siya ay may sampung taong gulang na anak na babae na ang pangalan ay Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kaniyang anak.Tinuturuan niya ito ng mga gawaing- bahay. Dahil nag-iisang anak , ayaw gumawa ni Pinang lagi niyang ikinakatuwiran na alam na niyang gawin ang anumang itinuturo ng kaniyang ina. Isang araw ay nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing-bahay.Inutusan siya ng ina na magluto ng lugaw.Kumuha si Pinang ng isang dakot sa bigas,inilagay sa palayok , hinaluan ng tubig at pagkatapos ay isinalang sa apoy.Iniwan niya ang niluluto at naglaro na , dahil sa kapabayaan ang ilalim na bahagi ng lugaw ay namuo at dumikit sa palayok. Nagpasensya na lang si aling Rosa. Isang araw,sa paghahanda ng pagluluto, hindi makita ni Pinang ang sandok.Lumapit siya sa ina at nagtanong.Nagalit ang ina sa katatanong ni Pinang. “Naku! Pinang sana”y magkaroon ka ng maraming mata upang lahat ng bagay ay makita mo at hindi ka tanong nang tanong”. Dahil galit ang ina , hindi na umimik si Pinang . Umalis siya upang hanapin ang sandok.Kinagabihan nabahala si Aling Rosa nang hindi pa bumabalik ang anak.Nagpilit siyang bumangon at kumain.Tinawag niya ang anak ngunit walang lumalapit sa kaniya. Isang umaga, habang nagwawalis ng bakuran si Aling Rosa ay may nakitang isang uri ng halaman na tumubo sa silong ng kanilang bahay. Hindi niya alam kung anong uri ng halaman iyon .Binunot niya at itinanim sa kanilang halamanan.Lumaki ang halaman at di nagtagal ay namunga. Nagulat si Aling Rosa sa anyo ng bunga.Hugis ulo ito at napapalibutan ng maraming mata.

  Ano ang likas na katangian ni Pinang bilang isang kabataan ayon sa kuwentong binasa?

  tamad at ayaw makinig sa magulang

  nawiwili sa barkada

  mahilig makipaglaro sa labas ng bahay

  palasagot sa magulang

  30s
  F6WG-Ia-d-2
 • Q2

  "Naku! Pinang sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang lahat ng bagay nakikita mo at hindi ka tanong nang tanong." Anong damdamin ang namamayani sa tauhan batay sa kaniyang pahayag?

  nagagalit

  naiinis

  naiinis

  natutuwa

  30s
  F6WG-Ia-d-2
 • Q3

  Nalalapit na ang pista. May patimpalak ang barangay. _______________ ang kailangan ng magkakapit-bahay upang maging maayos at malinis ang kanilang kalye.

  kapit-bisig

  kapit-tuko

  pasang-krus

  30s
  F6PN-Ij-28
 • Q4

  Malapit sa puso ng mga taga nayon si Aling Ofel dahil sa kanilang pagtulong kay Pedro na __________________ dahil sa pagkawala ng kaniyang mga magulang.

  hilong-talilong

  bantay-salakay

  ulilang-lubos

  30s
  F6PN-Ij-28
 • Q5

  Maagang gumising si Angelica dahil unang araw ng pasukan. Subalit biglang bumuhos ang malakas na ulan. 

  Matutulog na lamang siya

  Hihingi ng paumanhin sa guro kung bakit nahuli sa klase

  Hihintaying tumila ang ulan

  Hindi na siya papasok ng paaralan

  30s
  F6PN-Id-e-12
 • Q6

  Palaging sumasakit ang sikmura ni Perla pagkatapos kumain. May nagsasabi sa kanya na patingnan nya ito sa albularyo at mura pa ang bayad. Marami naman ang nagpapayo na sa doktor siya magpatingin at sigurado pa siya. Sa palagay mo, kanino siya magpapatingin?

  Magpapatingin siya sa doktor dahil ito ay ispesyalista sa sakit ng sikmura.

  Hindi na siya magpapatingin sa doktor man o albularyo.

  Magpapatingin siya sa doktor upang malaman ang kaniyang karamdaman

  Sa albularyo siya magpapatingin para makatipid.

  30s
  F6PB-IIIg-17
 • Q7

  Magkaibigan sina Guila at Lerma. biglang hindi kinausap ni Lerma si Guila na hindi naman niya alam ang dahilan. Ano kaya ang gagawin ng bawat isa?

  maghahanap na lang sila ng bagong kaibigan

  Mag-uusap silang dalawa upang magkaunawaan. 

  Hindi na sila magpapansinan habang buhay. 

  Lalayuan na lang nila ang isa’t isa.

  30s
  F6PB-IIIg-17
 • Q8

  Sumakay kami ng traysikel papunta sa bahay nina Lolo at Lola.

  Perpektibo

  walang kilos

  Imperpektibo

  Kontemplatibo

  30s
  F6L-IIf-j-5
 • Q9

  Papasyal din kami sa bulkang Mayon.

  walang kilos

  Perpektibo

  Imperpektibo

  Kontemplatibo

  30s
  F6L-IIf-j-5
 • Q10

  Pabulong na nagdasal ang mga bata.

  Panulad

  Pamaraan

  Pamanahon

  Panlunan

  30s
  F6L-IIf-j-5
 • Q11

  Piliin ang tamang pangatnig na dapat iugnay upang mabuo ang pangungusap? Matiyaga niyang itinanim ang mga gulay ________ nasira ang mga ito ng bagyo.

  bagaman

  samakatuwid

  kaya

  subalit

  30s
  F6WG-IIIj-12
 • Q12

  Anong pang-angkop ang iyong gagamitin kung ang nauunang salitang iuugnay sa pangalawang salita ay nagtatapos sa patinig?

  na

  -g

  nang

  ng

  30s
  F6WG-IIIj-12
 • Q13

  Piliin kung ano uri ng pangungusap ang ibigay na halimbawa. Piliin ang titik ng tamang sagot. “Ang wika ang pinakamahalagang sangkap ng komunikasyon.”

  padamdam

  patanong

  pasalaysay

  pautos

  30s
  F6WG-IVa-j-13
 • Q14

  Yehey! Pupunta kami sa Skyranch.

  pakiusap

  pasalaysay

  patanong

  padamdam

  30s
  F6WG-IVa-j-13
 • Q15

  Bago ka umuwi ng bahay, pumunta ka muna sa palengke upang mamili ng ating hapunan.

  pasalaysay

  pakiusap

  pautos

  30s
  F6WG-IVa-j-13

Teachers give this quiz to your class