placeholder image to represent content

Grade 7 fourth quarter araling panlipunan

Quiz by Czeoffler Marius Y. Carlos

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
9 questions
Show answers
 • Q1
  Ano ang tawag sa tiyak na lokasyon ng isang lugar na nakapaloob sa globo?
  Magnitude at Longitude
  Latitude at Magnitude
  Latitude at Longitude
  Latitude at Attitude
  30s
 • Q2
  Saan matatagpuan ang bulkang Taal?
  Bulacan
  Bataan
  Batangas
  Bohol
  30s
 • Q3
  Ano ang tawag sa pag-angkin ng ibang bansa ng teritoryo ng isang bansa?
  Pagsapi
  Pag-ambag
  Pagsanib
  Pagsakop
  30s
 • Q4
  Ano ang tawag sa pag-aangkop ng mga pamayanan sa mga pagbabago sa kanilang kapaligiran?
  Alokasyon
  Arbitrasyon
  Adaptasyon
  Aborsyon
  30s
 • Q5
  Ano ang tawag sa pag-iral ng mga mamamayang may iba't ibang wika at kaugalian sa bansa?
  Multikulturalismo
  Monolingguwalismo
  Multilingguwalismo
  Monokulturalismo
  30s
 • Q6
  Ano ang dapat gawin ng isang mamamayan kung may nalaman siyang paglabag sa batas ng isang opisyal ng pamahalaan?
  Mag-reklamo sa Social Media
  Magbigay ng Lagay
  Magkulong ng Opisyal
  Magsumbong sa Ombudsman
  30s
 • Q7
  Ano ang tawag sa pagkalat ng kaalaman, kultura at pananampalataya ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo?
  Pamamahala
  Pagpapayaman
  Globalisasyon
  Pagsasabuhay
  30s
 • Q8
  Ano ang tawag sa pag-angkin ng kalayaan ng isang bansa mula sa dayuhang pamahalaan?
  Kabisera ng Pamahalaan
  Kapangyarihan ng Bansa
  Pagkakamit ng Kasarinlan
  Kasarinlan ng Pag-aari
  30s
 • Q9
  Sino ang nagtatag ng relihiyong Islam?
  Propeta Muhammad
  Propeta Abraham
  Propeta Noah
  Propeta Moses
  30s

Teachers give this quiz to your class