placeholder image to represent content

GRADE 8 ASSESSMENT

Quiz by Mary Joy O. Zape

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
29 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang pangunahing kaisipan sa maikling talata sa ibaba.

         Maraming kabataan ang nahuhumaling sa paggamitng internet. Iba’t ibang dahilan kung bakit sila na-eenganyo sa paggamit nito. Maaari kang makipagkaibigan gamit ang socialmedia. Maaari ka ring maglaro ng online games. Makapagpapahayag ka rin ng damdamin at saloobin gamit ang iba’t ibang site. 

  Maaari ka ring maglaro ng online games

  Maraming kabataan ang nahuhumaling sa paggamit ng internet

  Makapagpapahayag ka rin ng damdamin at saloobin gamit ang iba’tibang site.

  Maaari kang makipagkaibigan gamit ang socialmedia.

  30s
 • Q2

  Basahin at unawain ang maikling talata at piliin ang  pantulong na kaisipan.

          Pagpasok pa lamang ng taon, nariyan ang hindi inaasahang pagputok ng Bulkang Taal. Nang unti-unti na itong malampasan ng bansa, nagkaroon naman ng pandemya. Higit sa mga pangyayaring iyon, umusbong ang pagtutulungan, pagbabayanihan at pagigingbukas-palad nating mga Pilipino. Punong-puno man ng mga pagsubok ang taong 2020, babangon tayo. 

  Pagpasok pa lamang ng taon, nariyan ang hindi inaasahang pagputok ngBulkang Taal.

  unti-unti na itong malampasan ng bansa.

  Punong-puno man ng mga pagsubok ang taong 2020, babangon tayo. 

  Higit sa mga pangyayaring iyon, umusbong ang pagtutulungan

  30s
 • Q3

  Ano ang makabuluhang  tanong ang  maaaring iugnay  sa bahagi ng palitan ng katuwiran.

  Kung ang talino'y ginamit sa mabuting paraan                                      Walang pagsalang ito'y dapat nating hangaan                                        Ngunit kung ginamit ito sa kapwa ay panlalamang                                  Bagkus ay dapat pang ito ay pintasan.

  Sa anong paraan dapat gamitin ang talino ng tao?

   Dapat bang manlamang sa kapwa?

   Kahanga hanga ba ang taong matalino?

  Katalinuhan ba ang panlalamang sa kapwa?

  30s
 • Q4

  Sino ang mahahalagang tauhan sa maikling talata ?

  Kung sa tugatog ng tagumpay ay marunong ang kailangan datapuwat kakailanganin din ang puhunan ng mayaman. Yaman ang magpapakilos sa matalinongtauhan. Ngunit matalinong tauhan din, magpapatakbo ng negosyo ng mayaman.

  Marunong 

  Matalino     

  Matagumpay

  Matalino at mayaman

  30s
 • Q5

  Ano  ang opinyon tungkol sa paksa ng balagtasan?

  UNANG MAMBABALAGTAS: Tila yata hindi mo naiintindihan, Ang may pera ang siyang laging pinapanigan, Lahat ng kanyang sabihin pinaniniwalaan, At pagdating sa kaibigan ay hindi siya nawawalan. IKALAWANG MAMBABALAGTAS: Ang lahat ng iyong sinabi puro materyal lamang, Ang kaibigang iyong binanggit nais sayo’y pera lamang,

  materyal na bagay ang kapangyarihan ng tao

  matalino ang mayayaman

  pamilya ang dapat kaibigan

  kayamanan ang mahalaga sa pagkakaibigan

  30s
 • Q6

  Piliin ang katuwiran sa maikling balagtasan na mababasa sa ibaba.

  UNANG MAMBABALAGTAS: Filipino ay wikang panlahat Ang ilaw at lakas ng tuwid na landas sa pagkakaisa naipahahayag mabisang kalasag tungo sa pag-unlad.

   

  IKALAWANG MAMBABALAGTAS: Paano mo ililiwat, di malirip, di maisip. Ang bagong alpabeto hindi mo ba napapansin ang dating A B K D ngayon ay A B C D na may computer, may internet at Facebook.

  Wikang Filipino ay kayamanan at gamit ang internet lalo pa natin itong paunlarin.

  Sa computer matutunan ang ating wikang Filipino

  Pag-aralan at gamitin ang wikang ating kinagisnan

  Internet ang mabisang gamit sa pag-aaral

  30s
 • Q7

  Ano ang pasalungat na argumentosa pagbuo ng batas para sa Same Sex Marriage

  Hindi nararapat na ikasal ang parehong kasarian dahil itoy labag sa batas ng Diyos at batas ng tao.

  Ipaglaban ang pag-ibig at patunayan sa pamamagitan ng pag iisangdibdib

  Maaring silang ikasal kung walang masasaktan na kapwa nila tao

  Ang pag ibig ay bulag at may karapatan ang lahat na umibig at ikasal

  30s
 • Q8

  Tukuyin ang pag-sang ayon na pahayag sa Argumento ng Pagbabalik ng Face-to-face Class.

  talagang marami ang nasasabik sa pagbabalik ng face to face class dahil mas natututo ang mga bata sa pagtuturo ng mga guro

  mahirap makipag sapalaran sa face to face class hanggat my covid-19 pa

  makakapag-aral ang mga estudyante sa pamamagitan ng tv,radio at internet

  malalagay sa panganib ang buhay ng mga mag-aaral dahil sa Covid-19

  30s
 • Q9

  Alin sa mga sumusunod na argumento ang naghuhudyat ng pagsang-ayon?

  Ayaw kong ako ang laging tagahugas ng pinggan sa aming bahay.

  Hindi tamang ako ang tagahugas ng pinggan sa amin dahil marami namankaming magkakapatid na maaaring gumawa nito.

  Sa panahon ng pandemyang tulad ng nararanasannatin sa kasalukuyan, sangayon ako na maging tagahugas ng pinggan sa amingbahay dahil makatutulong ito upang mabawasan ang pagod ng aking mga magulangmula sa paghahanapbuhay.

  Hindi ako sang-ayon na lagi na lamang ako ang pinaghuhugas ngpinggan sa bahay. 

  30s
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod na argumento ang naghuhudyat ng pagsalungat?

  Tama ka, hindi dapat pinapayagang magkaroon ng kasintahan ang isang tulad ko na nasa Ikawalong Baitang pa lamang.

  Lubos akong naniniwala na ang tulad nating nasa Ikawalong Baitang pa lamang ay hindi dapat pinapayagang magkaroon ng kasintahan.

  Hinding-hindi dapat pinapayagang magkaroon ng kasintahan ang isang tulad ko na nasa Ikawalong Baitang pa lamang.

  Sang-ayon ako sa sinabi mo na hindi dapat pinapayagang magkaroon ng kasintahan ang tulad natin na nasa Ikawalong Baitang pa lamang.

  30s
 • Q11

  Piliin ang letra ng may pinakawastong solusyon sa suliraning “Wala kang perang  pambili ng kailangan mo para sa proyekto sa Filipino na ipinagagawa ng iyong guro.”

  Hindi na lamang ako magpapasa ng proyekto sa aking guro.  

  Manghihiram ka sa iyong kamag-aral ng pera na pambili ngproyekto. 

  Huwag ka munang pumasok sa paaralan hanggang hinahanap ng guro angiyong proyekto. 

  Kakausapin mo ang iyong guro at ipagtatapat mo ang katotohanang wala kang perang pambili ng proyekto.

  30s
 • Q12

  Nawalan ka ng gana at siglang mag-aral dahil sa nangyaring epidemya.  Alin ang pinakawastong solusyon sa suliraning nabanggit? 

  Sabihin mo ito sa iyong mga kamag-aral at yayain mo silang makiisa sa iyo para marami kayong di magpapa-enrol sa paaralan.

  Isipin mo kung ano ang mangyayari sa iyong kinabukasan, ano kaya ang magiging buhay mo kung di ka na kapag-aral?

  Umasa ka na lamang sa mga magulang mo ng iyong kapalaran at kinabukasan.

  Gagawing inspirasyon ang pagsusumikap ng mga magulang na maitaguyod ang pagkakaroon ng edukasyon upang maiahon ang naghihikahos na pamumuhay.  

  30s
 • Q13

  “Bali-baliman ang Pakpak”

  Ibayong sigla ang sumapuso                      

  Nangmamalas ko ang tala                        

   Angmaaliwalas na mukha                        

  Nagniningning, nakangiti

  Naparang nanghihikayat                          

  Na siya’y pilitin kong abutin. 

  Hindi ko namalayan                                  

  Tinawidko ang dagat        

  Humanga sa lawak                         

  Liposng pagtatanong                                

  Kungsaan dadalhin                                               

  Ng hangin ang mga bagwis. 

  Sa paglipad hanggang

  Nagpalipat-lipat sa mga puno                   

  May masisigla, may nalulumbay

  Hindi inalintana ang hirap

  Sa pagtuntong sa mga sanga

  Inakyat ang ilang bundok

  Pinipilit tingnan ang tuktok

  Tinatanong kung mararating ito

  Hanggang sa naramdaman ko

  Unti-unting nawawala ang lakas.

  Nanlupaypay ang bagwis

  Bali-bali ang pakpak

  Ngunit himalang patuloy

  Sa nakaahon sa bungang-tulog.          

  Ibigay ang denotasyon at konotasyon ng salitang ‘tala’ mula sa binasa.

  Denotasyon: listahan; Konotasyon: pag-asa   

  Denotasyon: bituin; Konotasyon: pag-asa

  Denotasyon: bituin; Konotasyon: ilista

  Denotasyon: listahan; Konotasyon: kawalan ng pag-asa

  45s
 • Q14

  “Bali-baliman ang Pakpak”

  Ibayong sigla ang sumapuso                      

  Nangmamalas ko ang tala                        

   Angmaaliwalas na mukha                        

  Nagniningning, nakangiti

  Naparang nanghihikayat                          

  Na siya’y pilitin kong abutin. 

  Hindi ko namalayan                                  

  Tinawidko ang dagat        

  Humanga sa lawak                         

  Liposng pagtatanong                                

  Kungsaan dadalhin                                               

  Ng hangin ang mga bagwis. 

  Sa paglipad hanggang

  Nagpalipat-lipat sa mga puno                   

  May masisigla, may nalulumbay

  Hindi inalintana ang hirap

  Sa pagtuntong sa mga sanga

  Inakyat ang ilang bundok

  Pinipilit tingnan ang tuktok

  Tinatanong kung mararating ito

  Hanggang sa naramdaman ko

  Unti-unting nawawala ang lakas.

  Nanlupaypay ang bagwis

  Bali-bali ang pakpak

  Ngunit himalang patuloy

  Sa nakaahon sa bungang-tulog.          

  Ano ang denotasyon at konotasyon ng pahayag na “Tinawid ko ang dagat.”

  Denotasyon:  naglakbay sa karagatan patungo sa ibang lugar;               

  Konotasyon:  hinarap ang suliranino problema sa buhay

  Denotasyon:  naglakbay sasakay ng eroplano  

  Konotasyon:  nakamit ang tagumpay

  Denotasyon:  naglakbay sa tabing dagat  

  Konotasyon:  hinarap ang suliranin o problema sa buhay

  Denotasyon:   naglakbay sa karagatan patungo sa ibang lugar;  

  Konotasyon:  hinarap ang mga alon 

  45s
 • Q15

  Ano ang papel ng Sarsuwela sa mga Pilipino?

  Ang Sarsuwela ay may paksangpatungkol sa kabayanihan.  

  Ang Sarsuwela ay isang akdang pampanitikan na isinasagawa sa pamamagitan ng Pagsasalita at pag-awit

  Ang Sarsuwela ay ginagamitan ngmga pinaghalong awiting opera, koro, at popular na awitin, at sinasabayan ng pagsasayaw.

  Ang Sarsuwela ay isang mabisang kasangkapan upang magbigay ng kaalaman o kabatiran sa mga tao tungkol sa iba’tibang kultura, karanasan, tradisyon at paniniwala. 

  45s

Teachers give this quiz to your class