Quizalize logo
placeholder image to represent content

Grade 9 Pretest 2nd Quarter

Quiz by Annalyn Maynigo

Grade 8
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 3 skills from
Grade 8
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

AP8DKT-IIa-1
AP8DKT-IIc-3
AP8HSK-Ij-10

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet
40 questions
Show answers
 • Q1

  Mayroon apat na pangkat ng tao ang pamayanang Minoan: Una. Maharlika; Ikalawa. Mangangalakal; Ikatlo. Magsasaka; at Ikaapat.________

  Magsasaka

  Alipin

  Helot

  Mandirigma

  120s
  AP8DKT-IIa-1
  Edit
  Delete
 • Q2

  Sino sa mga sumusunod ang bumuo ng konseho na mamahala sa ugnayang panlabas, yaman ng polis at nagpanukala ng mga batas na pagbobotohan ang asembleya?

  Solon

  Cleisthenes

  Pisistratus

  Draco

  120s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Sino sa mga sumusunod ang nagbigay ng mga lupain ng mga aristokrata sa mahihirap at nagtataguyod ng sining at kultura?

  Pisistratus

  Solon

  Draco

  Cleisthenes

  120s
  Edit
  Delete
 • Q4

   Sino sa mga sumusunod ang pinalaya ang mga alipin sa pagkakautang sa layuning mapanatili ang kaayusan

  sa Athens?

  Solon

  Draco

  Cleisthenes

  Pisistratus

  120s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod ang nagging sentro ng politika at relihiyon ng mga Greek.

  Sparta

  Athens

  Macedonia

  Persia

  120s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Ang mga tulay na may paarkongdisenyo, dome, aqueducts o daan ng tubig ay makikita sa mga lungsod ng imperyo.Makikita ang ganitong uri ng disenyo sa Intramuros, Maynila na pinagawa ng mgaKastila sa panahon ng kanilang pananakop. Sa anong larangan nabibilang angnabanggit na kaalaman?

  Mathematika

  Wika at Panitikan

  Arkitektura at inhiyero

  Agham 

  120s
  AP8DKT-IIa-1
  Edit
  Delete
 • Q7

  Ang Colosseum sa Rome ay may impluwensyangGriyego. Isa itong bukas na teatro na may disenyong Romano ang mga haligi.Makikita ang ganito uri ng disenyo sa ating Marikina Sports Center at saAraneta Coliseum sa Quezon City. Sa anong larangan nabibilang ang nabanggit nakaalaman?

  Arkitektura at inhinyero

  Wika at Panitikan

  Matematika

  Agham

  120s
  AP8DKT-IIc-3
  Edit
  Delete
 • Q8

  Ang Geocentric Theory ni Ptolemy na ayon sa kanya ang daigdig ang sentro ng kalawakan. Sa anong larangannabibilang ang nabanggit na kaalaman?

  Arkitektura at inhinyero

  Matematika

  Wika at Panitikan

  Agham

  120s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Roman Numerals- ang paggamit ngletra bilang numero sa mga Romano halimbawa ay ang C, L, M, X. Sa anong larangan nabibilang ang nabanggit na kaalaman?

  Matematika

  Arkitektura at inhinyero

  Agham

  Wika at Panitikan

  120s
  AP8DKT-IIc-3
  Edit
  Delete
 • Q10

  12 tables - batas na binuonoong 5 BC upang tuparin ang hiling ng mga Plebeian para sa batas na nakasulat.Sa anong larangan nabibilang ang nabanggit na kaalaman?

  Aghan

  Wika at Panitikan

  Matematika

  Politika o Pamamahala

  120s
  AP8DKT-IIc-3
  Edit
  Delete
 • Q11

  Alin sa mga sumusunod ang gamit sa mga caravan ng mga taong magkakasamang naglalakbay?

  Baka

  Elepante

  Kabayo

  Kamelyo

  120s
  AP8DKT-IIc-3
  Edit
  Delete
 • Q12

   Alin sa mga sumusunod angkaharian na sa kasalukuyan ay ang Ethiopia sa Silangang Africa ay napatanyag dahil sentro ng kalakalan?

  Ghana

  Mali

  Axum

  Afrika

  120s
  AP8HSK-Ij-10
  Edit
  Delete
 • Q13

   Alin sa mga sumusunod ang unangestadong naitatag sa Kanlurang Africa?

  Mali

  Ghana

  Afrika

  Axum

  120s
  AP8HSK-Ij-10
  Edit
  Delete
 • Q14

  Alin sa mga sumusunod angtagapagmana ng Ghana. Nagsimula sa estado ng Kangaba, isa sa mahalagang outpost ng Imperyong Ghana?

  Ghana

  Axum

  Songhai

  Mali

  120s
  AP8HSK-Ij-10
  Edit
  Delete
 • Q15

  Ang imperyong ito ay nakipagkalakalan na sa mga Berber na taon-taon ay dumaratingsa mga ruta ng kalakalan sa Niger River

  Afrika

  Ghana

  Mali

  Songhai

  120s
  AP8HSK-Ij-10
  Edit
  Delete
 • Q16

  Alin sa sumusunod angmatatagpuan sa gitna at timog na bahagi ng Pacific Ocean na nasa silangan ngMelanesia at Micronesia at binubuo ng New Zealand, Easter Island, Hawaii,Tuvalu, Wallis at Futuna, Tonga, Tokelau, Samoa, American Samoa, Niue, CookIslands, French Polynesia, Austral Islands, Society Islands, Tuamotu,Marquesas, at Pitcairn.

  Oceania

  Polenisia

  Malanesia

  120s
  Edit
  Delete
 • Q17

  Paniniwala sa mga maramingdiyos (Zeus, Hera, Athena, Poseidon, Hades atbp).

  Afro-Asia civilization

  Greek mythology

  African Civilization

  Roman Culture

  120s
  Edit
  Delete
 • Q18

  Obra maestra sa eskulturang Griyego na laan para kay Athena.

  Parthenon

  Mona Lisa

  Venus de Milo

  Sistine Chapel

  120s
  Edit
  Delete
 • Q19

  Arkitektural na obra maestra ng Kabihasnang Griyego.

  Parthenon

  Venus de Milo

  Mona Liza

  Sistine Chapel

  120s
  Edit
  Delete
 • Q20

  Kalipunan ng mga batas ng mga Romano na nagsasaad ng prosesong pangkatarungan at mga karapatan.

  Law of 12 Tables

  The Bible

  Colosseum

  Parthenon

  120s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class