Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  Mayroon apat na pangkat ng tao ang pamayanang Minoan: Una. Maharlika; Ikalawa. Mangangalakal; Ikatlo. Magsasaka; at Ikaapat.________

  Magsasaka

  Alipin

  Helot

  Mandirigma

  120s
  AP8DKT-IIa-1
 • Q2

  Sino sa mga sumusunod ang bumuo ng konseho na mamahala sa ugnayang panlabas, yaman ng polis at nagpanukala ng mga batas na pagbobotohan ang asembleya?

  Solon

  Cleisthenes

  Pisistratus

  Draco

  120s
 • Q3

  Sino sa mga sumusunod ang nagbigay ng mga lupain ng mga aristokrata sa mahihirap at nagtataguyod ng sining at kultura?

  Pisistratus

  Solon

  Draco

  Cleisthenes

  120s
 • Q4

   Sino sa mga sumusunod ang pinalaya ang mga alipin sa pagkakautang sa layuning mapanatili ang kaayusan

  sa Athens?

  Solon

  Draco

  Cleisthenes

  Pisistratus

  120s
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod ang nagging sentro ng politika at relihiyon ng mga Greek.

  Sparta

  Athens

  Macedonia

  Persia

  120s
 • Q6

  Ang mga tulay na may paarkongdisenyo, dome, aqueducts o daan ng tubig ay makikita sa mga lungsod ng imperyo.Makikita ang ganitong uri ng disenyo sa Intramuros, Maynila na pinagawa ng mgaKastila sa panahon ng kanilang pananakop. Sa anong larangan nabibilang angnabanggit na kaalaman?

  Mathematika

  Wika at Panitikan

  Arkitektura at inhiyero

  Agham 

  120s
  AP8DKT-IIa-1
 • Q7

  Ang Colosseum sa Rome ay may impluwensyangGriyego. Isa itong bukas na teatro na may disenyong Romano ang mga haligi.Makikita ang ganito uri ng disenyo sa ating Marikina Sports Center at saAraneta Coliseum sa Quezon City. Sa anong larangan nabibilang ang nabanggit nakaalaman?

  Arkitektura at inhinyero

  Wika at Panitikan

  Matematika

  Agham

  120s
  AP8DKT-IIc-3
 • Q8

  Ang Geocentric Theory ni Ptolemy na ayon sa kanya ang daigdig ang sentro ng kalawakan. Sa anong larangannabibilang ang nabanggit na kaalaman?

  Arkitektura at inhinyero

  Matematika

  Wika at Panitikan

  Agham

  120s
 • Q9

  Roman Numerals- ang paggamit ngletra bilang numero sa mga Romano halimbawa ay ang C, L, M, X. Sa anong larangan nabibilang ang nabanggit na kaalaman?

  Matematika

  Arkitektura at inhinyero

  Agham

  Wika at Panitikan

  120s
  AP8DKT-IIc-3
 • Q10

  12 tables - batas na binuonoong 5 BC upang tuparin ang hiling ng mga Plebeian para sa batas na nakasulat.Sa anong larangan nabibilang ang nabanggit na kaalaman?

  Aghan

  Wika at Panitikan

  Matematika

  Politika o Pamamahala

  120s
  AP8DKT-IIc-3
 • Q11

  Alin sa mga sumusunod ang gamit sa mga caravan ng mga taong magkakasamang naglalakbay?

  Baka

  Elepante

  Kabayo

  Kamelyo

  120s
  AP8DKT-IIc-3
 • Q12

   Alin sa mga sumusunod angkaharian na sa kasalukuyan ay ang Ethiopia sa Silangang Africa ay napatanyag dahil sentro ng kalakalan?

  Ghana

  Mali

  Axum

  Afrika

  120s
  AP8HSK-Ij-10
 • Q13

   Alin sa mga sumusunod ang unangestadong naitatag sa Kanlurang Africa?

  Mali

  Ghana

  Afrika

  Axum

  120s
  AP8HSK-Ij-10
 • Q14

  Alin sa mga sumusunod angtagapagmana ng Ghana. Nagsimula sa estado ng Kangaba, isa sa mahalagang outpost ng Imperyong Ghana?

  Ghana

  Axum

  Songhai

  Mali

  120s
  AP8HSK-Ij-10
 • Q15

  Ang imperyong ito ay nakipagkalakalan na sa mga Berber na taon-taon ay dumaratingsa mga ruta ng kalakalan sa Niger River

  Afrika

  Ghana

  Mali

  Songhai

  120s
  AP8HSK-Ij-10

Teachers give this quiz to your class