placeholder image to represent content

H5 Water in Nederland

Quiz by Jelle

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
23 questions
Show answers
 • Q1
  Aanpassingen aan een veranderend klimaat en de gevolgen daarvan, zoals maatregelen tegen hitte en wateroverlast.
  adaptatie
  30s
 • Q2
  De luchtlaag om de aarde. Heet ook dampkring.
  atmosfeer
  30s
 • Q3
  Een gas dat een isolerende werking heeft in de atmosfeer.
  broeikasgas
  30s
 • Q4
  Monding van een rivier die steeds verder vertakt.
  delta
  30s
 • Q5
  Een door mensen aangelegde waterkering die het achterliggende land beschermt tegen overstromingen.
  dijk
  30s
 • Q6
  Een drooggemaakt meer of stuk van de zee.
  droogmakerij
  30s
 • Q7
  Heuvel van zand, die door de wind is neergelegd.
  duin
  30s
 • Q8
  Het deel van Nederland dat hoger ligt dan 1 m boven de zeespiegel, zodat de zee daar geen invloed heeft gehad op de vorming van het landschap.
  Hoog-Nederland
  30s
 • Q9
  Het inzakken van de grond door opdroging van klei en veen en verrotting van veen.
  inklinken
  30s
 • Q10
  Laaggelegen deel van het rivierengebied.
  komgrond
  30s
 • Q11
  Het deel van Nederland dat lager ligt dan 1 m boven de zeespiegel en waar de zee grote invloed heeft gehad op de vorming van het landschap.
  Laag-Nederland
  30s
 • Q12
  Maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zodat de klimaatverandering wordt beperkt.
  mitigatie
  30s
 • Q13
  Het vasthouden van warmte in de atmosfeer door gassen zoals CO2 en methaan, waardoor het op aarde warm genoeg is voor leven.
  natuurlijk broeikaseffect
  30s
 • Q14
  Hogere delen van het rivierengebied, vlak langs de rivier.
  oeverwal
  30s
 • Q15
  Een door dijken omgeven gebied waar de waterstand kunstmatig geregeld kan worden.
  polder
  30s

Teachers give this quiz to your class